JAUNUMI

21.09.2020

23.09.2020

Meža nozares kompetences centrā līdz 23. oktobrim vēl tiek pieņemti pētniecības projektu iesniegumi jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei Pētījumu ideju iesniedzēji jeb projekta mērķa grupa ir mazie, vidējie un lielie komersanti, kas attīsta produktus un tehnoloģijas meža un saistītajā kokrūpniecības sektorā. Kompetences centra izvēlētā Viedās Specializācijas apakšjoma ir zināšanu ietilpīga bioekonomika – inovatīvi risinājumi mežsaimniecībā un kokapstrādē.

Jauniem pētniecības projektu pieteikumiem vēl brīvais pieejamais ERAF finansējums ir ERAF 178012.00 EUR.
Finansējums pieejams projekta „Meža nozares kompetences centrs”, projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004, ietvaros. Īstenošanas laiks: 01.11.2020. (plānotais uzsākšanas datums) līdz 30.06.2022.

Pētniecības projektus nozares, starpnozaru vai starptautiskiem pētījumiem var iesniegt viens komersants vai arī pētījuma vadošais īstenotājs sadarbībā ar citu komersantu vai komersantiem vai pētniecības organizāciju.

Atbalstāmie pētniecības virzieni:
 • Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība.
 • Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas.
Kārtība, kādā kompetences centrs izvērtē pētniecības projektu pieteikumus (PPP) apskatāma šeit. Pētniecības projekta pieteikums sastāv no šādiem dokumentiem: PPP sagatavošanai noderīgi materiāli:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 2, Rīgā 2016. gada 5. janvārī (prot. Nr. 1 1. §) Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi, pieejami šeit.
 • Tehnoloģiju gatavības līmeņi

Pirms detalizētas dokumentācijas sagatavošanas pētījuma pieteicējs var iesniegt īsu pētījuma idejas aprakstu vai pieteikties sarunai kompetences centrā. Gatavojot pilnu pētījuma projekta dokumentāciju, pieejams konsultatīvais atbalsts, sazinoties ar Evitu Gaidi, evita.gaide@fidea.lv , tālr. 22424220.

05.08.2020

Meža nozares kompetences centrā līdz 10. septembrim tiek pieņemti pētniecības projektu iesniegumi jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei

Pētījumu ideju iesniedzēji jeb projekta mērķa grupa ir mazie, vidējie un lielie komersanti, kas attīsta produktus un tehnoloģijas meža un saistītajā kokrūpniecības sektorā. Kompetences centra izvēlētā Viedās Specializācijas apakšjoma ir zināšanu ietilpīga bioekonomika – inovatīvi risinājumi mežsaimniecībā un kokapstrādē.

Jauniem pētniecības projektu pieteikumiem kopējais pieejamais ERAF finansējums ir ERAF 1,002,851.48 EUR
Finansējums pieejams projekta „Meža nozares kompetences centrs”, projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004, ietvaros.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 10.09.2020. Īstenošanas laiks: 01.10.2020. (plānotais uzsākšanas datums) līdz 30.06.2022.

Pētniecības projektus nozares, starpnozaru vai starptautiskiem pētījumiem var iesniegt viens komersants vai arī pētījuma vadošais īstenotājs sadarbībā ar citu komersantu vai komersantiem vai pētniecības organizāciju.

Atbalstāmie pētniecības virzieni:
 • Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība.
 • Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas.
Kārtība, kādā kompetences centrs izvērtē pētniecības projektu pieteikumus (PPP) apskatāma šeit. Pētniecības projekta pieteikums sastāv no šādiem dokumentiem: PPP sagatavošanai noderīgi materiāli:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 2, Rīgā 2016. gada 5. janvārī (prot. Nr. 1 1. §) Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi, pieejami šeit.
 • Tehnoloģiju gatavības līmeņi

Pirms detalizētas dokumentācijas sagatavošanas pētījuma pieteicējs var iesniegt īsu pētījuma idejas aprakstu vai pieteikties sarunai kompetences centrā. Gatavojot pilnu pētījuma projekta dokumentāciju, pieejams konsultatīvais atbalsts, sazinoties ar Evitu Gaidi, evita.gaide@fidea.lv , tālr. 22424220.

25.06.2020

SIA "Meža nozares kompetences centrs" pievienojas LinkedIn®
Sekojiet mūsu centra pētījuma projektos notiekošajiem jaunumiem arī mnkc.lv un sadarbības partneru mājaslapās. Esam atvērti sadarbībai!

18.06.2020

Šī gada 17.jūnijā, SIA “Meža nozares kompetences centrs” projektu atlases padomes (PAP) sēdē izskatīti projektu īstenotāju P13, P14 un P15 viena gada rezultātu prezentācijas par periodu 01.06.2019. – 31.05.2020. Plašāka informācija par projektu pieteikumiem pieejama sadaļa PĒTĪJUMI

17.06.2020

Īsi pirms šī gada Jāņiem, 17. jūnijā, SIA “Meža nozares kompetences centrs” vadība, projektu atlases padomes (PAP), Ekonomikas ministrijas un SIA "FIDEA" pārstāvji apmeklēja LVMI "SILAVA", lai iepazītos ar pētniecības projektu P9 Bioloģiskā preparāta izstrāde sakņu trupes izraisīto zaudējumu samazināšanai skuju koku audzēs, P10 Tehnoloģija ģenētiskā ieguvuma efektīvai pārnesei stādu ražošanā un mežkopībā, P11 Modelēšanas instrumentu un rekomendāciju izstrādāšana siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju mazināšanai mežaudzēs uz auglīgām organiskām augsnēm, realizācijas gaitu sadarbības partnera institūcijā.

17.06.2020

Kompetences centra projekta rezultātam, sadarbojotes A/S Latvijas Finieris un Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta zinātniekiem, radītajam produktam - betulīnam (bērza mizas pārstrādes produktam) ir rasts vēl viens izmantošanas veids - uztura bagātinātāju produkti.
Plašāk par to lasīt laikraksta Dienas Bizness rakstā Pret vīrusu - ar bērza tāss ekstraktu

28.05.2020

Iespējams saņemt finansiālu atbalstu pētījumiem

Pētījumu ideju iesniedzēji jeb projekta mērķa grupa ir mazie, vidējie un lielie komersanti, kas attīsta produktus un tehnoloģijas meža un saistītajā kokrūpniecības sektorā. Kompetences centra izvēlētā Viedās Specializācijas apakšjoma ir zināšanu ietilpīga bioekonomika – inovatīvi risinājumi mežsaimniecībā un kokapstrādē.

Jauniem pētniecības projektu pieteikumiem pieejamais ERAF finansējums ir 61229 EUR.

Pētniecības projektus nozares, starpnozaru vai starptautiskiem pētījumiem var iesniegt viens komersants vai arī pētījuma vadošais īstenotājs sadarbībā ar citu komersantu vai komersantiem vai pētniecības organizāciju.

Atbalstāmie pētniecības virzieni:
 • Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība.
 • Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas.

Kārtība, kādā kompetences centrs izvērtē pētniecības projektu pieteikumus (PPP) apskatāma šeit.

Pētniecības projekta pieteikums sastāv no šādiem dokumentiem: PPP sagatavošanai noderīgi materiāli:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 2, Rīgā 2016. gada 5. janvārī (prot. Nr. 1 1. §) Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi
 • Tehnoloģiju gatavības līmeņi

Pirms detalizētas dokumentācijas sagatavošanas pētījuma pieteicējs var iesniegt īsu pētījuma idejas aprakstu vai pieteikties sarunai kompetences centrā. Gatavojot pilnu pētījuma projekta dokumentāciju, pieejams konsultatīvais atbalsts, sazinoties ar Evitu Gaidi, evita.gaide@fidea.lv , tālr. 22424220.
Finansējums pieejams projekta „Meža nozares kompetences centrs”, projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004, ietvaros.
Īstenošanas laiks: 01.08.2020. (plānotais uzsākšanas datums) līdz 31.12.2021

23.04.2020

Šī gada 22.aprīlī, SIA “Meža nozares kompetences centrs” projektu atlases padomes (PAP) sēdē izskatīti projektu īstenotāju pētījumos P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 un P17 sasniegto 2. starpposma rezultātu prezentācijas par periodu 01.09.2019. – 31.03.2020

Plašāka informācija par projektu pieteikumiem pieejama sadaļa PĒTĪJUMI

13.03.2020

Līdz ar Pasaules Veselības organizācijas paziņojumu par globālās pandēmijas līmeņa sasniegšanu un Latvijas Krīzes vadības padomes izziņotajiem preventīvajiem pasākumiem, ir pieņemts lēmums atcelt Deep Tech Atelier konferenci 2020. gada 3.-4. aprīlī uz nenoteiktu laiku.

10.03.2020

Konference “Deep Tech Atelier” SAVE THE DATE!

Šī gada 3. un 4. aprīlī LIAA aicina uz forumu “Deep Tech Atelier”, kuras ietvaros 3. aprīlī no pl. 14.00 līdz 18.00 visi 8 Latvijas Kompetences centri piedalīsies paneļdiskusijā, akcentējot inovācijas, ekselences un augsta līmeņa produktus visos kompetences centros, tajā skaitā arī MEŽA NOZARĒ.

Reģistrējieties tagad un nepalaidiet garām lielisku notikumu! REĢISTRĀCIJA.

Vairāk informācijas: deeptechatelier.liaa.gov.lv.

Pasākuma norises vieta: Hanzas Perons, Hanzas iela 16A, Rīga

tech

28.02.2020

Šodien, 28. februārī, Jaunkalsnavā, noris seminārs "Alternatīvie mežizstrādes risinājumi", projekta P14 Alternatīvu mežizstrādes risinājumu aprobēšana nestandarta cirsmu izstrādei un augsnes gatavošanai ietvaros, kuru relaizē SIA “Sandis un partneri” sadarbībā ar LVMI "SILAVA" pētniekiem. Vairāk informācijas par semināra norisi skatīt šeit.

14.02.2020

Projekta ietvaros sadarbības partneri turpina pētījuma projektu realizāciju. Vairāk informācijas par katra pētījuma realizācijas gaitu skatāma katra sadarbības partnera mājaslapā (klikšķināt uz projekta nosaukuma).

Nr Nosaukums Sadarbības partneris
P1 Koksnes būvizstrādājumu ugunsaizsardzības un konstruktīvo savienojumu risinājumu izstrādes atbalsta sistēmas izveide SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”
P2 Koksnes vainu labošanas tehnoloģija SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”
P3 Augstas tīrības betulīna ražošana no bērza pārstrādes blakusproduktiem A/S “Latvijas Finieris”
P4 Jaunas saplākšņa saistvielas un kompozītmateriāli A/S “Latvijas Finieris”
P5 Impregnēšanas maisījuma receptes modificēšana laminētajam saplāksnim ar dažādu struktūru virsmu A/S “Latvijas Finieris”
P6 Lineļļas krāsas uzklāšanas sistēmas nosacījumu padziļināta izpēte un eksperimentālās iekārtas sistēmas ieviešana SIA “EKJU” SIA “EKJU”
P7 Grupveida uzmērīšanas automatizācijas iespējas SIA “VMF LATVIA”
P8 Automatizēto uzmērīšanas ierīču un harvestera programmatūrā ietverto mizas vienādojumu izpēte SIA “VMF LATVIA”
P9 Bioloģiskā preparāta izstrāde sakņu trupes izraisīto zaudējumu samazināšanai skuju koku audzēs LVMI “SILAVA”
P10 Tehnoloģija ģenētiskā ieguvuma efektīvai pārnesei stādu ražošanā un mežkopībā LVMI “SILAVA”
P11 Modelēšanas instrumentu un rekomendāciju izstrādāšana siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju mazināšanai mežaudzēs uz auglīgām organiskām augsnēm LVMI “SILAVA”
P12 Koka apšuvuma materiālu aizsargājoši dekoratīvā termomehāniskā apstrāde SIA “Pavasars Wood Constructions”
P13 Līmētās logu sagataves no ātraudzīgām koku sugām SIA “Kokpārstrāde 98”
P14 Alternatīvu mežizstrādes risinājumu aprobēšana nestandarta cirsmu izstrādei un augsnes gatavošanai SIA “Sandis un partneri”
P15 Sugu noteikšanas iespēju novērtēšana izmantojot Sentinel satelītu datus (Latvijas apstākļos) SIA “Topo dati” un SIA “QBit”
P17 Līmēto koka konstrukciju atlikumu pārstrāde lietderīgi izmantojamos lielizmēra koka konstrukciju materiālos” SIA "Funduss"

31.01.2020

Iespējams saņemt finansiālu atbalstu pētījumiem

Pētījumu ideju iesniedzēji jeb projekta mērķa grupa ir mazie, vidējie un lielie komersanti, kas attīsta produktus un tehnoloģijas meža un saistītajā kokrūpniecības sektorā. Kompetences centra izvēlētā Viedās Specializācijas apakšjoma ir zināšanu ietilpīga bioekonomika – inovatīvi risinājumi mežsaimniecībā un kokapstrādē.

Jauniem pētniecības projektu pieteikumiem pieejamais ERAF finansējums ir 941622,30 EUR.

Pētniecības projektus nozares, starpnozaru vai starptautiskiem pētījumiem var iesniegt viens komersants vai arī pētījuma vadošais īstenotājs sadarbībā ar citu komersantu vai komersantiem vai pētniecības organizāciju.

Atbalstāmie pētniecības virzieni:
 • Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība.
 • Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas.

Kārtība, kādā kompetences centrs izvērtē pētniecības projektu pieteikumus (PPP) apskatāma šeit.

Pētniecības projekta pieteikums sastāv no šādiem dokumentiem: PPP sagatavošanai noderīgi materiāli:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 2, Rīgā 2016. gada 5. janvārī (prot. Nr. 1 1. §) Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi
 • Tehnoloģiju gatavības līmeņi

Pirms detalizētas dokumentācijas sagatavošanas pētījuma pieteicējs var iesniegt īsu pētījuma idejas aprakstu vai pieteikties sarunai kompetences centrā. Gatavojot pilnu pētījuma projekta dokumentāciju, pieejams konsultatīvais atbalsts, sazinoties ar Evitu Gaidi, evita.gaide@fidea.lv , tālr. 22424220.
Finansējums pieejams projekta „Meža nozares kompetences centrs”, projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004, ietvaros.
Īstenošanas laiks: 01.05.2020. (plānotais uzsākšanas datums) līdz 31.12.2021.

23.12.2019

Šī gada 19.decembrī, SIA “Meža nozares kompetences centrs” projektu atlases padomes (PAP) sēdē izskatīti projektu īstenotāju pētījumos P13, P14 un P15 sasniegto 1. starpposma rezultātu prezentācijas par periodu 01.06.2019. – 30.11.2019.

Plašāka informācija par projektu pieteikumiem pieejama sadaļa PĒTĪJUMI

11.11.2019

Pētījumu progresa ziņojumi par katrā pētījumā P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P17 līdz šim padarīto no projekta realizācijas sākuma līdz ziņas publicēšanas brīdim skatāmi kompetences centra sadarbības partneru mājas lapās.

Kopsavilkums par kompetences centrā realizējamiem pētījumiem skatāms šeit

07.11.2019

Ši gada 6. novembrī SIA “Meža nozares kompetences centrs” vadība, zinātniskā virziena - Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas vadītājs un SIA "FIDEA" pārstāvji apmeklēja SIA "SIA “Pavasars Wood Constructions”", lai iepazītos ar pētniecības projekta P12 Koka apšuvuma materiālu aizsargājoši dekoratīvā termomehāniskā apstrāde un SIA "EKJU", lai izvērtētu pētniecības projekta P6 Lineļļas krāsas uzklāšanas sistēmas nosacījumu padziļināta izpēte un eksperimentālās iekārtas sistēmas ieviešana SIA “EKJU”, realizācijas gaitu sadarbības partneru uzņēmumos.

15.10.2019

Laika periodā no 7. līdz 12. oktobrim, SIA "Meža nozares kompetences centrs" vadītājs Uldis Spulle, Francijā, apmeklējis kokrūpniecības federāciju Atlanbois, augstākās izglītības iestādi Ecole Supérieure du Bois, un vairākus kokapstrādes uzņēmumus TRECOBAT YSITEC, LA FLORENTAISE un citus. Prezentēta SIA "Meža nozares kompetences centrs" darbība, projekti un izskatītas sadarbības iespējas. Uzņēmums LA FLORENTAISE izteicis vēlmi sadarboties ar Latvijas kūdras ieguvējiem, kokapstrādes uzņēmumiem, kuriem rodas koksnes atlikumi un dārzu iekārtošanas uzņēmumiem, lai attīstītu jaunus produktus.

23.09.2019

Šī gada 20.septembrī, SIA “Meža nozares kompetences centrs” projektu atlases padomes (PAP) sēdē izskatīti projektu īstenotāju pētījumos P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 sasniegto 1. starpposma rezultātu prezentācijas par periodu 01.03.2019. – 31.08.2019., kā arī atbalstīts pētījuma projekta pieteikums P17 “Līmēto koka konstrukciju atlikumu pārstrāde lietderīgi izmantojamos lielizmēra koka konstrukciju materiālos” .

Plašāka informācija par projektu pieteikumiem pieejama sadaļa PĒTĪJUMI

09.09.2019

Kārtējā MNKC Zinātniskās projektu atlases padomes (PAP) sēdē notiks šī gada 20.septembrī, kurā tiks vērtēti 12 apstiprināto pētniecības projektu pirmo 6 mēnešu starprezultāti. Plašāka informācija par jau realizējamiem pētniecības projektiem atrodama PĒTĪJUMI sadaļā. Pētījuma projektu pirmo 6 mēnešu starprezultāti tiks atspoguļoti nākamajā JAUNUMI ziņā.

Jauniem pētniecības projektu pieteikumiem pieejamais ERAF finansējums ir 76367,29 EUR. Pētniecības projektu īstenošanas laiks līdz 31.12.2021.
Kārtība, kādā kompetences centrs izvērtē pētniecības projektu pieteikumus (PPP) apskatāma šeit.
Ar iesniedzamo dokumentu sarakstu var iepazīties 07.03.2019. JAUNUMI publicētajā ziņā.
Pirms detalizētas dokumentācijas sagatavošanas pētījuma pieteicējs var iesniegt īsu pētījuma idejas aprakstu vai pieteikties sarunai kompetences centrā, zvanot uz mājas lapā norādītiem kontakttālruņiem vai sūtot ziņu e-pastā: anita.indena@mnkc.lv Tāpat kompetences centra konsultatīvais atbalsts pieejams, gatavojot pētījuma projekta pieteikuma dokumentus, sazinoties ar Evitu Gaidi, evita.gaide@fidea .lv, tālr.22424220.

22.07.2019

Projekta 4.kārtas ietvaros uzsāktie pētījuma projekti aktīvi uzsākuši pētniecības realizācijas darbus. Vairāk informācijas par katra pētījuma realizācijas gaitu skatāma katra sadarbības partnera mājaslapā (klikšķināt uz projekta nosaukuma).
Nr. Nosaukums Sadarbības partneris
P1 Koksnes būvizstrādājumu ugunsaizsardzības un konstruktīvo savienojumu risinājumu izstrādes atbalsta sistēmas izveide SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”
P2 Koksnes vainu labošanas tehnoloģija SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”
P3 Augstas tīrības betulīna ražošana no bērza pārstrādes blakusproduktiem A/S “Latvijas Finieris”
P4 Jaunas saplākšņa saistvielas un kompozītmateriāli A/S “Latvijas Finieris”
P5 Impregnēšanas maisījuma receptes modificēšana laminētajam saplāksnim ar dažādu struktūru virsmu A/S “Latvijas Finieris”
P6 Lineļļas krāsas uzklāšanas sistēmas nosacījumu padziļināta izpēte un eksperimentālās iekārtas sistēmas ieviešana SIA “EKJU” SIA “EKJU”
P7 Grupveida uzmērīšanas automatizācijas iespējas SIA “VMF LATVIA”
P8 Automatizēto uzmērīšanas ierīču un harvestera programmatūrā ietverto mizas vienādojumu izpēte SIA “VMF LATVIA”
P9 Bioloģiskā preparāta izstrāde sakņu trupes izraisīto zaudējumu samazināšanai skuju koku audzēs VMI “SILAVA”
P10 Tehnoloģija ģenētiskā ieguvuma efektīvai pārnesei stādu ražošanā un mežkopībā LVMI “SILAVA”
P11 Modelēšanas instrumentu un rekomendāciju izstrādāšana siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju mazināšanai mežaudzēs uz auglīgām organiskām augsnēm LVMI “SILAVA”
P12 Koka apšuvuma materiālu aizsargājoši dekoratīvā termomehāniskā apstrāde SIA “Pavasars Wood Constructions”
P13 Līmētās logu sagataves no ātraudzīgām koku sugām SIA “Kokpārstrāde 98”
P14 Alternatīvu mežizstrādes risinājumu aprobēšana nestandarta cirsmu izstrādei un augsnes gatavošanai SIA “Sandis un partneri”
P15 Sugu noteikšanas iespēju novērtēšana izmantojot Sentinel satelītu datus (Latvijas apstākļos) SIA “Topo dati” un SIA “QBit”

29.05.2019

SIA “TILDE” par pētījumu, kas realizēts SIA “Meža nozares kompetences centrs” otrās kārtas ietvaros (Nr.1.2.1.1/16/A/009), konkursā “REGIO STARS LATVIA 2019” saņēmusi galveno balvu kategorijā: Digitālo pārmaiņu veicināšana.
Vairāk par pētījumu lasīt “Meža nozares komunikācijas tehnoloģijas”.
Izstrādātais mašīntulks pieejams: https://mezi-mt.tilde.lv
REGIO STARS LATVIA 2019

30.04.2019

Šī gada 24.aprīlī, SIA “Meža nozares kompetences centrs” projektu atlases padomes (PAP) sēdē atbalstīti pētījuma projektu pieteikumi
 • P13 “Līmētās logu sagataves no ātraudzīgām koku sugām”
 • P14 “Alternatīvu mežizstrādes risinājumu aprobēšana nestandarta cirsmu izstrādei un augsnes gatavošanai”
 • P15 “Sugu noteikšanas iespēju novērtēšana izmantojot Sentinel satelītu datus (Latvijas apstākļos)”
Plašāka informācija par projektu pieteikumiem pieejama sadaļa PĒTĪJUMI

15.04.2019

12.februārī, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) organizētajā Magnetic Latvia Tehnoloģiju konferencē “Deep Tech Atelier”, Meža nozares kompetences centru, pētniecības projektu iepriekšējās jeb 2.kārtas (Nr. 1.2.1.1/16/A/009) realizācijā, pārstāvēja P12 pētījums “Kompleksas mežsaimniecības pakalpojumu sistēmas aprobācija” un P13 pētījums “Meža nozares komunikācijas tehnoloģijas”.

Līdz ar to noslēgusies pētījumu publiskā prezentēšana par kompetences centra 2.kārtā realizētajiem pētījumiem. Vairāk par to realizāciju skatīt šeit.

Meža nozares komunikācijas tehnoloģijas

01.04.2019

Vēl ir iespēja saņemt finansiālu atbalstu pētījumiem

SIA “Meža nozares kompetences centrs”, CFLA noslēgtā līguma Nr.1.2.1.1/18/A/004 projekta 4.kārtas ietvaros, aicina pieteikt savus pētījumus kādā no atbalstāmiem pētniecības virzieniem:

 • Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība.
 • Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas.

Pētījumu veikšanai ir iespējams saņemt finansējumu. Šobrīd pieejamais brīvais ERAF līdzfinansējums ir 507 807, 99 EUR.
Pētījuma īstenošanas laiks: 01.05.2019. (plānotais uzsākšanas datums) līdz 31.12.2021.

Kārtība, kādā kompetences centrs izvērtē pētniecības projektu pieteikumus (PPP) apskatāma šeit
Ar iesniedzamo dokumentu sarakstu var iepazīties 07.03.2019. publicētajā ziņā.

Pilnās dokumentu paketes iesniegšanas termiņš 12.04.2019. Zinātniskās projektu atlases padomes (PAP) sēde paredzēta 24.04.2019.

Pirms detalizētas dokumentācijas sagatavošanas pētījuma pieteicējs var iesniegt īsu pētījuma idejas aprakstu vai pieteikties sarunai kompetences centrā, zvanot uz mājas lapā norādītiem kontakttālruņiem vai sūtot ziņu e-pastā: birojs@mnkc.lv Tāpat kompetences centra konsultatīvais atbalsts pieejams, gatavojot pētījuma projekta pieteikuma dokumentus, sazinoties ar Evitu Gaidi, evita.gaide@fidea .lv, tālr.22424220.

07.03.2019

Iespējams saņemt finansiālu atbalstu pētījumiem

Pētījumu ideju iesniedzēji jeb projekta mērķa grupa ir mazie, vidējie un lielie komersanti, kas attīsta produktus un tehnoloģijas meža un saistītajā kokrūpniecības sektorā. Kompetences centra izvēlētā Viedās Specializācijas apakšjoma ir zināšanu ietilpīga bioekonomika – inovatīvi risinājumi mežsaimniecībā un kokapstrādē.

Pētniecības projektus nozares, starpnozaru vai starptautiskiem pētījumiem var iesniegt viens komersants vai arī pētījuma vadošais īstenotājs sadarbībā ar citu komersantu vai komersantiem vai pētniecības organizāciju.

Atbalstāmie pētniecības virzieni:

 • Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība.
 • Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas.

Kārtība, kādā kompetences centrs izvērtē pētniecības projektu pieteikumus (PPP) apskatāma šeit

Pētniecības projekta pieteikums sastāv no šādiem dokumentiem:

PPP sagatavošanai noderīgi materiāli:

Pirms detalizētas dokumentācijas sagatavošanas pētījuma pieteicējs var iesniegt īsu pētījuma idejas aprakstu vai pieteikties sarunai kompetences centrā. Gatavojot pilnu pētījuma projekta dokumentāciju, pieejams konsultatīvais atbalsts, sazinoties ar Evitu Gaidi, evita.gaide@fidea.lv, tālr.22424220.
Finansējums pieejams projekta „Meža nozares kompetences centrs”, projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004, ietvaros.
Īstenošanas laiks: 01.04.2019. (plānotais uzsākšanas datums) līdz 31.12.2021.

Projekta mērķis:
Kompetences centra mērķis ir atbalstīt iesniegtos un dzīvotspējīgos pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

25.02.2019

Šī gada 22.februārī, SIA “Meža nozares kompetences centrs” Zinātniskās projektu atlases padomes (PAP) sēdē izskatīti un atbalstīti pētījuma projektu pieteikumi
 • P1 “Koksnes būvizstrādājumu ugunsaizsardzības un konstruktīvo savienojumu risinājumu izstrādes atbalsta sistēmas izveide”
 • P2 “Koksnes vainu labošanas tehnoloģija”
 • P3 “Augstas tīrības betulīna ražošana no bērza pārstrādes blakusproduktiem”
 • P4 “Jaunas saplākšņa saistvielas un kompozītmateriāli”
 • P5 “Impregnēšanas maisījuma receptes modificēšana laminētajam saplāksnim ar dažādu struktūru virsmu”
 • P6 ”Lineļļas krāsas uzklāšanas sistēmas nosacījumu padziļināta izpēte un eksperimentālās iekārtas sistēmas ieviešana SIA “EKJU””
 • P7 “Grupveida uzmērīšanas automatizācijas iespējas”
 • P8 “Automatizēto uzmērīšanas ierīču un harvestera programmatūrā ietverto mizas vienādojumu izpēte”
 • P9 “Bioloģiskā preparāta izstrāde sakņu trupes izraisīto zaudējumu samazināšanai skuju koku audzēs”
 • P10 “Tehnoloģija ģenētiskā ieguvuma efektīvai pārnesei stādu ražošanā un mežkopībā”
 • P11 “Modelēšanas instrumentu un rekomendāciju izstrādāšana siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju mazināšanai mežaudzēs uz auglīgām organiskām augsnēm”
 • P12 “Koka apšuvuma materiālu aizsargājoši dekoratīvā termomehāniskā apstrāde”
Pētījumi tiks realizēti CFLA finansēta projekta ietvaros Nr. 1.2.1.1/18/A/004.
Plašāka informācija par projektu pieteikumiem pieejama sadaļa PĒTĪJUMI