Pagarināta AF pētniecības projektu pieteikumu iesniegšana līdz 17.10.2022.

Publicēts: 12.09.2022.


MNKC pagarina pētniecības projektu pieteikumu iesniegšanu līdz 17.10.2022 (ieskaitot).


Iesniedzmo dokumentu kopumu nosūtot uz : anita.indena@mnkc .lv


Pieejamais AF finansējums: 2 925 000 EUR

Iesniedzamie dokumenti skat. VEIDLAPAS