Par Centrālās finanšu un līgumu aģentūras nespēju ieviest inovāciju un digitālās transformācijas programmas.

Publicēts: 21.04.2023.


Š.g. 20. aprīlī astoņu eksportspējīgo nozaru kompetences centri un vairāk nekā 100 uzņēmumi un organizācijas nosūtīja atklāto vēstuli LR Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam, LR Ekonomikas ministrei Ilzei Indriksonei, LR Finanšu ministram Arvilam Ašeradenam, LR Klimata un enerģētikas ministram Raimondam Čudaram, LR Veselības ministrei Līgai Meņģelsonei un masu medijiem par CFLA nespēju ieviest inovāciju un digitālās transformācijas programmas.


Šīs vēstules parakstītāji aicina mainīt Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) un Finanšu ministrijas atbildīgās amatpersonas, jo CFLA ar pašreizējo vadību nespēj efektīvi īstenot inovāciju un digitālās transformācijas atbalsta programmas.

CFLA vadības lēmumi rada reālus draudus Latvijas attīstībai un Latvijas tēlam Eiropā: tā vietā, lai kopā ar ministriju atbildīgajiem ierēdņiem atbalstītu Latvijas uzņēmējus, īstenojot Ministru kabinetā apstiprinātās programmas, tiek novilcināta, bremzēta un būtībā apturēta ES struktūrfondu programmu uzsākšana un īstenošana inovāciju un digitālās transformācijas atbalstam. Pat jau īstenoti un CFLA apstiprināti projekti tiek apšaubīti, pie tam šīs šaubas izpaužas kā vēstules Eiropas iestādēm, nevis sarunas ar uzņēmējiem.

Atveseļošanas un noturības mehānisma uzņēmējdarbības atbalsta programmas tika diskutētas un plānotas jau kopš 2021. gada aprīļa. Pēc ilgstošām diskusijām Ministru kabinets (MK) 2022. gada 5.jūlijā pieņēma jauno Kompetences centru programmu. 2022. gada septembrī astoņu eksportspējīgo nozaru kompetences centri - meža nozarē, pārtikā, farmācijā, mašīnbūvē, informācijas tehnoloģijās, elektronikā, enerģētikā un transportā, ķīmijā un biotehnoloģijās - iesniedza projekta pieteikumus un redzējumu par nozares inovāciju tālāku attīstību. Līdz 2022. gada septembrim projekti tika izvērtēti un apstiprināti Ekonomikas ministrijā. Atbilstoši MK noteikumiem 2022. gada ceturtajā ceturksnī kompetences centri izsludināja inovāciju projektu konkursus, izvērtēja projektus un iesniedza apstiprināšanai CFLA. Pašlaik ir 2023. gada aprīlis, un joprojām neviens projekts no CFLA puses nav apstiprināts (lai gan tas bija jāizdara 30 darba dienu laikā, un nav arī saņemta informācija, ka vērtēšanas process tiek pagarināts). Uzņēmējiem tiek izvirzītas jaunas prasības, ko neparedz esošais regulējums.

Vairāk nekā 200 Latvijas uzņēmumi astoņās eksportspējīgajās nozarēs ir paļāvušies uz valsti un to, ka Ministru kabinetā pieņemti noteikumi tiek pildīti, bet tas tā nenotiek.

Kompetences centru programma ir veiksmīgākā atbalsta programma, kas veicina ieguldījumus pētniecībā un attīstībā. Līdz šim programmas ietvaros ir darbojušies vairāk nekā 300 uzņēmumi, kas ir radījuši jaunus eksportspējīgus produktus un tehnoloģijas, īstenojot veiksmīgu sadarbību ar zinātniekiem. Pateicoties programmai, jaunradīto produktu eksports veido 680 milj. EUR, kā arī ir papildus radītas jaunas 1149 augsti kvalificētas darbavietas.

Pasaules ekonomika strauji attīstās un valstis iedalās divās daļās – vienas, kas vēlas dzīvot pa vecam, un otras, kas attīsta inovācijās balstītu ekonomiku. Tas, kurā pusē būsim mēs, ir saistīts ar valsts politiku un šīs politikas īstenošanu. Pašlaik CFLA ir galējā lemjošā institūcija, kas attīstības projektus apstiprina vai noraida, un tā pēdējos gados dara visu, lai mēs paliktu pasaules ekonomikas atpalikušajā daļā, kur cilvēki strādā garas stundas, lai nopelnītu necilu iztiku.

CFLA ir zaudējusi uzņēmēju un nozaru asociāciju uzticību. Turklāt pieeja, kas inovāciju projektos primāri saskata krāpniecisku nodomu, nekādā veidā neveicina komunikāciju starp CFLA un uzņēmējiem.

Parakstītāji uzskata, ka inovāciju un digitālās transformācijas finansējums ir izšķiroši svarīgs ekonomikas izaugsmei un sabiedrības labklājībai, un tam ir nepieciešama pušu savstarpēja uzticēšanās. Uzņēmēji zaudē uzticību ES fondu atbalsta programmām, ja CFLA tās administrē atbilstoši pašreizējās vadības stilam un uzstādījumiem. Mēs kā nodokļu maksātāji no CFLA sagaidām komandu, kas par prioritāti izvirza principu “konsultē vispirms”, ievieš risku pārvaldības sistēmu un izmanto ES noteikumus kā ietvaru programmu veidošanai un ieviešanai, neapdraudot Latvijas tēlu un ekonomisko attīstību.


ABC Software, SIA valdes priekšsēdētājs Aivars Rožkalns
Advangrid, SIA valdes priekšsēdētājs Oskars Gūtmanis
Aerodium-Technologies, SIA valdes loceklis Ivars Beitāns
AIMtech, SIA valdes loceklis Andris Pētersons
ALFA RPAR, AS valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Kuzņecovs
APPLY, SIA valdes priekšsēdētājs Agnis Jakubovičs
Armgate, SIA valdes loceklis Reviks Vardanjans
Baltic Scientific Instruments, SIA finanšu direktors Dmitry Razinkov
BGM Industry, SIA valdes loceklis Elvijs Graumanis
BIOLAT, AS padomes loceklis Uģis Klētnieks
BIOSAN, SIA prokūriste Svetlana Bankovska
Cannelle Bakery, SIA valdes loceklis Andris Sedmalis
ChromSword , SIA valdes locekle Jeļena Goluško
CIEDRA PRO, SIA valdes loceklis Guntis Lielkājis
D un D centrs, SIA valdes locekle Marina Mironova
DATI group, SIA valdes loceklis Aldis Gulbis
Datorzinību centrs, SIA, valdes priekšsēdētājs Andris Ķikāns
DINEX LATVIA, SIA pētniecības un attīstības projektu koordinators Māris Miltiņš
DIVI grupa, SIA, valdes priekšsēdētājs Valdis Bērziņš
Earth Revival Technologies, SIA valdes locekle Marina Vancāne
ElGoo Tech, SIA valdes locekle Jana Biriča
Energofirma “JAUDA”, AS valdes priekšsēdētāja Evija Liakovičus
Erica Synths, SIA valdes loceklis Ģirts Ozoliņš
ETKC, SIA projektu atlases padomes loceklis, profesors Vladimirs Gostilo
ETKC, SIA valdes locekle Nataļja Gorlova
Eurolcds, SIA valdes loceklis Ilmārs Osmanis
Faneks, SIA valdes priekšsēdētājs Viktors Šatcs
Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centrs, SIA valdes loceklis Vitālijs Skrīvelis
Felici, SIA valdes priekšsēdētāja Alise Graci
G.Supply, SIA valdes loceklis Klāvs Lepsis
Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne, SIA valdes locekle Agnese Jankūna – Prince
Good Steel, SIA īpašnieks Viktors Grūtups
GRANĪTS, SIA valdes loceklis Arturs Puļķis
Grindeks, AS valdes priekšsēdētājs Juris Hmeļņickis
HansaMatrix Ventspils, SIA valdes loceklis Jānis Sams
HansaMatrix, AS klientu attiecību vadītāja Elizabete Gūtmane
HansaMatrix, AS valdes priekšsēdētājs Jānis Sams
Imperia, SIA valdes loceklis Mareks Cišeiko
IN-METAL, SIA valdes priekšsēdētājs Arnis Adakovskis
IT kompetences centrs, SIA valdes priekšsēdētāja Signe Bāliņa
J.J. Steel, SIA valdes priekšēdētājs Jānis Janisels
Karavela, SIA attīstības direktors Jānis Endele
Kinetics Nail Systems, SIA valdes loceklis Andžejs Stenclavs
Koksnes plūsmas datu centrs, SIA valdes loceklis Ivars Kalmuks
KRONE IDS, SIA valdes loceklis Mareks Cišeiko
Kronis, SIA valdes loceklis Aivars Svarenieks
KRS, SIA valdes loceklis Mareks Cišeiko
LabochemLV, SIA valdes priekšsēdētājs Arnis Andersons
Lafivents, SIA valdes locekle Daina Kona
Lat Eko Food, SIA valdes priekssēdētāja Egija Martinsone
LATSTAB, RSEZ SIA valdes priekšsēdētājs Staņislavs Ratinskis
Latvia MGI Tech, SIA vadītājs un FBMTKC PAP loceklis Andis Šlaitas
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Vadošais pētnieks un FBMTKC PAP loceklis Andris Zeltiņš
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Meža fakultāte, vadošais pētnieks un MNKC PAP loceklis Uldis Spulle
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, profesors Aigars Laizāns
Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija, izpilddirektors Gunārs Valdmanis
Latvijas Organiskās sintēzes institūts, vadošais pētnieks un FBMTKC PAP loceklis Edgars Liepiņš
Latvijas Pārtikas Kompetences Centrs, SIA valdes priekšsēdētājs Armands Lejas-Krūmiņš
LEITC, SIA valdes loceklis Uldis Stūre
LEO PĒTĪJUMU CENTRS SIA, valdes priekšsēdētāja Inese Berga
Lesla Latvia, SIA valdes loceklis Leslie Robert Adrian
Lightspace Technologies, SIA valdes priekšsēdētājs Ilmārs Osmanis
Longenesis, SIA izpilddirektors Emil Syundykov
LU KPMI, vadošais pētnieks un FBMTKC PAP loceklis Ilmārs Stonāns
LU KPMI, vadošā eksperte Iveta Eniņa
LVMI “Silava” direktors Jurģis Jansons
MADARA Cosmetics AS, valdes loceklis Uldis Iltners
Marmors, SIA projektu vadītājs Aleksandrs Averčenko
Mašīnbūves Kompetences centrs, SIA valdes loceklis Toms Grīnfelds
Mechanika Engineering, SIA valdes loceklis Artūrs Žipris
Medon, SIA valdes loceklis Roberts Lasovskis
Meža nozares kompetences centrs, SIA valdes locekle Anita Indena
Mobilly, SIA valdes priekšsēdētājs Valdis Bergs
NAGLIS & ERR, SIA valdes priekšsēdētājs Dzintars Naglis
Olainfarm, AS valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis
Olnio, SIA valdes loceklis Reviks Vardanjans
Origin Robotics, SIA valdes loceklis Agris Ķipurs
PERUZA, SIA valdes priekšsēdētājs Roberts Dlohi
PharmIdea SIA, izpilddirektore Māra Skrastiņa
Poliprodest, SIA valdes priekšsēdētājs Andrejs Šveisbergs
Polylabs, SIA izpilddirektors Kristiāns Grundštoks
Printpack Service, SIA pārdošanas vadītājs Renārs Ivaņīnoks
RAILWAY MOTION SYSTEMS, SIA valdes loceklis Jurijs Rendenieks
Rāmkalni Nordeco īpašnieks Viktors Grūtups
RB Metāls, SIA valdes loceklis Austris Bolmanis
RD Alfa Mikroelektronikas departaments, AS valdes priekšsēdētājs Mihails Lapkis
Reserv Inc, SIA valdes priekšēdētājs Artūrs Andersons
RIX Technologies, AS, valdes locekle Inguna Pede
Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca, AS galvenā konstruktora vietnieks Jaroslavs Zarembo
RoboEatz, SIA valdes loceklis Konstantīns Korčjomkins
RTU, asociētais profesors un ETKC SIA projektu atlases padomes loceklis Andris Krūmiņš
Rubate metal, SIA valdes loceklis Dāvis Sliede
SAF Tehnika, AS valdes priekšsēdētājs Normunds Bergs
Scandicast, SIA direktors Artūrs Verkēvičs
SCM Latvia, SIA valdes loceklis Mareks Cišeiko
SFM LATVIA, SIA valdes priekšsēdētājs Nauris Jansons
SILMOR, SIA direktore, īpašniece Liene Gaspažiņa
Silvanols, SIA valdes priekšsēdētāja Liene Puriņa
SilvExpo, SIA valdes loceklis un VMKC, SIA PAP loceklis Uģis Klētnieks
Smart Meter, SIA valdes priekšsēdētājs Ivo Berkolds
Sonarworks, SIA finanšu direktors Aleksis Orlovs
Sorsera, SIA valdes loceklis Georgs Vardanjans
TEMESO, SIA valdes priekšsēdētājs Oskars Sīmanis
Tetralia, SIA eksporta menedžeris Jānis Šelegovskis
TĒRAUDS & KOMPONENTI, SIA valdes loceklis Edgars Nažinskis
Tilde, SIA projektu direktors Aivars Bērziņš
TransfoElectric, SIA valdes loceklis Aigars Rubenis
Transporta un sakaru institūts, profesors Igors Kabaškins
TRIZ TRADE, SIA valdes priekšsēdētājs Vasyl Martsynkovskyy
TROJA, SIA ražošanas direktors Aldis Links
Ventspils metināšanas rūpnīca, SIA direktore Inese Šroma
Vianova, SIA valdes priekšsēdētājs Sandis Zvidriņš
VMF Latvia, SIA valdes priekšsēdētājs Jānis Buļs
VMKC, SIA prokūriste Rasma Ludziņa
VMKC, SIA valdes loceklis Juris Vanags
Volburg, SIA, valdes loceklis Viktors Kononovs
WeAreDots, SIA, produktu vadītājs Edgars Starķis
Zippy Vision, SIA valdes priekšsēdētājs Gundars Kuļikovskis
ZZ Dats, SIA direktors Edžus Žeiris