MNKC projekta 3 mēnešu darbības rezultāti

Publicēts: 15.09.2023.


Kopš 01.02.2023 MNKC ir uzsākti 13 pētniecības projekti, kurus īsteno 12 sadarbības partneri. No visiem uzsāktajiem pētījumiem 8 ir starpnozaru projekti.


Pētījumu sarakstu skatīt: PĒTĪJUMI

Kopējās deklarētās attiecināmās izmaksas vairā nekā 0,203 milj.EUR apmērā.

Atsevišķa pētījuma progresu skatīt pie P4, P5, P8, P9, P11, P13, P14: PĒTĪJUMI