Projekta Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 pētījumu progress par 01.02.2023-31.10.2023

Publicēts: 27.12.2023.


MNKC iesniedzis CFLA starpposma rezultātu datus par periodu 01.02.2023-31.10.2023.

Kopējās šī perioda deklarētās attiecināmās izmaksas 863,987.87 EUR apmērā.

Atsevišķu pētījumu progresu skatīt: PĒTĪJUMI