Projekta Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 pētījumu progress par 16.11.2023-15.02.2024

Publicēts: 20.03.2024.


MNKC Projektu atlases padome apstiprināja pētniecības projektu progresa pārskatu rezultātus par periodu 16.11.2023-15.02.2024.

Kopējās perioda deklarētās attiecināmās izmaksas 393 971.35 EUR apmērā.

Atsevišķu pētījumu progresu skatīt pie P3, P6, P7, P8, P14, P16: PĒTĪJUMI