Apstiprināti divi pētniecības projekti

Publicēts: 29.04.2024.CFLA 26.04.2024 ir apstiprinājusi MNKC projekta Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 Līguma grozījumus Nr.2 un piešķīrusi valsts atbalstu diviem pētniecības projektu īstenotājiem:


SIA “Pindstrup Latvia” P20 “Koksnes šķiedras kūdras substrātu īpašību uzlabošanai un ekoloģiskās pēdas mazināšanai”
Ogres tehnikums P22 “Moipu 300 F2 darba galvas izvērtējums jaunaudžu, krājas kopšanas un atjaunošanas cirtēs skuju koku audzēs”

Apstiprināto pētniecības projektu saraksts PĒTĪJUMI