Aicinājums līdz 12.08.2024 iesniegt pētniecības projektu pieteikumus AF programmā “Jauni produkti II”

Publicēts: 03.07.2024.Meža nozares kompetences centrs AF projekta Nr. 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/001 ietvaros aicina iesniegt pētniecības projektu pieteikumus jaunu produktu un pakalpojumu izstrādei, kā arī zināšanu pārnesei tautsaimniecībā.

Pieejamais AF finansējums: 5 891 289 EUR

Maksimālais atbalsts vienai saistīto personu grupai nepārsniedz 25% no pieejamā finansējuma.
Pētniecības projekta pieteicējam vismaz 25% atbalsta finansējuma jāparedz eksperimentālai izstrādei.

Vēlamie nosacījumi:
Pētniecības projekta uzsākšana: no 01.10.2024.
Pētniecības projektu īstenošanas laiks: līdz 31.10.2027.

Pētniecības projekta tāmēs, paredzot aktivitātes, ieteicams tās sadalīt apakšaktivitātēs, kur katra nav garāka par 3 mēnešiem.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 12.08.2024, nosūtot elektroniski uz e-pastu: birojs@mnkc.lv, norādot atsauci uz programmas numuru (5.1.1.2.i.)

Iesniedzamo dokumentu kopums: Veidlapas un metodika