Aicinājums līdz 16.08.2024 iesniegt pētniecības projektu pieteikumus AF programmā 1.2.1.2.i.2. “Zaļi produkti“

Publicēts: 03.07.2024.Meža nozares kompetences centrs AF projekta Nr. 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/001 ietvaros aicina iesniegt pētniecības projektu pieteikumus tādu jaunu produktu, tehnoloģiju un pakalpojumu izstrādei, kas veicina zemu oglekļa emisiju ekonomiku, noturību pret klimata pārmaiņām vai pielāgošanos tām, piesaistot privāto līdzfinansējumu inovāciju ieviešanā.


Pieejamais AF finansējums: 4 933 334 EUR

Maksimālais atbalsts vienai saistīto personu grupai nepārsniedz 25% no pieejamā finansējuma.
Pētniecības projekta pieteicējam vismaz 25% atbalsta finansējuma jāparedz eksperimentālai izstrādei.

Vēlamie nosacījumi:
Pētniecības projekta uzsākšana: no 01.11.2024.
Pētniecības projektu īstenošanas laiks: līdz 31.10.2027.

Pētniecības projekta tāmēs, paredzot aktivitātes, ieteicams tās sadalīt apakšaktivitātēs, kur katra nav garāka par 3 mēnešiem.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 16.08.2024, nosūtot elektroniski uz e-pastu: birojs@mnkc.lv, norādot atsauci uz programmas numuru (1.2.1.2.i.2)

Iesniedzamo dokumentu kopums: Veidlapas un metodika


Copyright © MNKC 2024