Aicinājums līdz 12.08.2024 iesniegt pētniecības projektu pieteikumus AF programmā 2.2.1.3.i. “Digitāli produkti”

Publicēts: 03.07.2024.Meža nozares kompetences centrs AF projekta Nr. 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 ietvaros aicina iesniegt pētniecības projektu pieteikumus.


Finansējums paredzēts komersantu digitālajai transformācijai, tai skaitā mūsdienīgu automatizācijas, robotizācijas un darba kontroles rīku ieviešanai ražotnē, piesaistot privāto līdzfinansējumu inovāciju ieviešanā.


Pieejamais AF finansējums: 2 970 833 EUR

Maksimālais atbalsts vienai saistīto personu grupai nepārsniedz 1 milj. EUR no pieejamā finansējuma.
Pētniecības projekta pieteicējam vismaz 25% atbalsta finansējuma jāparedz eksperimentālai izstrādei.

Vēlamie nosacījumi:
Pētniecības projekta uzsākšana: no 01.10.2024.
Pētniecības projektu īstenošanas laiks: līdz 31.10.2027.

Pētniecības projekta tāmēs, paredzot aktivitātes, ieteicams tās sadalīt apakšaktivitātēs, kur katra nav garāka par 3 mēnešiem.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 12.08.2024, nosūtot elektroniski uz e-pastu: birojs@mnkc.lv, norādot atsauci uz programmas numuru (2.2.1.3.i.)

Iesniedzamo dokumentu kopums: Veidlapas un metodika