23.04.2023.

Aicinām Ekonomikas ministrijas mājas lapā iepazīties ar Kompetences centru programmas 2016.-2022.gada rezultātiem un 4.kārtā veikto pētījumu video materiāliem
Ekonomikas ministrijas mājas lapā var iepazīties ar Kompetences centru programmas 2016.-2022.gada kopsavilkumu un video materiāliem ar ieskatu par 4.kārtā veiktajiem pētījumiem: https://www.em.gov.lv/lv/inovacija

21.04.2023.

Par Centrālās finanšu un līgumu aģentūras nespēju ieviest inovāciju un digitālās transformācijas programmas.
Š.g. 20. aprīlī astoņu eksportspējīgo nozaru kompetences centri un vairāk nekā 100 uzņēmumi un organizācijas nosūtīja atklāto vēstuli LR Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam, LR Ekonomikas ministrei Ilzei Indriksonei, LR Finanšu ministram Arvilam Ašeradenam, LR Klimata un enerģētikas ministram Raimondam Čudaram, LR Veselības ministrei Līgai Meņģelsonei un masu medijiem par CFLA nespēju ieviest inovāciju un digitālās transformācijas programmas.
Šīs vēstules parakstītāji aicina mainīt Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) un Finanšu ministrijas atbildīgās amatpersonas, jo CFLA ar pašreizējo vadību nespēj efektīvi īstenot inovāciju un digitālās transformācijas atbalsta programmas.
CFLA vadības lēmumi rada reālus draudus Latvijas attīstībai un Latvijas tēlam Eiropā: tā vietā, lai kopā ar ministriju atbildīgajiem ierēdņiem atbalstītu Latvijas uzņēmējus, īstenojot Ministru kabinetā apstiprinātās programmas, tiek novilcināta, bremzēta un būtībā apturēta ES struktūrfondu programmu uzsākšana un īstenošana inovāciju un digitālās transformācijas atbalstam. Pat jau īstenoti un CFLA apstiprināti projekti tiek apšaubīti, pie tam šīs šaubas izpaužas kā vēstules Eiropas iestādēm, nevis sarunas ar uzņēmējiem.
Atveseļošanas un noturības mehānisma uzņēmējdarbības atbalsta programmas tika diskutētas un plānotas jau kopš 2021. gada aprīļa. Pēc ilgstošām diskusijām Ministru kabinets (MK) 2022. gada 5.jūlijā pieņēma jauno Kompetences centru programmu. 2022. gada septembrī astoņu eksportspējīgo nozaru kompetences centri - meža nozarē, pārtikā, farmācijā, mašīnbūvē, informācijas tehnoloģijās, elektronikā, enerģētikā un transportā, ķīmijā un biotehnoloģijās - iesniedza projekta pieteikumus un redzējumu par nozares inovāciju tālāku attīstību. Līdz 2022. gada septembrim projekti tika izvērtēti un apstiprināti Ekonomikas ministrijā. Atbilstoši MK noteikumiem 2022. gada ceturtajā ceturksnī kompetences centri izsludināja inovāciju projektu konkursus, izvērtēja projektus un iesniedza apstiprināšanai CFLA. Pašlaik ir 2023. gada aprīlis, un joprojām neviens projekts no CFLA puses nav apstiprināts (lai gan tas bija jāizdara 30 darba dienu laikā, un nav arī saņemta informācija, ka vērtēšanas process tiek pagarināts). Uzņēmējiem tiek izvirzītas jaunas prasības, ko neparedz esošais regulējums. Vairāk nekā 200 Latvijas uzņēmumi astoņās eksportspējīgajās nozarēs ir paļāvušies uz valsti un to, ka Ministru kabinetā pieņemti noteikumi tiek pildīti, bet tas tā nenotiek. Kompetences centru programma ir veiksmīgākā atbalsta programma, kas veicina ieguldījumus pētniecībā un attīstībā. Līdz šim programmas ietvaros ir darbojušies vairāk nekā 300 uzņēmumi, kas ir radījuši jaunus eksportspējīgus produktus un tehnoloģijas, īstenojot veiksmīgu sadarbību ar zinātniekiem. Pateicoties programmai, jaunradīto produktu eksports veido 680 milj. EUR, kā arī ir papildus radītas jaunas 1149 augsti kvalificētas darbavietas. Pasaules ekonomika strauji attīstās un valstis iedalās divās daļās – vienas, kas vēlas dzīvot pa vecam, un otras, kas attīsta inovācijās balstītu ekonomiku. Tas, kurā pusē būsim mēs, ir saistīts ar valsts politiku un šīs politikas īstenošanu. Pašlaik CFLA ir galējā lemjošā institūcija, kas attīstības projektus apstiprina vai noraida, un tā pēdējos gados dara visu, lai mēs paliktu pasaules ekonomikas atpalikušajā daļā, kur cilvēki strādā garas stundas, lai nopelnītu necilu iztiku. CFLA ir zaudējusi uzņēmēju un nozaru asociāciju uzticību. Turklāt pieeja, kas inovāciju projektos primāri saskata krāpniecisku nodomu, nekādā veidā neveicina komunikāciju starp CFLA un uzņēmējiem. Parakstītāji uzskata, ka inovāciju un digitālās transformācijas finansējums ir izšķiroši svarīgs ekonomikas izaugsmei un sabiedrības labklājībai, un tam ir nepieciešama pušu savstarpēja uzticēšanās. Uzņēmēji zaudē uzticību ES fondu atbalsta programmām, ja CFLA tās administrē atbilstoši pašreizējās vadības stilam un uzstādījumiem. Mēs kā nodokļu maksātāji no CFLA sagaidām komandu, kas par prioritāti izvirza principu “konsultē vispirms”, ievieš risku pārvaldības sistēmu un izmanto ES noteikumus kā ietvaru programmu veidošanai un ieviešanai, neapdraudot Latvijas tēlu un ekonomisko attīstību.

ABC Software, SIA valdes priekšsēdētājs Aivars Rožkalns
Advangrid, SIA valdes priekšsēdētājs Oskars Gūtmanis
Aerodium-Technologies, SIA valdes loceklis Ivars Beitāns
AIMtech, SIA valdes loceklis Andris Pētersons
ALFA RPAR, AS valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Kuzņecovs
APPLY, SIA valdes priekšsēdētājs Agnis Jakubovičs
Armgate, SIA valdes loceklis Reviks Vardanjans
Baltic Scientific Instruments, SIA finanšu direktors Dmitry Razinkov
BGM Industry, SIA valdes loceklis Elvijs Graumanis
BIOLAT, AS padomes loceklis Uģis Klētnieks
BIOSAN, SIA prokūriste Svetlana Bankovska
Cannelle Bakery, SIA valdes loceklis Andris Sedmalis
ChromSword , SIA valdes locekle Jeļena Goluško
CIEDRA PRO, SIA valdes loceklis Guntis Lielkājis
D un D centrs, SIA valdes locekle Marina Mironova
DATI group, SIA valdes loceklis Aldis Gulbis
Datorzinību centrs, SIA, valdes priekšsēdētājs Andris Ķikāns
DINEX LATVIA, SIA pētniecības un attīstības projektu koordinators Māris Miltiņš
DIVI grupa, SIA, valdes priekšsēdētājs Valdis Bērziņš
Earth Revival Technologies, SIA valdes locekle Marina Vancāne
ElGoo Tech, SIA valdes locekle Jana Biriča
Energofirma “JAUDA”, AS valdes priekšsēdētāja Evija Liakovičus
Erica Synths, SIA valdes loceklis Ģirts Ozoliņš
ETKC, SIA projektu atlases padomes loceklis, profesors Vladimirs Gostilo
ETKC, SIA valdes locekle Nataļja Gorlova
Eurolcds, SIA valdes loceklis Ilmārs Osmanis
Faneks, SIA valdes priekšsēdētājs Viktors Šatcs
Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centrs, SIA valdes loceklis Vitālijs Skrīvelis
Felici, SIA valdes priekšsēdētāja Alise Graci
G.Supply, SIA valdes loceklis Klāvs Lepsis
Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne, SIA valdes locekle Agnese Jankūna – Prince
Good Steel, SIA īpašnieks Viktors Grūtups
GRANĪTS, SIA valdes loceklis Arturs Puļķis
Grindeks, AS valdes priekšsēdētājs Juris Hmeļņickis
HansaMatrix Ventspils, SIA valdes loceklis Jānis Sams
HansaMatrix, AS klientu attiecību vadītāja Elizabete Gūtmane
HansaMatrix, AS valdes priekšsēdētājs Jānis Sams
Imperia, SIA valdes loceklis Mareks Cišeiko
IN-METAL, SIA valdes priekšsēdētājs Arnis Adakovskis
IT kompetences centrs, SIA valdes priekšsēdētāja Signe Bāliņa
J.J. Steel, SIA valdes priekšēdētājs Jānis Janisels
Karavela, SIA attīstības direktors Jānis Endele
Kinetics Nail Systems, SIA valdes loceklis Andžejs Stenclavs
Koksnes plūsmas datu centrs, SIA valdes loceklis Ivars Kalmuks
KRONE IDS, SIA valdes loceklis Mareks Cišeiko
Kronis, SIA valdes loceklis Aivars Svarenieks
KRS, SIA valdes loceklis Mareks Cišeiko
LabochemLV, SIA valdes priekšsēdētājs Arnis Andersons
Lafivents, SIA valdes locekle Daina Kona
Lat Eko Food, SIA valdes priekssēdētāja Egija Martinsone
LATSTAB, RSEZ SIA valdes priekšsēdētājs Staņislavs Ratinskis
Latvia MGI Tech, SIA vadītājs un FBMTKC PAP loceklis Andis Šlaitas
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Vadošais pētnieks un FBMTKC PAP loceklis Andris Zeltiņš
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Meža fakultāte, vadošais pētnieks un MNKC PAP loceklis Uldis Spulle
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, profesors Aigars Laizāns
Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija, izpilddirektors Gunārs Valdmanis
Latvijas Organiskās sintēzes institūts, vadošais pētnieks un FBMTKC PAP loceklis Edgars Liepiņš
Latvijas Pārtikas Kompetences Centrs, SIA valdes priekšsēdētājs Armands Lejas-Krūmiņš
LEITC, SIA valdes loceklis Uldis Stūre
LEO PĒTĪJUMU CENTRS SIA, valdes priekšsēdētāja Inese Berga
Lesla Latvia, SIA valdes loceklis Leslie Robert Adrian
Lightspace Technologies, SIA valdes priekšsēdētājs Ilmārs Osmanis
Longenesis, SIA izpilddirektors Emil Syundykov
LU KPMI, vadošais pētnieks un FBMTKC PAP loceklis Ilmārs Stonāns
LU KPMI, vadošā eksperte Iveta Eniņa
LVMI “Silava” direktors Jurģis Jansons
MADARA Cosmetics AS, valdes loceklis Uldis Iltners
Marmors, SIA projektu vadītājs Aleksandrs Averčenko
Mašīnbūves Kompetences centrs, SIA valdes loceklis Toms Grīnfelds
Mechanika Engineering, SIA valdes loceklis Artūrs Žipris
Medon, SIA valdes loceklis Roberts Lasovskis
Meža nozares kompetences centrs, SIA valdes locekle Anita Indena
Mobilly, SIA valdes priekšsēdētājs Valdis Bergs
NAGLIS & ERR, SIA valdes priekšsēdētājs Dzintars Naglis
Olainfarm, AS valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis
Olnio, SIA valdes loceklis Reviks Vardanjans
Origin Robotics, SIA valdes loceklis Agris Ķipurs
PERUZA, SIA valdes priekšsēdētājs Roberts Dlohi
PharmIdea SIA, izpilddirektore Māra Skrastiņa
Poliprodest, SIA valdes priekšsēdētājs Andrejs Šveisbergs
Polylabs, SIA izpilddirektors Kristiāns Grundštoks
Printpack Service, SIA pārdošanas vadītājs Renārs Ivaņīnoks
RAILWAY MOTION SYSTEMS, SIA valdes loceklis Jurijs Rendenieks
Rāmkalni Nordeco īpašnieks Viktors Grūtups
RB Metāls, SIA valdes loceklis Austris Bolmanis
RD Alfa Mikroelektronikas departaments, AS valdes priekšsēdētājs Mihails Lapkis
Reserv Inc, SIA valdes priekšēdētājs Artūrs Andersons
RIX Technologies, AS, valdes locekle Inguna Pede
Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca, AS galvenā konstruktora vietnieks Jaroslavs Zarembo
RoboEatz, SIA valdes loceklis Konstantīns Korčjomkins
RTU, asociētais profesors un ETKC SIA projektu atlases padomes loceklis Andris Krūmiņš
Rubate metal, SIA valdes loceklis Dāvis Sliede
SAF Tehnika, AS valdes priekšsēdētājs Normunds Bergs
Scandicast, SIA direktors Artūrs Verkēvičs
SCM Latvia, SIA valdes loceklis Mareks Cišeiko
SFM LATVIA, SIA valdes priekšsēdētājs Nauris Jansons
SILMOR, SIA direktore, īpašniece Liene Gaspažiņa
Silvanols, SIA valdes priekšsēdētāja Liene Puriņa
SilvExpo, SIA valdes loceklis un VMKC, SIA PAP loceklis Uģis Klētnieks
Smart Meter, SIA valdes priekšsēdētājs Ivo Berkolds
Sonarworks, SIA finanšu direktors Aleksis Orlovs
Sorsera, SIA valdes loceklis Georgs Vardanjans
TEMESO, SIA valdes priekšsēdētājs Oskars Sīmanis
Tetralia, SIA eksporta menedžeris Jānis Šelegovskis
TĒRAUDS & KOMPONENTI, SIA valdes loceklis Edgars Nažinskis
Tilde, SIA projektu direktors Aivars Bērziņš
TransfoElectric, SIA valdes loceklis Aigars Rubenis
Transporta un sakaru institūts, profesors Igors Kabaškins
TRIZ TRADE, SIA valdes priekšsēdētājs Vasyl Martsynkovskyy
TROJA, SIA ražošanas direktors Aldis Links
Ventspils metināšanas rūpnīca, SIA direktore Inese Šroma
Vianova, SIA valdes priekšsēdētājs Sandis Zvidriņš
VMF Latvia, SIA valdes priekšsēdētājs Jānis Buļs
VMKC, SIA prokūriste Rasma Ludziņa
VMKC, SIA valdes loceklis Juris Vanags
Volburg, SIA, valdes loceklis Viktors Kononovs
WeAreDots, SIA, produktu vadītājs Edgars Starķis
Zippy Vision, SIA valdes priekšsēdētājs Gundars Kuļikovskis
ZZ Dats, SIA direktors Edžus Žeiris

12.04.2023.

MNKC ir parakstījis līgumu ar CFLA par Atveseļošanas fonda projekta īstenošanu.
20.01.2023. esam parakstījuši līgumu ar CFLA par projekta Nr.5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 “Meža nozares kompetences centrs” īstenošanu Atveseļošanas fonda ietvaros.
2023. gada februārī ir uzsākti 14 jauni PĒTĪJUMI

06.02.2023.

MNKC ir parakstījis līgumu ar CFLA par Atveseļošanas fonda projekta īstenošanu.
20.01.2023. esam parakstījuši līgumu ar CFLA par projekta Nr.5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 “Meža nozares kompetences centrs” īstenošanu Atveseļošanas fonda ietvaros.
2023. gada februārī ir uzsākti 14 jauni PĒTĪJUMI

01.11.2022.

MNKC projektu atlases padomes sēde plānota 23.11.2022.
Pilna pētniecības projekta pieteikuma dokumentācija iesniedzama elektroniski uz e-pastu: anita.indena@mnkc.lv
Iesniedzamie dokumenti: skatīt šeit

13.10.2022.

Aicinājums uz bezmaksas apmācību semināru ciklu “Koka būvkonstrukciju projektēšana un būvju būvniecības risinājumi”.
Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju universitātes Mūžizglītības centrs aicina būvniecības speciālistus (būvprojektu izstrādātājus, būvdarbu veicējus un vadītājus, būvuzraugus un būvekspertus) no 3. oktobra pieteikties bezmaksas apmācību semināru ciklam “Koka būvkonstrukciju projektēšana un būvju būvniecības risinājumi”. Apmācībās dažādu būvniecības nozaru speciālistiem būs iespēja paaugstināt kompetenci par koka izmantošanu būvniecībā (par koka konstrukciju projektēšanu, būvniecību, ugunsdrošību u.c. jautājumiem), tādējādi veicinot koka būvmateriālu un būvizstrādājumu izmantošanu dažādos būvniecības projektos.
Apmācībās piedāvājam 3 dažādas un vienu otru papildinošas tēmas no 19.10.22. – 25.11.22. Jelgavā un Rīgā no plkst. 9.00 – 17.00
1. Tēma “Koksnes izstrādājumi būvniecībai – ražošana, īpašības un kvalitātes kritēriji” (24.10. / 31.10. / 7.11. / 14.11. / 21.11):
• Konstrukciju zāģmateriāli;
• Līmēti konstrukciju zāģmateriāli, konstrukciju plātnes un kompozīti;
• Konstrukciju plātņu materiāli;
• Koksnes siltumizolācijas un apdares materiāli;
• Koka būvkonstrukciju izgatavošana lietotie konstrukciju stiprinājumu materiāli;
• Koka konstrukciju apdares materiāli.

2. Tēma “Koka būvkonstrukciju īpašības un izvirzītās pamatprasības” (19.10. / 26.10. / 2.11. / 9.11. / 23.11.):
• Koka konstrukciju mehāniskā stiprība;
• Koka konstrukciju ugunsdrošība un ugunsaizsardzība;
• Koka konstrukciju mitrumaizsardzība;
• Koka ēku akustika;
• Koka ēku energoefektivitāte.

3. Tēma “Koka ēku projektēšana” (21.10. / 28.10. / 4.11. / 11.11. / 25.11.):
• Koka ēku būvniecība Latvijā;
• Koka konstrukciju pielietojums publiskajās ēkās;
• Koka dzīvojamās ēkas.

✓ Dalībnieki var pieteikties vienam vai vairākiem semināriem, aizpildot pieteikuma anketu šeit
✓ Pēc katra semināra dalībnieki saņems apliecinājumu, kas derīgs būvniecības speciālistu sertifikācijas profesionālās pilnveides kredītpunktu iegūšanai.
✓ Jautājumi par semināru norisi: rakstot uz e-pastu signe.neimane@llu.lv vai zvanot uz tālruni 29337197.

12.09.2022.

MNKC pagarina pētniecības projektu pieteikumu iesniegšanu līdz 17.10.2022 (ieskaitot).
Iesniedzmo dokumentu kopumu nosūtot uz : anita.indena@mnkc .lv
Pieejamais AF finansējums: 2 925 000 EUR
Iesniedzamie dokumenti skat. VEIDLAPAS

15.09.2022.

Aicinājums iesniegt Atveseļošanas fonda pētniecības projektu pieteikumus.
SIA “Meža nozares kompetences centrs”, saistībā ar 12.09.2022 Ekonomikas ministrijā iesniegto Atveseļošanas fonda projekta “Meža nozares kompetences centrs” iesniegumu, aicina iesniegt pētniecības projektu pieteikumus kādā no MNKC atbalstāmajiem pētniecības virzieniem:
• Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība.
• Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas.

Pieejamais AF finansējums: 2 925 000 EUR
Pētniecības projekta uzsākšana: no 01.11.2022
Programmas darbības laiks: līdz 30.06.2026
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 12.10.2022.
Iesniedzamo dokumentu kopums: skat. VEIDLAPAS

18.08.2022.

Izsludināts atklāts konkurss uz Pētniecības projektu atlases padomes locekļu vakancēm.
SIA “Meža nozares kompetences centrs” ,saistībā ar apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumi Nr. 418 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros” izsludina atklāto konkursu uz Pētniecības projektu atlases padomes locekļu vakancēm.
Pretendentu CV ar pieteikumu līdz 29.08.2022. lūgums sūtīt uz anita.indena@mnkc.lv un CV formu skatīt šeit
Prasības Pētniecības projektu atlases padomes locekļu pretendentiem:
Nozares komersantiem: • Vismaz 5 gadu pieredze meža nozares uzņēmuma vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības vadošajā amatā;
• Doktora grāda ieguvējam vai doktarantūras studentam tiks dota priekšrocība.

Prasības zinātniskā virziena vadītājiem:
• Doktora grāds lauksaimniecības zinātnēs (mežzinātnē) vai materiālzinātnēs (kokapstrādē);
• Specializācija zināšanu ietilpīga bioekonomikā – inovatīvi risinājumi mežsaimniecībā un kokapstrādē;
• 10 gadu pieredze akadēmiskajā un zinātniskajā darbā;
• Pieredze ne mazāk kā 5 zinātnisko projektu vadībā;
• LVP eksperts.
Pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju pārstāvji:
• Iegūts maģistra vai zinātņu doktora grāds lauksaimniecības zinātnēs (mežzinātnē) vai materiālzinātnēs (kokapstrādē), vai citā inženierzinātņu nozarē;
• 5 gadu pieredze akadēmiskajā darbā.
Starpnozaru ekspertiem:
• 5 gadu pieredze citu nozaru kompetences centru, klasteru vai asociāciju vadībā (piem., IT, Mašīnbūve, Būvniecība, Loģistika, Ķīmisko vielu nozare u.c.)
• Doktora grāda ieguvējam vai doktarantūras studentam tiks dota priekšrocība.

Iepriekšēja pieredze Kompetences centru Pētniecības projektu atlases padomē tiks uzskatīta par priekšrocību.

Par darbu SIA “Meža nozares kompetences centrs” Pētniecības projektu atlases padomē atalgojums nav paredzēts.
Pienākumi Pētniecības projektu atlases padomes locekļiem:

• Pārliecināties, ka pētniecības projektā ir norādīta un analizēta veicamo vai jau veikto investīciju lietderība un pamatotība, kā arī komercializācijas potenciāls;
• Pārliecināties, ka ir norādīta pētniecības projekta atbilstība definētajai kompetences centra attīstības stratēģijai;
• Pārliecināties, ka pētniecības projektā definētie rādītāji ir sasniedzami noteiktajā laikā;
• Lemt par eksperta iesaisti pētniecības projekta vērtēšanā;
• Lemt par pētniecības projekta pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu;
• Uzraudzīt, lai pētniecības projektos tiktu izpildīti noteiktie starpposmu un gala rezultātu rādītāji;
• Uzraudzīt, lai tiktu sasniegti MK noteikumu Nr.418 no 05.07.2022 12. punktā minētie kompetences centra darbības rādītāji;
• Ja nepieciešams, iesaistīt ekspertus pirms pētniecības projekta noslēguma maksājuma iesniegšanas aģentūrā, lai gūtu pārliecību, ka veiktie ieguldījumi ir bijuši lietderīgi un pamatoti pētniecības projekta rezultātu sasniegšanā;
• Pārliecināties par dubultā finansējuma riska, interešu konflikta, krāpšanas un korupcijas neesību pētniecības projektu izvērtēšanas un apstiprināšanas procesā, veicot nepieciešamās darbības to novēršanā un labošanā, nodrošinot objektivitāti un vienlīdzīgu pieeju visiem pētniecības projektu pieteicējiem;
• Nodrošināt pētniecības projektu izvērtēšanas dokumentēšanu un caurspīdīgumu;
• Nodrošināt, ka pētniecības projektu izvērtēšanas procesā tiek ievērota dzimumu līdztiesība un vienlīdzīgu iespēju princips;
• Nodrošināt principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" ievērošanu pētniecības projektu apstiprināšanā, lai iekļautā darbība ir nebūtiska vai tai ir neesoša paredzamā ietekme uz visiem vides mērķiem, vērtējot gan tiešās, gan primārās netiešās sekas visā aprites ciklā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas (ES) Nr. 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, 2. panta 6. punktu;
• Pārliecināties, ka sadarbības partnera pētniecības projekta izdevumi ir nepieciešami pētījuma rezultātu sasniegšanai un šī saistība ir skaidri saprotama un pierādāma, kā arī pētniecības projekta izdevumi veikti, ievērojot saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principu;
• Nodrošināt, ka tiek aizpildīts eksperta individuālais vērtējums par pētniecības projektu atbilstību noteiktajiem kritērijiem, pirms vērtējuma parakstot apliecinājumu par interešu konflikta neesību. Vērtējums jāsniedz visiem, kuri ar balsstiesībām piedalās pētniecības projektu atlases padomē.

08.07.2022.

Izsludināta programma jaunu produktu, pakalpojumu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.
2022.gada 5.jūlijā Ministru kabineta sēdē ir apstiprināta Atveseļošanās fonda investīcijas programma “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai kompetences centru ietvaros”, kuras mērķis ir nodrošināt pārejas finansējuma piešķiršanu Kompetences centriem, lai varētu nodrošināt pētniecības un attīstības projektu īstenošanu jaunu produktu, pakalpojumu un tehnoloģiju izstrādei.
Atbalsta programmas kopējais finansējumu 25 miljoni EUR.

13.08.2021

AS “Latvijas valsts meži” sāk īstenot akcelerācijas programmu “Silvatech”

“SilvaTech” ir nule uzsākts projekts, ko LVM realizē sadarbībā ar akceleratoru “Startup Wise Guys” (SWG). Īstenotāji projekta ietvaros palīdzēs iekšējām un ārējām inovāciju komandām akcelerēt robotikas, sensoru, dronu, mašīnmācīšanās, ģeotelpisko informācijas sistēmu, attālās izpētes u.c. tehnoloģijas, produktus un risinājumus.

“SilvaTech” programma tiks realizēta četros posmos:
 1. augustā notiks ideju darbnīcas,
 2. no 8. līdz 10. septembrim notiks tiešsaistes vai hibrīda formas (daļa klātienē, daļa tiešsaistē) hakatons “Ideju audzētava”,
 3. veiksmīgākās komandas piedalīsies tiešsaistes pirms-akceleratorā “Ideju siltumnīca”,
 4. no 2021. gada novembra līdz 2022. gada martam tiks organizēts izaugsmes akcelerators “Ideju pārstādīšana mežā”.

Vairāk par programmu:
https://www.lvm.lv/jaunumi/5857-as-latvijas-valsts-mezi-sak-istenot-savu-akceleracijas-programmu-silvatech

07.06.2021

Šī gada 3.jūnijā, SIA “Meža nozares kompetences centrs” projektu atlases padomes (PAP) sēdē izskatīja prezentācijas par pētījumu P18, P20, P21, P22 un P23 pirmajā starpposmā sasniegtajiem rezultātiem, laika periodā 01.11.2020. - 30.04.2021., un pētniecības projektu P7 "Grupveida uzmērīšanas automatizācijas iespējas" un P12 "Koka apšuvuma materiālu aizsargājoši dekoratīvā termomehāniskā apstrāde" gala rezultātus par paveikto projektos līdz 31.03.2021.

30.04.2021

Noslēdzies pētījums P5


AS “Latvijas Finieris” laika periodā 01/03/2019-31/12/2020 realizējusi pētījumu “Impregnēšanas maisījuma receptes modificēšana laminētajam saplāksnim ar dažādu struktūru virsmu”

p5

Pētījuma rezultātā, balstoties uz vairākiem rūpnieciska mēroga eksperimentiem, izdalīti 4 galvenie kvalitāti ietekmējošie faktori un vairāki to apakšfaktori: sintētisko sveķu parametri; impregnēšanas maisījums; impregnētā papīra parametri; procesa parametri un izstrādāts pētījumu plāns šo faktoru izpētei. Laboratorijas un rūpnieciskā mērogā pārbaudītas vairākas pretsalipšanas piedevas un to kombinācijas pretsalipšanas un mitruma uzņemšanas aiztures nodrošināšanai impregnētajam papīram.

Rezultātā iegūts industriāla mēroga pētījums par impregnēšanas maisījuma un procesa parametru ietekmi uzlabotas kvalitātes laminētā saplākšņa ražošanai. Pētījuma rezultātā iegūto zināšanu par impregnēšanas maisījumiem un to izmantošana ražošanā jau ir uzsākta, ražojot impregnētos papīrus tālākai izmantošanai laminētā saplākšņa ražošanā ar dažādu struktūru virsmu.

Kontaktinformācija:
AS “Latvijas Finieris”, projekta vadītājs Andris Čāmāns,
Bauskas iela 59, Rīga LV-1004,
e-pasts: andris.camans@finieris.lv

30.04.2021

Noslēdzies pētījums P4


AS “Latvijas Finieris” laika periodā 01/03/2019-31/12/2020 realizējusi pētījumu “Jaunas saplākšņa saistvielas un kompozītmateriāli”

p4

Pētījuma rezultātā, kas bija turpinājums iepriekšējās kārtas “Jauni saplākšņa kompozītmateriāli” projektam, turpināti pētījumi divos virzienos:
 • jaunu saplākšņa saistvielu izstrāde ar ekoloģiskām komponentēm, aizvietot fosilās komponentes daļas ar, videi draudzīgiem atjaunojamiem materiāliem;
 • tirgū pieprasītu - jaunu kompozītmateriālu, ar uzlabotām esošo plātņu īpašībām izveide.

Pētījuma rezultātā izstrādāta lignīna fenola formaldehīda sveķu sintēzes tehnoloģija un līmes receptes. Pētījuma rezultātā izstrādāta un sekmīgi ieviesta lignīna-fenola formaldehīda sveķu ražošanas tehnoloģija. Veiktas pilnizmēra paraugu ražošana un testēšana. Lignīna-fenola formaldehīda līmi izmanto bērza saplākšņa ražošanā. Līmes izmantošana ļauj samazināt ietekmi uz apkārtējo vidi (samazinājums 49%) un samazina globālās sasilšanas efektu (par 26%) salīdzinot ar fenola formaldehīda sveķu ražošanu.

Jaunu kompozītmateriālu pētījumā izgatavoti paraugi un notestēti. Izgatavoti divi pilotparaugi, kuru blīvums ir 15 līdz 20% zemāks salīdzinot ar bērza saplāksni. Ugunsreakcijas pētījuma ietvaros tika rasts risinājums ugunsreakcijas samazināšanai, kas potenciāli atbilst klasei B-s1,d0 saskaņā ar standarta EN13501-1 prasībām.

Pētījuma rezultāti apkopti sekojošās publikācijās: Kontaktinformācija:
AS “Latvijas Finieris”, projekta vadītāja Sanita Rudzīte,
Bauskas iela 59, Rīga LV-1004,
e-pasts: sanita.rudzite@finieris.lv

15.04.2021

Noslēdzies pētījums P17


SIA “FUNDUSS” laika periodā 01/10/2019-30/09/2020 realizējis pētījumu “Līmēto koka konstrukciju atlikumu pārstrāde lietderīgi izmantojamos lielizmēra koka konstrukciju materiālos”

p15

Pētījuma rezultātā izstrādāta iekārta līmēto koka konstrukciju paneļu Cross Laminated Timber ražošanas atlikumu pārstrādei būvkonstrukciju ražošanai piemērotos materiālos. Piemēram, vienu no šādiem materiāliem varētu izmantot iekšējo nesošo un nenesošo sienu izbūvei. Izstrādātais risinājums paredz ražošanā radušos atlikumu piezāģēšanu atbilstošos izmēros un iegūto materiālu saaudzēšana garumā un platumā, iegūstot vienlaiduma - lielgabarīta būvniecības paneļus. Šī ir ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā vēl neizmantota pieeja.

Pētījuma rezultāti apkopti sekojošās publikācijās:
 • Vamza I., Diaz F., Resnais P., Blumberga D. Life cycle assessment of reprocessed cross laminated timber in Latvia. Environmental and Climate Technologies, Volume 25, Issue 1, Riga Technical University, Riga, pp. 58- 70.
 • Resnais P., Grekis A., Keivs M. Possibilities of useful use of glued wooden construction residues. Riga Technical University. Apstiprināta publicēšanai.

Kontaktinformācija:
SIA “FUNDUSS”, projekta vadītājs Pēteris Resnais,
Tiltakrogrs, Ieriķi, Amatas novads, LV-4139,
e-pasts: peteris@funduss.lv

01.04.2021

Noslēdzies pētījums P15


SIA “Topo dati” ar projekta partneri SIA “QBit” laika periodā 01/06/2019- 31/07/2020 realizējuši pētījumu “Sugu noteikšanas iespēju novērtēšana izmantojot Sentinel satelītu datus (Latvijas apstākļos)”.

p15

Pētījumā izstrādāta koka sugu noteikšanas modeļu izveide, izmantojot Sentinel un AS “Latvijas valsts meži” harvesteru produkcijas failus.
Sugu noteikšana ir viens no būtiskākajiem uzdevumiem, no kura rezultātiem ir atkarīga visa tālākās meža apsaimniekošanas plānošana, lai sasniegtu maksimāli labāko rezultātu. Uz Sentinel satelītu datiem balstītu sugu sastāva aprēķināšanas algoritmu var izmantot meža apsaimniekošanas lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmās. Piemēram, papildinot iepriekš izstrādātās LIDAR KMI metodes algoritmu bāzi un attīstot meža apsaimniekošanas lēmumu pieņemšanu. Pētījuma rezultātā ir izstrādāts Web vidē pieejams tiešsaistes serviss, kas pieejams kmi.qbit.lv Tajā ikvienam interesentam ir iespēja iegūtu sugu sastāva prognozi, kādai noteiktai (ierobežota izmēra) teritorijai Latvijā. Ņemot vērā Sentinel satelītu datu lielo apjomu, servisa darbināšanai, tos būs iespējams aktualizēt ar jaunākiem Sentinel datiem, kurus manuāli jāatlasa, atbilstoši labākajiem meteo apstākļiem. Izveidotais serviss būs pieejams bez maksas līdz 2022. gada beigām.

Kontaktinformācija:
SIA “Topo dati”, projekta vadītājs Māris Krievs,
Ģertrūdes iela 47, Rīga LV-1011,
Tālr.: 26333414,
e-pasts: marisk@topodati.lv

SIA “Qbit”, projekta partneris Ingus Šmits,
Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001,
Tālr.: 26446738,
e-pasts: ingus.smits@gmail.com

15.03.2021

Šī gada 11.martā, SIA “Meža nozares kompetences centrs” projektu atlases padomes (PAP) sēdē izskatītas prezentācijas par pētījumu P1, P2, P3, P6, P8, P9, P10, P11 ceturtajā starpposmā sasniegtajiem rezultātiem, laika periodā līdz 17.01.2021., un pētniecības projektu "Jaunas saplākšņa saistvielas un kompozītmateriāli" un "Impregnēšanas maisījuma receptes modificēšana laminētajam saplāksnim ar dažādu struktūru virsmu" gala rezultāti līdz 31.12.2020.

26.02.2021

NOSLĒGUSIES KONFERENCE "KOMPETENCES CENTRI INOVĀCIJAS IZAUGSMEI UN EKSPORTAM>> FF314:"

Konference palīdzēja izprast sinerģiju starp uzņēmumu veiksmi un Kompetences centriem - jaunrades un inovācijas ekosistēmas būtiskiem elementiem.
Pilns konferences konferences video ieraksts skatāms gan latviešu, gan arī angļu valodā
LV: https://www.youtube.com/watch?v=Hwgm1Ice7LY&feature=youtu.be&ab_channel=FF314Konference
EN: https://www.youtube.com/watch?v=BEdWloiqsI4&feature=emb_logo
Vairāk par konferenci atradīsiet ff314.lv

10.02.2021

Šī gada 25. februārī noritēs konference "KOMPETENCES CENTRI INOVĀCIJAS IZAUGSMEI UN EKSPORTAM>> FF314:"
Vairāk par konferenci atradīsiet ff314.lv
Konference palīdzēs izprast sinerģiju starp uzņēmumu veiksmi un Kompetences centriem-jaunrades un inovācijas ekosistēmas būtiskiem elementiem.

ff314.png

28.01.2021

NOSLĒGUSIES ZINĀTNISKĀ KONFERENCE “ZINĀŠANĀS BALSTĪTA MEŽA NOZARE”

Meža nozares starptautiskā zinātniskā konference “Zināšanās balstīta meža nozare”, kas notiek reizi piecos gados, radīja lielu interesi, tiešsaistes platformā pulcējot gandrīz 500 skatītāju katru dienu. Divu dienu laikā zinātnieki, meža nozares un citu jomu profesionāļi informēja par jaunākajām pētījumu atziņām un iespējām nodrošināt Latvijas mežsaimniecības ilgtspēju un kāpināt pievienoto vērtību Latvijā izaudzētai koksnei.

Konferencē vairākkārt izskanēja Eiropas vides politikas ambiciozie mērķi, kas ietver arī meža produktivitātes palielināšanu un lielāku oglekļa piesaisti mežam. Eksperti norādīja, ka mērķis ir sasniedzams, bet ar zināmiem nosacījumiem: mežkopībai jāiet kopsolī ar zinātni un saimniekošanas principiem jābūt balstītiem zinātnē. Turklāt pareizi un ilgtspējīgi koptas mežaudzes ir gan produktīvākas, gan spēj sev piesaistīt arī vairāk oglekļa. Labā ziņa, ko var secināt pēc konferences, ir tā, ka jau šobrīd Latvijas mežsaimniecība ir ciešā sazobē ar zinātni un jaunākajām tehnoloģijām, kas tiek liktas lietā visos meža apsaimniekošanas posmos.

Konferencē vairākkārt izskanēja Eiropas vides politikas ambiciozie mērķi, kas ietver arī meža produktivitātes palielināšanu un lielāku oglekļa piesaisti mežam. Eksperti norādīja, ka mērķis ir sasniedzams, bet ar zināmiem nosacījumiem: mežkopībai jāiet kopsolī ar zinātni un saimniekošanas principiem jābūt balstītiem zinātnē. Turklāt pareizi un ilgtspējīgi koptas mežaudzes ir gan produktīvākas, gan spēj sev piesaistīt arī vairāk oglekļa. Labā ziņa, ko var secināt pēc konferences, ir tā, ka jau šobrīd Latvijas mežsaimniecība ir ciešā sazobē ar zinātni un jaunākajām tehnoloģijām, kas tiek liktas lietā visos meža apsaimniekošanas posmos.

Jaunāko tehnoloģiju pielietojums mežsaimniecībā paver ļoti plašas iespējas. Piemēram, droni, kas aprīkoti ar īpašām fotokamerām un sensoriem, kas spēj uztvert cilvēka acij neredzamo infrasarkano gaismas spektru, var noteikt meža veselību. Šādi aprīkots drons var fiksēt kaitēkļu radītos koku bojājumus agrīnā stadijā, kad to pat vēl nav iespējams saskatīt un konstatēt cilvēkam. Līdz ar to iespējams laikus identificēt bojātos kokus un tā pasargāt veselos.

Koksni izmanto kosmētikā

Konferences gaitā tika gāzts arī ne viens vien mīts. Piemēram: priede vairs nav Latvijas mežos dominējošā suga. Šobrīd visvairāk mežos aug bērzi. Un tas nemaz nav slikti, jo ekspertu redzējumā bērziem ir vēl pilnībā neizmantots potenciāls, kā uzlabot mūsu mežu produktivitāti un vitalitāti. Bet tas nav viss, jo Latvijas bērzu tāss ir bagāta ar ļoti vērtīgu vielu – betulīnu.

Tiesa, betulīns kā viela atklāts jau 1831. gadā un tautas medicīnā bērza tāsi daudzviet pasaulē izmanto jau vairākus gadu simtus, bet nu Latvijas zinātnieki atraduši veidu, kā ar modernajām tehnoloģijām iegūt ekstraktvielas ar augstu betulīna saturu, kas paplašina tā izmantošanas iespējas. Iepriekš rūpnieciskajā bērza koksnes pārstrādes nozarē mizas bija lieltonnāžas atkritums, kuru izmantoja tikai kā kurināmo. Taču Latvijas āra un purva bērza tāss pēc sava ķīmiskā sastāva ir unikāls un vērtīgs dabas produkts, jo satur lielu daudzumu vērtīgu ekstraktvielu. Iespējams, par betulīnu mēs vēl daudz dzirdēsim, jo citviet pasaulē gūti pat pirmie panākumi betulīna atvasinājumu izmantošanā cīņai ar vēzi un HIV–infekciju. Šobrīd betulīnu jau plaši izmanto kosmetoloģijā un pārtikas rūpniecībā, jo savu antibakteriālo īpašību dēļ tas darbojas kā dabisks antikosidants un konservants.

18.01.2021

NĀKAMNEDĒĻ NOTIKS MEŽA NOZARES STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE

NĀKAMNEDĒĻ NOTIKS MEŽA NOZARES STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE

Šī gada 26. un 27. janvārī no plkst. 9 līdz 14 tiešsaistē notiks meža nozares starptautiskā zinātniskā konference “Zināšanās balstīta meža nozare”, kurā zinātnieki stāstīs par jaunākajām pētījumu atziņām un iespējām nodrošināt Latvijas mežsaimniecības ilgtspēju un kāpināt pievienoto vērtību Latvijā izaudzētai koksnei.

Interesentiem konferences laikā būs iespēja gūt atbildes uz daudziem jautājumiem, piemēram:
 • Kā koki pretojas vēja iedarbībai un kā mežsaimnieki tiem palīdz?
 • Kā jaunās tehnoloģijas veicina gudrāku un precīzāku saimniekošanu?
 • Kas ir ekosistēmas pakalpojumi un ko jaunu esam uzzinājuši par to apjomu un mērīšanas iespējām Latvijas mežos?
 • Kur mežā slēpjas ogleklis un kā jaunas zināšanas palīdz mazināt klimata pārmaiņas?

Konference norisināsies caur interaktīvu tiešraides platformu un būs pieejama bez maksas visiem reģistrētajiem lietotājiem.

Reģistrēties konferencei

Pasākuma programma

Konferencē prezentēto zinātnisko atziņu kopsavilkumu plānots publicēt atsevišķā izdevumā.

Konferenci “Zināšanās balstīta meža nozare” rīko Latvijas Valsts mežzinātnes institūts (LVMI) “Silava”, Meža nozares kompetences cents, AS “Latvijas Finieris” un AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sadarbībā ar citiem meža nozares partneriem.

Meža nozare ir viena no bioekonomikas pamatnozarēm, kas ietekmē kopējo valsts sniegumu, īstenojot bioekonomikas, aprites ekonomikas, vides aizsardzības, ekonomikas ilgtspējas, klimata un sociālos mērķus.

29.12.2020

Šobrīd uzņēmējiem pieejamās atbalsta programmas.
Lejupielādēt PDF

23.12.2020

Konferencē “Zināšanās balstīta meža nozare” informēs par nozares izaugsmi

tech

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts (LVMI) “Silava”, Meža nozares kompetences cents, AS “Latvijas Finieris” un AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sadarbībā ar citiem meža nozares partneriem aicina piedalīties konferencē “Zināšanās balstīta meža nozare”, lai atskatītos uz iepriekšējā periodā veikto pētījumu rezultātiem un to devumu meža nozares izaugsmei.

Konference notiks tiešsaistē 2021. gada 26. un 27. janvārī, dalība bez maksas.

Konferences programmā plānoti ziņojumi, intervijas, paneļdiskusijas par mežsaimniecības izaicinājumiem, produktu inovācijām, vides aizsardzību, koksnes izmantošanu būvniecībā un citām tēmām. Detalizēta konferences programma tiks izziņota 2021. gada janvāra sākumā. Konferencē prezentēto zinātnisko atziņu kopsavilkumu plānots publicēt atsevišķā izdevumā.

Meža nozare ir viena no bioekonomikas pamatnozarēm, kas ietekmē kopējo valsts sniegumu, īstenojot bioekonomikas, aprites ekonomikas, vides aizsardzības, ekonomikas ilgtspējas, klimata un sociālos mērķus.

18.12.2020

Šī gada 17.decembrī, SIA “Meža nozares kompetences centrs” projektu atlases padomes (PAP) sēdē izskatītas prezentācijas par pētījumu P13 un P14 trešajā starpposmā sasniegtajiem rezultātiem. Kā arī atbalstīti pētījuma projektu pieteikumi P28 "Pavasars Windows jaunā tipa koka logu prototipu izpēte un eksperimentālā izstrāde" un P29 "Rūpnieciski izgatavotu specializētu koka celtniecības moduļu prototipu izstrāde".
Plašāka informācija par projektu pieteikumiem pieejama sadaļa PĒTĪJUMI

04.12.2020

Meža nozares kompetences centrs pētniecības projektu iesniegumu jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei pieņemšanu pagarina līdz 10.12.2020. Plašāka informācija projektu pieteikumu sagatavotājiem pieejama šeit.

03.11.2020

Meža nozares kompetences centrā līdz 04.decembrim vēl tiek pieņemti jauni pētniecības projektu pieteikumi.

Brīvais ERAF finansējums 178012.00 EUR (projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004 ietvaros).

Īstenošanas laiks: 01.12.2020. (plānotais uzsākšanas datums) līdz 30.06.2022.

Pētījumu ideju iesniedzēji jeb projekta mērķa grupa ir mazie, vidējie un lielie komersanti, kas attīsta produktus un tehnoloģijas meža un saistītajā kokrūpniecības sektorā. Kompetences centra izvēlētā Viedās Specializācijas apakšjoma ir zināšanu ietilpīga bioekonomika – inovatīvi risinājumi mežsaimniecībā un kokapstrādē. Pētniecības projektus nozares, starpnozaru vai starptautiskiem pētījumiem var iesniegt viens komersants vai arī pētījuma vadošais īstenotājs sadarbībā ar citu komersantu vai komersantiem vai pētniecības organizāciju.

Atbalstāmie pētniecības virzieni:
 • Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība.
 • Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas.
Kārtība, kādā kompetences centrs izvērtē pētniecības projektu pieteikumus (PPP) apskatāma šeit. Pētniecības projekta pieteikums sastāv no šādiem dokumentiem: PPP sagatavošanai noderīgi materiāli:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 2, Rīgā 2016. gada 5. janvārī (prot. Nr. 1 1. §) Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi, pieejami šeit
 • Tehnoloģiju gatavības līmeņi
Parakstīts pētniecības projekta pieteikums jāiesniedz "Meža nozares kompetences centrs" birojā: Dzērbenes ielā 27, 216.kab., Rīgā, LV1006 vai parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīts uz e-pastu: anita.indena@mnkc.lv

Pirms detalizētas dokumentācijas sagatavošanas pētījuma pieteicējs var iesniegt īsu pētījuma idejas aprakstu vai pieteikties sarunai kompetences centrā.

Gatavojot pilnu pētījuma projekta dokumentāciju, pieejams konsultatīvais atbalsts, sazinoties ar Evitu JAUNOZOLU, evita.jaunozola@fidea.lv, tālr. 22424220

30.10.2020

Šī gada 28.oktobrī, SIA “Meža nozares kompetences centrs” projektu atlases padomes (PAP) sēdē apstiprināja pētniecības projekta P15 "Līmēto koka konstrukciju pārstrāde lietderīgi izmantojamos lielizmēra koka konstrukciju materiālos" gala rādītāju izpildi.
Plašāka informācija par projektu pieteikumiem pieejama sadaļa PĒTĪJUMI

21.09.2020

23.09.2020

Meža nozares kompetences centrā līdz 23. oktobrim vēl tiek pieņemti pētniecības projektu iesniegumi jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei Pētījumu ideju iesniedzēji jeb projekta mērķa grupa ir mazie, vidējie un lielie komersanti, kas attīsta produktus un tehnoloģijas meža un saistītajā kokrūpniecības sektorā. Kompetences centra izvēlētā Viedās Specializācijas apakšjoma ir zināšanu ietilpīga bioekonomika – inovatīvi risinājumi mežsaimniecībā un kokapstrādē.

Jauniem pētniecības projektu pieteikumiem vēl brīvais pieejamais ERAF finansējums ir ERAF 178012.00 EUR.
Finansējums pieejams projekta „Meža nozares kompetences centrs”, projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004, ietvaros. Īstenošanas laiks: 01.11.2020. (plānotais uzsākšanas datums) līdz 30.06.2022.

Pētniecības projektus nozares, starpnozaru vai starptautiskiem pētījumiem var iesniegt viens komersants vai arī pētījuma vadošais īstenotājs sadarbībā ar citu komersantu vai komersantiem vai pētniecības organizāciju.

Atbalstāmie pētniecības virzieni:
 • Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība.
 • Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas.
Kārtība, kādā kompetences centrs izvērtē pētniecības projektu pieteikumus (PPP) apskatāma šeit. Pētniecības projekta pieteikums sastāv no šādiem dokumentiem: PPP sagatavošanai noderīgi materiāli:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 2, Rīgā 2016. gada 5. janvārī (prot. Nr. 1 1. §) Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi, pieejami šeit.
 • Tehnoloģiju gatavības līmeņi

Pirms detalizētas dokumentācijas sagatavošanas pētījuma pieteicējs var iesniegt īsu pētījuma idejas aprakstu vai pieteikties sarunai kompetences centrā. Gatavojot pilnu pētījuma projekta dokumentāciju, pieejams konsultatīvais atbalsts, sazinoties ar Evitu Gaidi, evita.gaide@fidea.lv , tālr. 22424220.

05.08.2020

Meža nozares kompetences centrā līdz 10. septembrim tiek pieņemti pētniecības projektu iesniegumi jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei

Pētījumu ideju iesniedzēji jeb projekta mērķa grupa ir mazie, vidējie un lielie komersanti, kas attīsta produktus un tehnoloģijas meža un saistītajā kokrūpniecības sektorā. Kompetences centra izvēlētā Viedās Specializācijas apakšjoma ir zināšanu ietilpīga bioekonomika – inovatīvi risinājumi mežsaimniecībā un kokapstrādē.

Jauniem pētniecības projektu pieteikumiem kopējais pieejamais ERAF finansējums ir ERAF 1,002,851.48 EUR
Finansējums pieejams projekta „Meža nozares kompetences centrs”, projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004, ietvaros.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 10.09.2020. Īstenošanas laiks: 01.10.2020. (plānotais uzsākšanas datums) līdz 30.06.2022.

Pētniecības projektus nozares, starpnozaru vai starptautiskiem pētījumiem var iesniegt viens komersants vai arī pētījuma vadošais īstenotājs sadarbībā ar citu komersantu vai komersantiem vai pētniecības organizāciju.

Atbalstāmie pētniecības virzieni:
 • Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība.
 • Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas.
Kārtība, kādā kompetences centrs izvērtē pētniecības projektu pieteikumus (PPP) apskatāma šeit. Pētniecības projekta pieteikums sastāv no šādiem dokumentiem: PPP sagatavošanai noderīgi materiāli:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 2, Rīgā 2016. gada 5. janvārī (prot. Nr. 1 1. §) Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi, pieejami šeit.
 • Tehnoloģiju gatavības līmeņi

Pirms detalizētas dokumentācijas sagatavošanas pētījuma pieteicējs var iesniegt īsu pētījuma idejas aprakstu vai pieteikties sarunai kompetences centrā. Gatavojot pilnu pētījuma projekta dokumentāciju, pieejams konsultatīvais atbalsts, sazinoties ar Evitu Gaidi, evita.gaide@fidea.lv , tālr. 22424220.

25.06.2020

SIA "Meža nozares kompetences centrs" pievienojas LinkedIn®
Sekojiet mūsu centra pētījuma projektos notiekošajiem jaunumiem arī mnkc.lv un sadarbības partneru mājaslapās. Esam atvērti sadarbībai!

18.06.2020

Šī gada 17.jūnijā, SIA “Meža nozares kompetences centrs” projektu atlases padomes (PAP) sēdē izskatīti projektu īstenotāju P13, P14 un P15 viena gada rezultātu prezentācijas par periodu 01.06.2019. – 31.05.2020. Plašāka informācija par projektu pieteikumiem pieejama sadaļa PĒTĪJUMI

17.06.2020

Īsi pirms šī gada Jāņiem, 17. jūnijā, SIA “Meža nozares kompetences centrs” vadība, projektu atlases padomes (PAP), Ekonomikas ministrijas un SIA "FIDEA" pārstāvji apmeklēja LVMI "SILAVA", lai iepazītos ar pētniecības projektu P9 Bioloģiskā preparāta izstrāde sakņu trupes izraisīto zaudējumu samazināšanai skuju koku audzēs, P10 Tehnoloģija ģenētiskā ieguvuma efektīvai pārnesei stādu ražošanā un mežkopībā, P11 Modelēšanas instrumentu un rekomendāciju izstrādāšana siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju mazināšanai mežaudzēs uz auglīgām organiskām augsnēm, realizācijas gaitu sadarbības partnera institūcijā.

17.06.2020

Kompetences centra projekta rezultātam, sadarbojotes A/S Latvijas Finieris un Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta zinātniekiem, radītajam produktam - betulīnam (bērza mizas pārstrādes produktam) ir rasts vēl viens izmantošanas veids - uztura bagātinātāju produkti.
Plašāk par to lasīt laikraksta Dienas Bizness rakstā Pret vīrusu - ar bērza tāss ekstraktu

28.05.2020

Iespējams saņemt finansiālu atbalstu pētījumiem

Pētījumu ideju iesniedzēji jeb projekta mērķa grupa ir mazie, vidējie un lielie komersanti, kas attīsta produktus un tehnoloģijas meža un saistītajā kokrūpniecības sektorā. Kompetences centra izvēlētā Viedās Specializācijas apakšjoma ir zināšanu ietilpīga bioekonomika – inovatīvi risinājumi mežsaimniecībā un kokapstrādē.

Jauniem pētniecības projektu pieteikumiem pieejamais ERAF finansējums ir 61229 EUR.

Pētniecības projektus nozares, starpnozaru vai starptautiskiem pētījumiem var iesniegt viens komersants vai arī pētījuma vadošais īstenotājs sadarbībā ar citu komersantu vai komersantiem vai pētniecības organizāciju.

Atbalstāmie pētniecības virzieni:
 • Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība.
 • Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas.

Kārtība, kādā kompetences centrs izvērtē pētniecības projektu pieteikumus (PPP) apskatāma šeit.

Pētniecības projekta pieteikums sastāv no šādiem dokumentiem: PPP sagatavošanai noderīgi materiāli:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 2, Rīgā 2016. gada 5. janvārī (prot. Nr. 1 1. §) Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi
 • Tehnoloģiju gatavības līmeņi

Pirms detalizētas dokumentācijas sagatavošanas pētījuma pieteicējs var iesniegt īsu pētījuma idejas aprakstu vai pieteikties sarunai kompetences centrā. Gatavojot pilnu pētījuma projekta dokumentāciju, pieejams konsultatīvais atbalsts, sazinoties ar Evitu Gaidi, evita.gaide@fidea.lv , tālr. 22424220.
Finansējums pieejams projekta „Meža nozares kompetences centrs”, projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004, ietvaros.
Īstenošanas laiks: 01.08.2020. (plānotais uzsākšanas datums) līdz 31.12.2021

23.04.2020

Šī gada 22.aprīlī, SIA “Meža nozares kompetences centrs” projektu atlases padomes (PAP) sēdē izskatīti projektu īstenotāju pētījumos P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 un P17 sasniegto 2. starpposma rezultātu prezentācijas par periodu 01.09.2019. – 31.03.2020

Plašāka informācija par projektu pieteikumiem pieejama sadaļa PĒTĪJUMI

13.03.2020

Līdz ar Pasaules Veselības organizācijas paziņojumu par globālās pandēmijas līmeņa sasniegšanu un Latvijas Krīzes vadības padomes izziņotajiem preventīvajiem pasākumiem, ir pieņemts lēmums atcelt Deep Tech Atelier konferenci 2020. gada 3.-4. aprīlī uz nenoteiktu laiku.

10.03.2020

Konference “Deep Tech Atelier” SAVE THE DATE!

Šī gada 3. un 4. aprīlī LIAA aicina uz forumu “Deep Tech Atelier”, kuras ietvaros 3. aprīlī no pl. 14.00 līdz 18.00 visi 8 Latvijas Kompetences centri piedalīsies paneļdiskusijā, akcentējot inovācijas, ekselences un augsta līmeņa produktus visos kompetences centros, tajā skaitā arī MEŽA NOZARĒ.

Reģistrējieties tagad un nepalaidiet garām lielisku notikumu! REĢISTRĀCIJA.

Vairāk informācijas: deeptechatelier.liaa.gov.lv.

Pasākuma norises vieta: Hanzas Perons, Hanzas iela 16A, Rīga

tech

28.02.2020

Šodien, 28. februārī, Jaunkalsnavā, noris seminārs "Alternatīvie mežizstrādes risinājumi", projekta P14 Alternatīvu mežizstrādes risinājumu aprobēšana nestandarta cirsmu izstrādei un augsnes gatavošanai ietvaros, kuru relaizē SIA “Sandis un partneri” sadarbībā ar LVMI "SILAVA" pētniekiem. Vairāk informācijas par semināra norisi skatīt šeit.

14.02.2020

Projekta ietvaros sadarbības partneri turpina pētījuma projektu realizāciju. Vairāk informācijas par katra pētījuma realizācijas gaitu skatāma katra sadarbības partnera mājaslapā (klikšķināt uz projekta nosaukuma).

Nr Nosaukums Sadarbības partneris
P1 Koksnes būvizstrādājumu ugunsaizsardzības un konstruktīvo savienojumu risinājumu izstrādes atbalsta sistēmas izveide SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”
P2 Koksnes vainu labošanas tehnoloģija SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”
P3 Augstas tīrības betulīna ražošana no bērza pārstrādes blakusproduktiem A/S “Latvijas Finieris”
P4 Jaunas saplākšņa saistvielas un kompozītmateriāli A/S “Latvijas Finieris”
P5 Impregnēšanas maisījuma receptes modificēšana laminētajam saplāksnim ar dažādu struktūru virsmu A/S “Latvijas Finieris”
P6 Lineļļas krāsas uzklāšanas sistēmas nosacījumu padziļināta izpēte un eksperimentālās iekārtas sistēmas ieviešana SIA “EKJU” SIA “EKJU”
P7 Grupveida uzmērīšanas automatizācijas iespējas SIA “VMF LATVIA”
P8 Automatizēto uzmērīšanas ierīču un harvestera programmatūrā ietverto mizas vienādojumu izpēte SIA “VMF LATVIA”
P9 Bioloģiskā preparāta izstrāde sakņu trupes izraisīto zaudējumu samazināšanai skuju koku audzēs LVMI “SILAVA”
P10 Tehnoloģija ģenētiskā ieguvuma efektīvai pārnesei stādu ražošanā un mežkopībā LVMI “SILAVA”
P11 Modelēšanas instrumentu un rekomendāciju izstrādāšana siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju mazināšanai mežaudzēs uz auglīgām organiskām augsnēm LVMI “SILAVA”
P12 Koka apšuvuma materiālu aizsargājoši dekoratīvā termomehāniskā apstrāde SIA “Pavasars Wood Constructions”
P13 Līmētās logu sagataves no ātraudzīgām koku sugām SIA “Kokpārstrāde 98”
P14 Alternatīvu mežizstrādes risinājumu aprobēšana nestandarta cirsmu izstrādei un augsnes gatavošanai SIA “Sandis un partneri”
P15 Sugu noteikšanas iespēju novērtēšana izmantojot Sentinel satelītu datus (Latvijas apstākļos) SIA “Topo dati” un SIA “QBit”
P17 Līmēto koka konstrukciju atlikumu pārstrāde lietderīgi izmantojamos lielizmēra koka konstrukciju materiālos” SIA "Funduss"

31.01.2020

Iespējams saņemt finansiālu atbalstu pētījumiem

Pētījumu ideju iesniedzēji jeb projekta mērķa grupa ir mazie, vidējie un lielie komersanti, kas attīsta produktus un tehnoloģijas meža un saistītajā kokrūpniecības sektorā. Kompetences centra izvēlētā Viedās Specializācijas apakšjoma ir zināšanu ietilpīga bioekonomika – inovatīvi risinājumi mežsaimniecībā un kokapstrādē.

Jauniem pētniecības projektu pieteikumiem pieejamais ERAF finansējums ir 941622,30 EUR.

Pētniecības projektus nozares, starpnozaru vai starptautiskiem pētījumiem var iesniegt viens komersants vai arī pētījuma vadošais īstenotājs sadarbībā ar citu komersantu vai komersantiem vai pētniecības organizāciju.

Atbalstāmie pētniecības virzieni:
 • Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība.
 • Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas.

Kārtība, kādā kompetences centrs izvērtē pētniecības projektu pieteikumus (PPP) apskatāma šeit.

Pētniecības projekta pieteikums sastāv no šādiem dokumentiem: PPP sagatavošanai noderīgi materiāli:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 2, Rīgā 2016. gada 5. janvārī (prot. Nr. 1 1. §) Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi
 • Tehnoloģiju gatavības līmeņi

Pirms detalizētas dokumentācijas sagatavošanas pētījuma pieteicējs var iesniegt īsu pētījuma idejas aprakstu vai pieteikties sarunai kompetences centrā. Gatavojot pilnu pētījuma projekta dokumentāciju, pieejams konsultatīvais atbalsts, sazinoties ar Evitu Gaidi, evita.gaide@fidea.lv , tālr. 22424220.
Finansējums pieejams projekta „Meža nozares kompetences centrs”, projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004, ietvaros.
Īstenošanas laiks: 01.05.2020. (plānotais uzsākšanas datums) līdz 31.12.2021.

23.12.2019

Šī gada 19.decembrī, SIA “Meža nozares kompetences centrs” projektu atlases padomes (PAP) sēdē izskatīti projektu īstenotāju pētījumos P13, P14 un P15 sasniegto 1. starpposma rezultātu prezentācijas par periodu 01.06.2019. – 30.11.2019.

Plašāka informācija par projektu pieteikumiem pieejama sadaļa PĒTĪJUMI

11.11.2019

Pētījumu progresa ziņojumi par katrā pētījumā P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P17 līdz šim padarīto no projekta realizācijas sākuma līdz ziņas publicēšanas brīdim skatāmi kompetences centra sadarbības partneru mājas lapās.

Kopsavilkums par kompetences centrā realizējamiem pētījumiem skatāms šeit

07.11.2019

Ši gada 6. novembrī SIA “Meža nozares kompetences centrs” vadība, zinātniskā virziena - Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas vadītājs un SIA "FIDEA" pārstāvji apmeklēja SIA "SIA “Pavasars Wood Constructions”", lai iepazītos ar pētniecības projekta P12 Koka apšuvuma materiālu aizsargājoši dekoratīvā termomehāniskā apstrāde un SIA "EKJU", lai izvērtētu pētniecības projekta P6 Lineļļas krāsas uzklāšanas sistēmas nosacījumu padziļināta izpēte un eksperimentālās iekārtas sistēmas ieviešana SIA “EKJU”, realizācijas gaitu sadarbības partneru uzņēmumos.

15.10.2019

Laika periodā no 7. līdz 12. oktobrim, SIA "Meža nozares kompetences centrs" vadītājs Uldis Spulle, Francijā, apmeklējis kokrūpniecības federāciju Atlanbois, augstākās izglītības iestādi Ecole Supérieure du Bois, un vairākus kokapstrādes uzņēmumus TRECOBAT YSITEC, LA FLORENTAISE un citus. Prezentēta SIA "Meža nozares kompetences centrs" darbība, projekti un izskatītas sadarbības iespējas. Uzņēmums LA FLORENTAISE izteicis vēlmi sadarboties ar Latvijas kūdras ieguvējiem, kokapstrādes uzņēmumiem, kuriem rodas koksnes atlikumi un dārzu iekārtošanas uzņēmumiem, lai attīstītu jaunus produktus.

23.09.2019

Šī gada 20.septembrī, SIA “Meža nozares kompetences centrs” projektu atlases padomes (PAP) sēdē izskatīti projektu īstenotāju pētījumos P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 sasniegto 1. starpposma rezultātu prezentācijas par periodu 01.03.2019. – 31.08.2019., kā arī atbalstīts pētījuma projekta pieteikums P17 “Līmēto koka konstrukciju atlikumu pārstrāde lietderīgi izmantojamos lielizmēra koka konstrukciju materiālos” .

Plašāka informācija par projektu pieteikumiem pieejama sadaļa PĒTĪJUMI

09.09.2019

Kārtējā MNKC Zinātniskās projektu atlases padomes (PAP) sēdē notiks šī gada 20.septembrī, kurā tiks vērtēti 12 apstiprināto pētniecības projektu pirmo 6 mēnešu starprezultāti. Plašāka informācija par jau realizējamiem pētniecības projektiem atrodama PĒTĪJUMI sadaļā. Pētījuma projektu pirmo 6 mēnešu starprezultāti tiks atspoguļoti nākamajā JAUNUMI ziņā.

Jauniem pētniecības projektu pieteikumiem pieejamais ERAF finansējums ir 76367,29 EUR. Pētniecības projektu īstenošanas laiks līdz 31.12.2021.
Kārtība, kādā kompetences centrs izvērtē pētniecības projektu pieteikumus (PPP) apskatāma šeit.
Ar iesniedzamo dokumentu sarakstu var iepazīties 07.03.2019. JAUNUMI publicētajā ziņā.
Pirms detalizētas dokumentācijas sagatavošanas pētījuma pieteicējs var iesniegt īsu pētījuma idejas aprakstu vai pieteikties sarunai kompetences centrā, zvanot uz mājas lapā norādītiem kontakttālruņiem vai sūtot ziņu e-pastā: anita.indena@mnkc.lv Tāpat kompetences centra konsultatīvais atbalsts pieejams, gatavojot pētījuma projekta pieteikuma dokumentus, sazinoties ar Evitu Gaidi, evita.gaide@fidea .lv, tālr.22424220.

22.07.2019

Projekta 4.kārtas ietvaros uzsāktie pētījuma projekti aktīvi uzsākuši pētniecības realizācijas darbus. Vairāk informācijas par katra pētījuma realizācijas gaitu skatāma katra sadarbības partnera mājaslapā (klikšķināt uz projekta nosaukuma).
Nr. Nosaukums Sadarbības partneris
P1 Koksnes būvizstrādājumu ugunsaizsardzības un konstruktīvo savienojumu risinājumu izstrādes atbalsta sistēmas izveide SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”
P2 Koksnes vainu labošanas tehnoloģija SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”
P3 Augstas tīrības betulīna ražošana no bērza pārstrādes blakusproduktiem A/S “Latvijas Finieris”
P4 Jaunas saplākšņa saistvielas un kompozītmateriāli A/S “Latvijas Finieris”
P5 Impregnēšanas maisījuma receptes modificēšana laminētajam saplāksnim ar dažādu struktūru virsmu A/S “Latvijas Finieris”
P6 Lineļļas krāsas uzklāšanas sistēmas nosacījumu padziļināta izpēte un eksperimentālās iekārtas sistēmas ieviešana SIA “EKJU” SIA “EKJU”
P7 Grupveida uzmērīšanas automatizācijas iespējas SIA “VMF LATVIA”
P8 Automatizēto uzmērīšanas ierīču un harvestera programmatūrā ietverto mizas vienādojumu izpēte SIA “VMF LATVIA”
P9 Bioloģiskā preparāta izstrāde sakņu trupes izraisīto zaudējumu samazināšanai skuju koku audzēs VMI “SILAVA”
P10 Tehnoloģija ģenētiskā ieguvuma efektīvai pārnesei stādu ražošanā un mežkopībā LVMI “SILAVA”
P11 Modelēšanas instrumentu un rekomendāciju izstrādāšana siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju mazināšanai mežaudzēs uz auglīgām organiskām augsnēm LVMI “SILAVA”
P12 Koka apšuvuma materiālu aizsargājoši dekoratīvā termomehāniskā apstrāde SIA “Pavasars Wood Constructions”
P13 Līmētās logu sagataves no ātraudzīgām koku sugām SIA “Kokpārstrāde 98”
P14 Alternatīvu mežizstrādes risinājumu aprobēšana nestandarta cirsmu izstrādei un augsnes gatavošanai SIA “Sandis un partneri”
P15 Sugu noteikšanas iespēju novērtēšana izmantojot Sentinel satelītu datus (Latvijas apstākļos) SIA “Topo dati” un SIA “QBit”

29.05.2019

SIA “TILDE” par pētījumu, kas realizēts SIA “Meža nozares kompetences centrs” otrās kārtas ietvaros (Nr.1.2.1.1/16/A/009), konkursā “REGIO STARS LATVIA 2019” saņēmusi galveno balvu kategorijā: Digitālo pārmaiņu veicināšana.
Vairāk par pētījumu lasīt “Meža nozares komunikācijas tehnoloģijas”.
Izstrādātais mašīntulks pieejams: https://mezi-mt.tilde.lv
REGIO STARS LATVIA 2019

30.04.2019

Šī gada 24.aprīlī, SIA “Meža nozares kompetences centrs” projektu atlases padomes (PAP) sēdē atbalstīti pētījuma projektu pieteikumi
 • P13 “Līmētās logu sagataves no ātraudzīgām koku sugām”
 • P14 “Alternatīvu mežizstrādes risinājumu aprobēšana nestandarta cirsmu izstrādei un augsnes gatavošanai”
 • P15 “Sugu noteikšanas iespēju novērtēšana izmantojot Sentinel satelītu datus (Latvijas apstākļos)”
Plašāka informācija par projektu pieteikumiem pieejama sadaļa PĒTĪJUMI

15.04.2019

12.februārī, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) organizētajā Magnetic Latvia Tehnoloģiju konferencē “Deep Tech Atelier”, Meža nozares kompetences centru, pētniecības projektu iepriekšējās jeb 2.kārtas (Nr. 1.2.1.1/16/A/009) realizācijā, pārstāvēja P12 pētījums “Kompleksas mežsaimniecības pakalpojumu sistēmas aprobācija” un P13 pētījums “Meža nozares komunikācijas tehnoloģijas”.

Līdz ar to noslēgusies pētījumu publiskā prezentēšana par kompetences centra 2.kārtā realizētajiem pētījumiem. Vairāk par to realizāciju skatīt šeit.

Meža nozares komunikācijas tehnoloģijas

01.04.2019

Vēl ir iespēja saņemt finansiālu atbalstu pētījumiem

SIA “Meža nozares kompetences centrs”, CFLA noslēgtā līguma Nr.1.2.1.1/18/A/004 projekta 4.kārtas ietvaros, aicina pieteikt savus pētījumus kādā no atbalstāmiem pētniecības virzieniem:

 • Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība.
 • Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas.

Pētījumu veikšanai ir iespējams saņemt finansējumu. Šobrīd pieejamais brīvais ERAF līdzfinansējums ir 507 807, 99 EUR.
Pētījuma īstenošanas laiks: 01.05.2019. (plānotais uzsākšanas datums) līdz 31.12.2021.

Kārtība, kādā kompetences centrs izvērtē pētniecības projektu pieteikumus (PPP) apskatāma šeit
Ar iesniedzamo dokumentu sarakstu var iepazīties 07.03.2019. publicētajā ziņā.

Pilnās dokumentu paketes iesniegšanas termiņš 12.04.2019. Zinātniskās projektu atlases padomes (PAP) sēde paredzēta 24.04.2019.

Pirms detalizētas dokumentācijas sagatavošanas pētījuma pieteicējs var iesniegt īsu pētījuma idejas aprakstu vai pieteikties sarunai kompetences centrā, zvanot uz mājas lapā norādītiem kontakttālruņiem vai sūtot ziņu e-pastā: birojs@mnkc.lv Tāpat kompetences centra konsultatīvais atbalsts pieejams, gatavojot pētījuma projekta pieteikuma dokumentus, sazinoties ar Evitu Gaidi, evita.gaide@fidea .lv, tālr.22424220.

07.03.2019

Iespējams saņemt finansiālu atbalstu pētījumiem

Pētījumu ideju iesniedzēji jeb projekta mērķa grupa ir mazie, vidējie un lielie komersanti, kas attīsta produktus un tehnoloģijas meža un saistītajā kokrūpniecības sektorā. Kompetences centra izvēlētā Viedās Specializācijas apakšjoma ir zināšanu ietilpīga bioekonomika – inovatīvi risinājumi mežsaimniecībā un kokapstrādē.

Pētniecības projektus nozares, starpnozaru vai starptautiskiem pētījumiem var iesniegt viens komersants vai arī pētījuma vadošais īstenotājs sadarbībā ar citu komersantu vai komersantiem vai pētniecības organizāciju.

Atbalstāmie pētniecības virzieni:

 • Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība.
 • Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas.

Kārtība, kādā kompetences centrs izvērtē pētniecības projektu pieteikumus (PPP) apskatāma šeit

Pētniecības projekta pieteikums sastāv no šādiem dokumentiem:

PPP sagatavošanai noderīgi materiāli:

Pirms detalizētas dokumentācijas sagatavošanas pētījuma pieteicējs var iesniegt īsu pētījuma idejas aprakstu vai pieteikties sarunai kompetences centrā. Gatavojot pilnu pētījuma projekta dokumentāciju, pieejams konsultatīvais atbalsts, sazinoties ar Evitu Gaidi, evita.gaide@fidea.lv, tālr.22424220.
Finansējums pieejams projekta „Meža nozares kompetences centrs”, projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004, ietvaros.
Īstenošanas laiks: 01.04.2019. (plānotais uzsākšanas datums) līdz 31.12.2021.

Projekta mērķis:
Kompetences centra mērķis ir atbalstīt iesniegtos un dzīvotspējīgos pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

25.02.2019

Šī gada 22.februārī, SIA “Meža nozares kompetences centrs” Zinātniskās projektu atlases padomes (PAP) sēdē izskatīti un atbalstīti pētījuma projektu pieteikumi
 • P1 “Koksnes būvizstrādājumu ugunsaizsardzības un konstruktīvo savienojumu risinājumu izstrādes atbalsta sistēmas izveide”
 • P2 “Koksnes vainu labošanas tehnoloģija”
 • P3 “Augstas tīrības betulīna ražošana no bērza pārstrādes blakusproduktiem”
 • P4 “Jaunas saplākšņa saistvielas un kompozītmateriāli”
 • P5 “Impregnēšanas maisījuma receptes modificēšana laminētajam saplāksnim ar dažādu struktūru virsmu”
 • P6 ”Lineļļas krāsas uzklāšanas sistēmas nosacījumu padziļināta izpēte un eksperimentālās iekārtas sistēmas ieviešana SIA “EKJU””
 • P7 “Grupveida uzmērīšanas automatizācijas iespējas”
 • P8 “Automatizēto uzmērīšanas ierīču un harvestera programmatūrā ietverto mizas vienādojumu izpēte”
 • P9 “Bioloģiskā preparāta izstrāde sakņu trupes izraisīto zaudējumu samazināšanai skuju koku audzēs”
 • P10 “Tehnoloģija ģenētiskā ieguvuma efektīvai pārnesei stādu ražošanā un mežkopībā”
 • P11 “Modelēšanas instrumentu un rekomendāciju izstrādāšana siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju mazināšanai mežaudzēs uz auglīgām organiskām augsnēm”
 • P12 “Koka apšuvuma materiālu aizsargājoši dekoratīvā termomehāniskā apstrāde”
Pētījumi tiks realizēti CFLA finansēta projekta ietvaros Nr. 1.2.1.1/18/A/004.
Plašāka informācija par projektu pieteikumiem pieejama sadaļa PĒTĪJUMI