13.08.2021

AS “Latvijas valsts meži” sāk īstenot akcelerācijas programmu “Silvatech”

“SilvaTech” ir nule uzsākts projekts, ko LVM realizē sadarbībā ar akceleratoru “Startup Wise Guys” (SWG). Īstenotāji projekta ietvaros palīdzēs iekšējām un ārējām inovāciju komandām akcelerēt robotikas, sensoru, dronu, mašīnmācīšanās, ģeotelpisko informācijas sistēmu, attālās izpētes u.c. tehnoloģijas, produktus un risinājumus.

“SilvaTech” programma tiks realizēta četros posmos:
 1. augustā notiks ideju darbnīcas,
 2. no 8. līdz 10. septembrim notiks tiešsaistes vai hibrīda formas (daļa klātienē, daļa tiešsaistē) hakatons “Ideju audzētava”,
 3. veiksmīgākās komandas piedalīsies tiešsaistes pirms-akceleratorā “Ideju siltumnīca”,
 4. no 2021. gada novembra līdz 2022. gada martam tiks organizēts izaugsmes akcelerators “Ideju pārstādīšana mežā”.

Vairāk par programmu:
https://www.lvm.lv/jaunumi/5857-as-latvijas-valsts-mezi-sak-istenot-savu-akceleracijas-programmu-silvatech

07.06.2021

Šī gada 3.jūnijā, SIA “Meža nozares kompetences centrs” projektu atlases padomes (PAP) sēdē izskatīja prezentācijas par pētījumu P18, P20, P21, P22 un P23 pirmajā starpposmā sasniegtajiem rezultātiem, laika periodā 01.11.2020. - 30.04.2021., un pētniecības projektu P7 "Grupveida uzmērīšanas automatizācijas iespējas" un P12 "Koka apšuvuma materiālu aizsargājoši dekoratīvā termomehāniskā apstrāde" gala rezultātus par paveikto projektos līdz 31.03.2021.

30.04.2021

Noslēdzies pētījums P5


AS “Latvijas Finieris” laika periodā 01/03/2019-31/12/2020 realizējusi pētījumu “Impregnēšanas maisījuma receptes modificēšana laminētajam saplāksnim ar dažādu struktūru virsmu”

p5

Pētījuma rezultātā, balstoties uz vairākiem rūpnieciska mēroga eksperimentiem, izdalīti 4 galvenie kvalitāti ietekmējošie faktori un vairāki to apakšfaktori: sintētisko sveķu parametri; impregnēšanas maisījums; impregnētā papīra parametri; procesa parametri un izstrādāts pētījumu plāns šo faktoru izpētei. Laboratorijas un rūpnieciskā mērogā pārbaudītas vairākas pretsalipšanas piedevas un to kombinācijas pretsalipšanas un mitruma uzņemšanas aiztures nodrošināšanai impregnētajam papīram.

Rezultātā iegūts industriāla mēroga pētījums par impregnēšanas maisījuma un procesa parametru ietekmi uzlabotas kvalitātes laminētā saplākšņa ražošanai. Pētījuma rezultātā iegūto zināšanu par impregnēšanas maisījumiem un to izmantošana ražošanā jau ir uzsākta, ražojot impregnētos papīrus tālākai izmantošanai laminētā saplākšņa ražošanā ar dažādu struktūru virsmu.

Kontaktinformācija:
AS “Latvijas Finieris”, projekta vadītājs Andris Čāmāns,
Bauskas iela 59, Rīga LV-1004,
e-pasts: andris.camans@finieris.lv

30.04.2021

Noslēdzies pētījums P4


AS “Latvijas Finieris” laika periodā 01/03/2019-31/12/2020 realizējusi pētījumu “Jaunas saplākšņa saistvielas un kompozītmateriāli”

p4

Pētījuma rezultātā, kas bija turpinājums iepriekšējās kārtas “Jauni saplākšņa kompozītmateriāli” projektam, turpināti pētījumi divos virzienos:
 • jaunu saplākšņa saistvielu izstrāde ar ekoloģiskām komponentēm, aizvietot fosilās komponentes daļas ar, videi draudzīgiem atjaunojamiem materiāliem;
 • tirgū pieprasītu - jaunu kompozītmateriālu, ar uzlabotām esošo plātņu īpašībām izveide.

Pētījuma rezultātā izstrādāta lignīna fenola formaldehīda sveķu sintēzes tehnoloģija un līmes receptes. Pētījuma rezultātā izstrādāta un sekmīgi ieviesta lignīna-fenola formaldehīda sveķu ražošanas tehnoloģija. Veiktas pilnizmēra paraugu ražošana un testēšana. Lignīna-fenola formaldehīda līmi izmanto bērza saplākšņa ražošanā. Līmes izmantošana ļauj samazināt ietekmi uz apkārtējo vidi (samazinājums 49%) un samazina globālās sasilšanas efektu (par 26%) salīdzinot ar fenola formaldehīda sveķu ražošanu.

Jaunu kompozītmateriālu pētījumā izgatavoti paraugi un notestēti. Izgatavoti divi pilotparaugi, kuru blīvums ir 15 līdz 20% zemāks salīdzinot ar bērza saplāksni. Ugunsreakcijas pētījuma ietvaros tika rasts risinājums ugunsreakcijas samazināšanai, kas potenciāli atbilst klasei B-s1,d0 saskaņā ar standarta EN13501-1 prasībām.

Pētījuma rezultāti apkopti sekojošās publikācijās: Kontaktinformācija:
AS “Latvijas Finieris”, projekta vadītāja Sanita Rudzīte,
Bauskas iela 59, Rīga LV-1004,
e-pasts: sanita.rudzite@finieris.lv

15.04.2021

Noslēdzies pētījums P17


SIA “FUNDUSS” laika periodā 01/10/2019-30/09/2020 realizējis pētījumu “Līmēto koka konstrukciju atlikumu pārstrāde lietderīgi izmantojamos lielizmēra koka konstrukciju materiālos”

p15

Pētījuma rezultātā izstrādāta iekārta līmēto koka konstrukciju paneļu Cross Laminated Timber ražošanas atlikumu pārstrādei būvkonstrukciju ražošanai piemērotos materiālos. Piemēram, vienu no šādiem materiāliem varētu izmantot iekšējo nesošo un nenesošo sienu izbūvei. Izstrādātais risinājums paredz ražošanā radušos atlikumu piezāģēšanu atbilstošos izmēros un iegūto materiālu saaudzēšana garumā un platumā, iegūstot vienlaiduma - lielgabarīta būvniecības paneļus. Šī ir ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā vēl neizmantota pieeja.

Pētījuma rezultāti apkopti sekojošās publikācijās:
 • Vamza I., Diaz F., Resnais P., Blumberga D. Life cycle assessment of reprocessed cross laminated timber in Latvia. Environmental and Climate Technologies, Volume 25, Issue 1, Riga Technical University, Riga, pp. 58- 70.
 • Resnais P., Grekis A., Keivs M. Possibilities of useful use of glued wooden construction residues. Riga Technical University. Apstiprināta publicēšanai.

Kontaktinformācija:
SIA “FUNDUSS”, projekta vadītājs Pēteris Resnais,
Tiltakrogrs, Ieriķi, Amatas novads, LV-4139,
e-pasts: peteris@funduss.lv

01.04.2021

Noslēdzies pētījums P15


SIA “Topo dati” ar projekta partneri SIA “QBit” laika periodā 01/06/2019- 31/07/2020 realizējuši pētījumu “Sugu noteikšanas iespēju novērtēšana izmantojot Sentinel satelītu datus (Latvijas apstākļos)”.

p15

Pētījumā izstrādāta koka sugu noteikšanas modeļu izveide, izmantojot Sentinel un AS “Latvijas valsts meži” harvesteru produkcijas failus.
Sugu noteikšana ir viens no būtiskākajiem uzdevumiem, no kura rezultātiem ir atkarīga visa tālākās meža apsaimniekošanas plānošana, lai sasniegtu maksimāli labāko rezultātu. Uz Sentinel satelītu datiem balstītu sugu sastāva aprēķināšanas algoritmu var izmantot meža apsaimniekošanas lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmās. Piemēram, papildinot iepriekš izstrādātās LIDAR KMI metodes algoritmu bāzi un attīstot meža apsaimniekošanas lēmumu pieņemšanu. Pētījuma rezultātā ir izstrādāts Web vidē pieejams tiešsaistes serviss, kas pieejams kmi.qbit.lv Tajā ikvienam interesentam ir iespēja iegūtu sugu sastāva prognozi, kādai noteiktai (ierobežota izmēra) teritorijai Latvijā. Ņemot vērā Sentinel satelītu datu lielo apjomu, servisa darbināšanai, tos būs iespējams aktualizēt ar jaunākiem Sentinel datiem, kurus manuāli jāatlasa, atbilstoši labākajiem meteo apstākļiem. Izveidotais serviss būs pieejams bez maksas līdz 2022. gada beigām.

Kontaktinformācija:
SIA “Topo dati”, projekta vadītājs Māris Krievs,
Ģertrūdes iela 47, Rīga LV-1011,
Tālr.: 26333414,
e-pasts: marisk@topodati.lv

SIA “Qbit”, projekta partneris Ingus Šmits,
Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001,
Tālr.: 26446738,
e-pasts: ingus.smits@gmail.com

15.03.2021

Šī gada 11.martā, SIA “Meža nozares kompetences centrs” projektu atlases padomes (PAP) sēdē izskatītas prezentācijas par pētījumu P1, P2, P3, P6, P8, P9, P10, P11 ceturtajā starpposmā sasniegtajiem rezultātiem, laika periodā līdz 17.01.2021., un pētniecības projektu "Jaunas saplākšņa saistvielas un kompozītmateriāli" un "Impregnēšanas maisījuma receptes modificēšana laminētajam saplāksnim ar dažādu struktūru virsmu" gala rezultāti līdz 31.12.2020.

26.02.2021

NOSLĒGUSIES KONFERENCE "KOMPETENCES CENTRI INOVĀCIJAS IZAUGSMEI UN EKSPORTAM>> FF314:"

Konference palīdzēja izprast sinerģiju starp uzņēmumu veiksmi un Kompetences centriem - jaunrades un inovācijas ekosistēmas būtiskiem elementiem.
Pilns konferences konferences video ieraksts skatāms gan latviešu, gan arī angļu valodā
LV: https://www.youtube.com/watch?v=Hwgm1Ice7LY&feature=youtu.be&ab_channel=FF314Konference
EN: https://www.youtube.com/watch?v=BEdWloiqsI4&feature=emb_logo
Vairāk par konferenci atradīsiet ff314.lv

10.02.2021

Šī gada 25. februārī noritēs konference "KOMPETENCES CENTRI INOVĀCIJAS IZAUGSMEI UN EKSPORTAM>> FF314:"
Vairāk par konferenci atradīsiet ff314.lv
Konference palīdzēs izprast sinerģiju starp uzņēmumu veiksmi un Kompetences centriem-jaunrades un inovācijas ekosistēmas būtiskiem elementiem.

ff314.png

28.01.2021

NOSLĒGUSIES ZINĀTNISKĀ KONFERENCE “ZINĀŠANĀS BALSTĪTA MEŽA NOZARE”

Meža nozares starptautiskā zinātniskā konference “Zināšanās balstīta meža nozare”, kas notiek reizi piecos gados, radīja lielu interesi, tiešsaistes platformā pulcējot gandrīz 500 skatītāju katru dienu. Divu dienu laikā zinātnieki, meža nozares un citu jomu profesionāļi informēja par jaunākajām pētījumu atziņām un iespējām nodrošināt Latvijas mežsaimniecības ilgtspēju un kāpināt pievienoto vērtību Latvijā izaudzētai koksnei.

Konferencē vairākkārt izskanēja Eiropas vides politikas ambiciozie mērķi, kas ietver arī meža produktivitātes palielināšanu un lielāku oglekļa piesaisti mežam. Eksperti norādīja, ka mērķis ir sasniedzams, bet ar zināmiem nosacījumiem: mežkopībai jāiet kopsolī ar zinātni un saimniekošanas principiem jābūt balstītiem zinātnē. Turklāt pareizi un ilgtspējīgi koptas mežaudzes ir gan produktīvākas, gan spēj sev piesaistīt arī vairāk oglekļa. Labā ziņa, ko var secināt pēc konferences, ir tā, ka jau šobrīd Latvijas mežsaimniecība ir ciešā sazobē ar zinātni un jaunākajām tehnoloģijām, kas tiek liktas lietā visos meža apsaimniekošanas posmos.

Konferencē vairākkārt izskanēja Eiropas vides politikas ambiciozie mērķi, kas ietver arī meža produktivitātes palielināšanu un lielāku oglekļa piesaisti mežam. Eksperti norādīja, ka mērķis ir sasniedzams, bet ar zināmiem nosacījumiem: mežkopībai jāiet kopsolī ar zinātni un saimniekošanas principiem jābūt balstītiem zinātnē. Turklāt pareizi un ilgtspējīgi koptas mežaudzes ir gan produktīvākas, gan spēj sev piesaistīt arī vairāk oglekļa. Labā ziņa, ko var secināt pēc konferences, ir tā, ka jau šobrīd Latvijas mežsaimniecība ir ciešā sazobē ar zinātni un jaunākajām tehnoloģijām, kas tiek liktas lietā visos meža apsaimniekošanas posmos.

Jaunāko tehnoloģiju pielietojums mežsaimniecībā paver ļoti plašas iespējas. Piemēram, droni, kas aprīkoti ar īpašām fotokamerām un sensoriem, kas spēj uztvert cilvēka acij neredzamo infrasarkano gaismas spektru, var noteikt meža veselību. Šādi aprīkots drons var fiksēt kaitēkļu radītos koku bojājumus agrīnā stadijā, kad to pat vēl nav iespējams saskatīt un konstatēt cilvēkam. Līdz ar to iespējams laikus identificēt bojātos kokus un tā pasargāt veselos.

Koksni izmanto kosmētikā

Konferences gaitā tika gāzts arī ne viens vien mīts. Piemēram: priede vairs nav Latvijas mežos dominējošā suga. Šobrīd visvairāk mežos aug bērzi. Un tas nemaz nav slikti, jo ekspertu redzējumā bērziem ir vēl pilnībā neizmantots potenciāls, kā uzlabot mūsu mežu produktivitāti un vitalitāti. Bet tas nav viss, jo Latvijas bērzu tāss ir bagāta ar ļoti vērtīgu vielu – betulīnu.

Tiesa, betulīns kā viela atklāts jau 1831. gadā un tautas medicīnā bērza tāsi daudzviet pasaulē izmanto jau vairākus gadu simtus, bet nu Latvijas zinātnieki atraduši veidu, kā ar modernajām tehnoloģijām iegūt ekstraktvielas ar augstu betulīna saturu, kas paplašina tā izmantošanas iespējas. Iepriekš rūpnieciskajā bērza koksnes pārstrādes nozarē mizas bija lieltonnāžas atkritums, kuru izmantoja tikai kā kurināmo. Taču Latvijas āra un purva bērza tāss pēc sava ķīmiskā sastāva ir unikāls un vērtīgs dabas produkts, jo satur lielu daudzumu vērtīgu ekstraktvielu. Iespējams, par betulīnu mēs vēl daudz dzirdēsim, jo citviet pasaulē gūti pat pirmie panākumi betulīna atvasinājumu izmantošanā cīņai ar vēzi un HIV–infekciju. Šobrīd betulīnu jau plaši izmanto kosmetoloģijā un pārtikas rūpniecībā, jo savu antibakteriālo īpašību dēļ tas darbojas kā dabisks antikosidants un konservants.

18.01.2021

NĀKAMNEDĒĻ NOTIKS MEŽA NOZARES STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE

NĀKAMNEDĒĻ NOTIKS MEŽA NOZARES STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE

Šī gada 26. un 27. janvārī no plkst. 9 līdz 14 tiešsaistē notiks meža nozares starptautiskā zinātniskā konference “Zināšanās balstīta meža nozare”, kurā zinātnieki stāstīs par jaunākajām pētījumu atziņām un iespējām nodrošināt Latvijas mežsaimniecības ilgtspēju un kāpināt pievienoto vērtību Latvijā izaudzētai koksnei.

Interesentiem konferences laikā būs iespēja gūt atbildes uz daudziem jautājumiem, piemēram:
 • Kā koki pretojas vēja iedarbībai un kā mežsaimnieki tiem palīdz?
 • Kā jaunās tehnoloģijas veicina gudrāku un precīzāku saimniekošanu?
 • Kas ir ekosistēmas pakalpojumi un ko jaunu esam uzzinājuši par to apjomu un mērīšanas iespējām Latvijas mežos?
 • Kur mežā slēpjas ogleklis un kā jaunas zināšanas palīdz mazināt klimata pārmaiņas?

Konference norisināsies caur interaktīvu tiešraides platformu un būs pieejama bez maksas visiem reģistrētajiem lietotājiem.

Reģistrēties konferencei

Pasākuma programma

Konferencē prezentēto zinātnisko atziņu kopsavilkumu plānots publicēt atsevišķā izdevumā.

Konferenci “Zināšanās balstīta meža nozare” rīko Latvijas Valsts mežzinātnes institūts (LVMI) “Silava”, Meža nozares kompetences cents, AS “Latvijas Finieris” un AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sadarbībā ar citiem meža nozares partneriem.

Meža nozare ir viena no bioekonomikas pamatnozarēm, kas ietekmē kopējo valsts sniegumu, īstenojot bioekonomikas, aprites ekonomikas, vides aizsardzības, ekonomikas ilgtspējas, klimata un sociālos mērķus.

29.12.2020

Šobrīd uzņēmējiem pieejamās atbalsta programmas.
Lejupielādēt PDF

23.12.2020

Konferencē “Zināšanās balstīta meža nozare” informēs par nozares izaugsmi

tech

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts (LVMI) “Silava”, Meža nozares kompetences cents, AS “Latvijas Finieris” un AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sadarbībā ar citiem meža nozares partneriem aicina piedalīties konferencē “Zināšanās balstīta meža nozare”, lai atskatītos uz iepriekšējā periodā veikto pētījumu rezultātiem un to devumu meža nozares izaugsmei.

Konference notiks tiešsaistē 2021. gada 26. un 27. janvārī, dalība bez maksas.

Konferences programmā plānoti ziņojumi, intervijas, paneļdiskusijas par mežsaimniecības izaicinājumiem, produktu inovācijām, vides aizsardzību, koksnes izmantošanu būvniecībā un citām tēmām. Detalizēta konferences programma tiks izziņota 2021. gada janvāra sākumā. Konferencē prezentēto zinātnisko atziņu kopsavilkumu plānots publicēt atsevišķā izdevumā.

Meža nozare ir viena no bioekonomikas pamatnozarēm, kas ietekmē kopējo valsts sniegumu, īstenojot bioekonomikas, aprites ekonomikas, vides aizsardzības, ekonomikas ilgtspējas, klimata un sociālos mērķus.

18.12.2020

Šī gada 17.decembrī, SIA “Meža nozares kompetences centrs” projektu atlases padomes (PAP) sēdē izskatītas prezentācijas par pētījumu P13 un P14 trešajā starpposmā sasniegtajiem rezultātiem. Kā arī atbalstīti pētījuma projektu pieteikumi P28 "Pavasars Windows jaunā tipa koka logu prototipu izpēte un eksperimentālā izstrāde" un P29 "Rūpnieciski izgatavotu specializētu koka celtniecības moduļu prototipu izstrāde".
Plašāka informācija par projektu pieteikumiem pieejama sadaļa PĒTĪJUMI

04.12.2020

Meža nozares kompetences centrs pētniecības projektu iesniegumu jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei pieņemšanu pagarina līdz 10.12.2020. Plašāka informācija projektu pieteikumu sagatavotājiem pieejama šeit.

03.11.2020

Meža nozares kompetences centrā līdz 04.decembrim vēl tiek pieņemti jauni pētniecības projektu pieteikumi.

Brīvais ERAF finansējums 178012.00 EUR (projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004 ietvaros).

Īstenošanas laiks: 01.12.2020. (plānotais uzsākšanas datums) līdz 30.06.2022.

Pētījumu ideju iesniedzēji jeb projekta mērķa grupa ir mazie, vidējie un lielie komersanti, kas attīsta produktus un tehnoloģijas meža un saistītajā kokrūpniecības sektorā. Kompetences centra izvēlētā Viedās Specializācijas apakšjoma ir zināšanu ietilpīga bioekonomika – inovatīvi risinājumi mežsaimniecībā un kokapstrādē. Pētniecības projektus nozares, starpnozaru vai starptautiskiem pētījumiem var iesniegt viens komersants vai arī pētījuma vadošais īstenotājs sadarbībā ar citu komersantu vai komersantiem vai pētniecības organizāciju.

Atbalstāmie pētniecības virzieni:
 • Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība.
 • Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas.
Kārtība, kādā kompetences centrs izvērtē pētniecības projektu pieteikumus (PPP) apskatāma šeit. Pētniecības projekta pieteikums sastāv no šādiem dokumentiem: PPP sagatavošanai noderīgi materiāli:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 2, Rīgā 2016. gada 5. janvārī (prot. Nr. 1 1. §) Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi, pieejami šeit
 • Tehnoloģiju gatavības līmeņi
Parakstīts pētniecības projekta pieteikums jāiesniedz "Meža nozares kompetences centrs" birojā: Dzērbenes ielā 27, 216.kab., Rīgā, LV1006 vai parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīts uz e-pastu: anita.indena@mnkc.lv

Pirms detalizētas dokumentācijas sagatavošanas pētījuma pieteicējs var iesniegt īsu pētījuma idejas aprakstu vai pieteikties sarunai kompetences centrā.

Gatavojot pilnu pētījuma projekta dokumentāciju, pieejams konsultatīvais atbalsts, sazinoties ar Evitu JAUNOZOLU, evita.jaunozola@fidea.lv, tālr. 22424220

30.10.2020

Šī gada 28.oktobrī, SIA “Meža nozares kompetences centrs” projektu atlases padomes (PAP) sēdē apstiprināja pētniecības projekta P15 "Līmēto koka konstrukciju pārstrāde lietderīgi izmantojamos lielizmēra koka konstrukciju materiālos" gala rādītāju izpildi.
Plašāka informācija par projektu pieteikumiem pieejama sadaļa PĒTĪJUMI

21.09.2020

23.09.2020

Meža nozares kompetences centrā līdz 23. oktobrim vēl tiek pieņemti pētniecības projektu iesniegumi jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei Pētījumu ideju iesniedzēji jeb projekta mērķa grupa ir mazie, vidējie un lielie komersanti, kas attīsta produktus un tehnoloģijas meža un saistītajā kokrūpniecības sektorā. Kompetences centra izvēlētā Viedās Specializācijas apakšjoma ir zināšanu ietilpīga bioekonomika – inovatīvi risinājumi mežsaimniecībā un kokapstrādē.

Jauniem pētniecības projektu pieteikumiem vēl brīvais pieejamais ERAF finansējums ir ERAF 178012.00 EUR.
Finansējums pieejams projekta „Meža nozares kompetences centrs”, projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004, ietvaros. Īstenošanas laiks: 01.11.2020. (plānotais uzsākšanas datums) līdz 30.06.2022.

Pētniecības projektus nozares, starpnozaru vai starptautiskiem pētījumiem var iesniegt viens komersants vai arī pētījuma vadošais īstenotājs sadarbībā ar citu komersantu vai komersantiem vai pētniecības organizāciju.

Atbalstāmie pētniecības virzieni:
 • Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība.
 • Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas.
Kārtība, kādā kompetences centrs izvērtē pētniecības projektu pieteikumus (PPP) apskatāma šeit. Pētniecības projekta pieteikums sastāv no šādiem dokumentiem: PPP sagatavošanai noderīgi materiāli:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 2, Rīgā 2016. gada 5. janvārī (prot. Nr. 1 1. §) Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi, pieejami šeit.
 • Tehnoloģiju gatavības līmeņi

Pirms detalizētas dokumentācijas sagatavošanas pētījuma pieteicējs var iesniegt īsu pētījuma idejas aprakstu vai pieteikties sarunai kompetences centrā. Gatavojot pilnu pētījuma projekta dokumentāciju, pieejams konsultatīvais atbalsts, sazinoties ar Evitu Gaidi, evita.gaide@fidea.lv , tālr. 22424220.

05.08.2020

Meža nozares kompetences centrā līdz 10. septembrim tiek pieņemti pētniecības projektu iesniegumi jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei

Pētījumu ideju iesniedzēji jeb projekta mērķa grupa ir mazie, vidējie un lielie komersanti, kas attīsta produktus un tehnoloģijas meža un saistītajā kokrūpniecības sektorā. Kompetences centra izvēlētā Viedās Specializācijas apakšjoma ir zināšanu ietilpīga bioekonomika – inovatīvi risinājumi mežsaimniecībā un kokapstrādē.

Jauniem pētniecības projektu pieteikumiem kopējais pieejamais ERAF finansējums ir ERAF 1,002,851.48 EUR
Finansējums pieejams projekta „Meža nozares kompetences centrs”, projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004, ietvaros.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 10.09.2020. Īstenošanas laiks: 01.10.2020. (plānotais uzsākšanas datums) līdz 30.06.2022.

Pētniecības projektus nozares, starpnozaru vai starptautiskiem pētījumiem var iesniegt viens komersants vai arī pētījuma vadošais īstenotājs sadarbībā ar citu komersantu vai komersantiem vai pētniecības organizāciju.

Atbalstāmie pētniecības virzieni:
 • Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība.
 • Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas.
Kārtība, kādā kompetences centrs izvērtē pētniecības projektu pieteikumus (PPP) apskatāma šeit. Pētniecības projekta pieteikums sastāv no šādiem dokumentiem: PPP sagatavošanai noderīgi materiāli:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 2, Rīgā 2016. gada 5. janvārī (prot. Nr. 1 1. §) Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi, pieejami šeit.
 • Tehnoloģiju gatavības līmeņi

Pirms detalizētas dokumentācijas sagatavošanas pētījuma pieteicējs var iesniegt īsu pētījuma idejas aprakstu vai pieteikties sarunai kompetences centrā. Gatavojot pilnu pētījuma projekta dokumentāciju, pieejams konsultatīvais atbalsts, sazinoties ar Evitu Gaidi, evita.gaide@fidea.lv , tālr. 22424220.

25.06.2020

SIA "Meža nozares kompetences centrs" pievienojas LinkedIn®
Sekojiet mūsu centra pētījuma projektos notiekošajiem jaunumiem arī mnkc.lv un sadarbības partneru mājaslapās. Esam atvērti sadarbībai!

18.06.2020

Šī gada 17.jūnijā, SIA “Meža nozares kompetences centrs” projektu atlases padomes (PAP) sēdē izskatīti projektu īstenotāju P13, P14 un P15 viena gada rezultātu prezentācijas par periodu 01.06.2019. – 31.05.2020. Plašāka informācija par projektu pieteikumiem pieejama sadaļa PĒTĪJUMI

17.06.2020

Īsi pirms šī gada Jāņiem, 17. jūnijā, SIA “Meža nozares kompetences centrs” vadība, projektu atlases padomes (PAP), Ekonomikas ministrijas un SIA "FIDEA" pārstāvji apmeklēja LVMI "SILAVA", lai iepazītos ar pētniecības projektu P9 Bioloģiskā preparāta izstrāde sakņu trupes izraisīto zaudējumu samazināšanai skuju koku audzēs, P10 Tehnoloģija ģenētiskā ieguvuma efektīvai pārnesei stādu ražošanā un mežkopībā, P11 Modelēšanas instrumentu un rekomendāciju izstrādāšana siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju mazināšanai mežaudzēs uz auglīgām organiskām augsnēm, realizācijas gaitu sadarbības partnera institūcijā.

17.06.2020

Kompetences centra projekta rezultātam, sadarbojotes A/S Latvijas Finieris un Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta zinātniekiem, radītajam produktam - betulīnam (bērza mizas pārstrādes produktam) ir rasts vēl viens izmantošanas veids - uztura bagātinātāju produkti.
Plašāk par to lasīt laikraksta Dienas Bizness rakstā Pret vīrusu - ar bērza tāss ekstraktu

28.05.2020

Iespējams saņemt finansiālu atbalstu pētījumiem

Pētījumu ideju iesniedzēji jeb projekta mērķa grupa ir mazie, vidējie un lielie komersanti, kas attīsta produktus un tehnoloģijas meža un saistītajā kokrūpniecības sektorā. Kompetences centra izvēlētā Viedās Specializācijas apakšjoma ir zināšanu ietilpīga bioekonomika – inovatīvi risinājumi mežsaimniecībā un kokapstrādē.

Jauniem pētniecības projektu pieteikumiem pieejamais ERAF finansējums ir 61229 EUR.

Pētniecības projektus nozares, starpnozaru vai starptautiskiem pētījumiem var iesniegt viens komersants vai arī pētījuma vadošais īstenotājs sadarbībā ar citu komersantu vai komersantiem vai pētniecības organizāciju.

Atbalstāmie pētniecības virzieni:
 • Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība.
 • Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas.

Kārtība, kādā kompetences centrs izvērtē pētniecības projektu pieteikumus (PPP) apskatāma šeit.

Pētniecības projekta pieteikums sastāv no šādiem dokumentiem: PPP sagatavošanai noderīgi materiāli:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 2, Rīgā 2016. gada 5. janvārī (prot. Nr. 1 1. §) Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi
 • Tehnoloģiju gatavības līmeņi

Pirms detalizētas dokumentācijas sagatavošanas pētījuma pieteicējs var iesniegt īsu pētījuma idejas aprakstu vai pieteikties sarunai kompetences centrā. Gatavojot pilnu pētījuma projekta dokumentāciju, pieejams konsultatīvais atbalsts, sazinoties ar Evitu Gaidi, evita.gaide@fidea.lv , tālr. 22424220.
Finansējums pieejams projekta „Meža nozares kompetences centrs”, projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004, ietvaros.
Īstenošanas laiks: 01.08.2020. (plānotais uzsākšanas datums) līdz 31.12.2021

23.04.2020

Šī gada 22.aprīlī, SIA “Meža nozares kompetences centrs” projektu atlases padomes (PAP) sēdē izskatīti projektu īstenotāju pētījumos P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 un P17 sasniegto 2. starpposma rezultātu prezentācijas par periodu 01.09.2019. – 31.03.2020

Plašāka informācija par projektu pieteikumiem pieejama sadaļa PĒTĪJUMI

13.03.2020

Līdz ar Pasaules Veselības organizācijas paziņojumu par globālās pandēmijas līmeņa sasniegšanu un Latvijas Krīzes vadības padomes izziņotajiem preventīvajiem pasākumiem, ir pieņemts lēmums atcelt Deep Tech Atelier konferenci 2020. gada 3.-4. aprīlī uz nenoteiktu laiku.

10.03.2020

Konference “Deep Tech Atelier” SAVE THE DATE!

Šī gada 3. un 4. aprīlī LIAA aicina uz forumu “Deep Tech Atelier”, kuras ietvaros 3. aprīlī no pl. 14.00 līdz 18.00 visi 8 Latvijas Kompetences centri piedalīsies paneļdiskusijā, akcentējot inovācijas, ekselences un augsta līmeņa produktus visos kompetences centros, tajā skaitā arī MEŽA NOZARĒ.

Reģistrējieties tagad un nepalaidiet garām lielisku notikumu! REĢISTRĀCIJA.

Vairāk informācijas: deeptechatelier.liaa.gov.lv.

Pasākuma norises vieta: Hanzas Perons, Hanzas iela 16A, Rīga

tech

28.02.2020

Šodien, 28. februārī, Jaunkalsnavā, noris seminārs "Alternatīvie mežizstrādes risinājumi", projekta P14 Alternatīvu mežizstrādes risinājumu aprobēšana nestandarta cirsmu izstrādei un augsnes gatavošanai ietvaros, kuru relaizē SIA “Sandis un partneri” sadarbībā ar LVMI "SILAVA" pētniekiem. Vairāk informācijas par semināra norisi skatīt šeit.

14.02.2020

Projekta ietvaros sadarbības partneri turpina pētījuma projektu realizāciju. Vairāk informācijas par katra pētījuma realizācijas gaitu skatāma katra sadarbības partnera mājaslapā (klikšķināt uz projekta nosaukuma).

Nr Nosaukums Sadarbības partneris
P1 Koksnes būvizstrādājumu ugunsaizsardzības un konstruktīvo savienojumu risinājumu izstrādes atbalsta sistēmas izveide SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”
P2 Koksnes vainu labošanas tehnoloģija SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”
P3 Augstas tīrības betulīna ražošana no bērza pārstrādes blakusproduktiem A/S “Latvijas Finieris”
P4 Jaunas saplākšņa saistvielas un kompozītmateriāli A/S “Latvijas Finieris”
P5 Impregnēšanas maisījuma receptes modificēšana laminētajam saplāksnim ar dažādu struktūru virsmu A/S “Latvijas Finieris”
P6 Lineļļas krāsas uzklāšanas sistēmas nosacījumu padziļināta izpēte un eksperimentālās iekārtas sistēmas ieviešana SIA “EKJU” SIA “EKJU”
P7 Grupveida uzmērīšanas automatizācijas iespējas SIA “VMF LATVIA”
P8 Automatizēto uzmērīšanas ierīču un harvestera programmatūrā ietverto mizas vienādojumu izpēte SIA “VMF LATVIA”
P9 Bioloģiskā preparāta izstrāde sakņu trupes izraisīto zaudējumu samazināšanai skuju koku audzēs LVMI “SILAVA”
P10 Tehnoloģija ģenētiskā ieguvuma efektīvai pārnesei stādu ražošanā un mežkopībā LVMI “SILAVA”
P11 Modelēšanas instrumentu un rekomendāciju izstrādāšana siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju mazināšanai mežaudzēs uz auglīgām organiskām augsnēm LVMI “SILAVA”
P12 Koka apšuvuma materiālu aizsargājoši dekoratīvā termomehāniskā apstrāde SIA “Pavasars Wood Constructions”
P13 Līmētās logu sagataves no ātraudzīgām koku sugām SIA “Kokpārstrāde 98”
P14 Alternatīvu mežizstrādes risinājumu aprobēšana nestandarta cirsmu izstrādei un augsnes gatavošanai SIA “Sandis un partneri”
P15 Sugu noteikšanas iespēju novērtēšana izmantojot Sentinel satelītu datus (Latvijas apstākļos) SIA “Topo dati” un SIA “QBit”
P17 Līmēto koka konstrukciju atlikumu pārstrāde lietderīgi izmantojamos lielizmēra koka konstrukciju materiālos” SIA "Funduss"

31.01.2020

Iespējams saņemt finansiālu atbalstu pētījumiem

Pētījumu ideju iesniedzēji jeb projekta mērķa grupa ir mazie, vidējie un lielie komersanti, kas attīsta produktus un tehnoloģijas meža un saistītajā kokrūpniecības sektorā. Kompetences centra izvēlētā Viedās Specializācijas apakšjoma ir zināšanu ietilpīga bioekonomika – inovatīvi risinājumi mežsaimniecībā un kokapstrādē.

Jauniem pētniecības projektu pieteikumiem pieejamais ERAF finansējums ir 941622,30 EUR.

Pētniecības projektus nozares, starpnozaru vai starptautiskiem pētījumiem var iesniegt viens komersants vai arī pētījuma vadošais īstenotājs sadarbībā ar citu komersantu vai komersantiem vai pētniecības organizāciju.

Atbalstāmie pētniecības virzieni:
 • Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība.
 • Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas.

Kārtība, kādā kompetences centrs izvērtē pētniecības projektu pieteikumus (PPP) apskatāma šeit.

Pētniecības projekta pieteikums sastāv no šādiem dokumentiem: PPP sagatavošanai noderīgi materiāli:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 2, Rīgā 2016. gada 5. janvārī (prot. Nr. 1 1. §) Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi
 • Tehnoloģiju gatavības līmeņi

Pirms detalizētas dokumentācijas sagatavošanas pētījuma pieteicējs var iesniegt īsu pētījuma idejas aprakstu vai pieteikties sarunai kompetences centrā. Gatavojot pilnu pētījuma projekta dokumentāciju, pieejams konsultatīvais atbalsts, sazinoties ar Evitu Gaidi, evita.gaide@fidea.lv , tālr. 22424220.
Finansējums pieejams projekta „Meža nozares kompetences centrs”, projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004, ietvaros.
Īstenošanas laiks: 01.05.2020. (plānotais uzsākšanas datums) līdz 31.12.2021.

23.12.2019

Šī gada 19.decembrī, SIA “Meža nozares kompetences centrs” projektu atlases padomes (PAP) sēdē izskatīti projektu īstenotāju pētījumos P13, P14 un P15 sasniegto 1. starpposma rezultātu prezentācijas par periodu 01.06.2019. – 30.11.2019.

Plašāka informācija par projektu pieteikumiem pieejama sadaļa PĒTĪJUMI

11.11.2019

Pētījumu progresa ziņojumi par katrā pētījumā P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P17 līdz šim padarīto no projekta realizācijas sākuma līdz ziņas publicēšanas brīdim skatāmi kompetences centra sadarbības partneru mājas lapās.

Kopsavilkums par kompetences centrā realizējamiem pētījumiem skatāms šeit

07.11.2019

Ši gada 6. novembrī SIA “Meža nozares kompetences centrs” vadība, zinātniskā virziena - Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas vadītājs un SIA "FIDEA" pārstāvji apmeklēja SIA "SIA “Pavasars Wood Constructions”", lai iepazītos ar pētniecības projekta P12 Koka apšuvuma materiālu aizsargājoši dekoratīvā termomehāniskā apstrāde un SIA "EKJU", lai izvērtētu pētniecības projekta P6 Lineļļas krāsas uzklāšanas sistēmas nosacījumu padziļināta izpēte un eksperimentālās iekārtas sistēmas ieviešana SIA “EKJU”, realizācijas gaitu sadarbības partneru uzņēmumos.

15.10.2019

Laika periodā no 7. līdz 12. oktobrim, SIA "Meža nozares kompetences centrs" vadītājs Uldis Spulle, Francijā, apmeklējis kokrūpniecības federāciju Atlanbois, augstākās izglītības iestādi Ecole Supérieure du Bois, un vairākus kokapstrādes uzņēmumus TRECOBAT YSITEC, LA FLORENTAISE un citus. Prezentēta SIA "Meža nozares kompetences centrs" darbība, projekti un izskatītas sadarbības iespējas. Uzņēmums LA FLORENTAISE izteicis vēlmi sadarboties ar Latvijas kūdras ieguvējiem, kokapstrādes uzņēmumiem, kuriem rodas koksnes atlikumi un dārzu iekārtošanas uzņēmumiem, lai attīstītu jaunus produktus.

23.09.2019

Šī gada 20.septembrī, SIA “Meža nozares kompetences centrs” projektu atlases padomes (PAP) sēdē izskatīti projektu īstenotāju pētījumos P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 sasniegto 1. starpposma rezultātu prezentācijas par periodu 01.03.2019. – 31.08.2019., kā arī atbalstīts pētījuma projekta pieteikums P17 “Līmēto koka konstrukciju atlikumu pārstrāde lietderīgi izmantojamos lielizmēra koka konstrukciju materiālos” .

Plašāka informācija par projektu pieteikumiem pieejama sadaļa PĒTĪJUMI

09.09.2019

Kārtējā MNKC Zinātniskās projektu atlases padomes (PAP) sēdē notiks šī gada 20.septembrī, kurā tiks vērtēti 12 apstiprināto pētniecības projektu pirmo 6 mēnešu starprezultāti. Plašāka informācija par jau realizējamiem pētniecības projektiem atrodama PĒTĪJUMI sadaļā. Pētījuma projektu pirmo 6 mēnešu starprezultāti tiks atspoguļoti nākamajā JAUNUMI ziņā.

Jauniem pētniecības projektu pieteikumiem pieejamais ERAF finansējums ir 76367,29 EUR. Pētniecības projektu īstenošanas laiks līdz 31.12.2021.
Kārtība, kādā kompetences centrs izvērtē pētniecības projektu pieteikumus (PPP) apskatāma šeit.
Ar iesniedzamo dokumentu sarakstu var iepazīties 07.03.2019. JAUNUMI publicētajā ziņā.
Pirms detalizētas dokumentācijas sagatavošanas pētījuma pieteicējs var iesniegt īsu pētījuma idejas aprakstu vai pieteikties sarunai kompetences centrā, zvanot uz mājas lapā norādītiem kontakttālruņiem vai sūtot ziņu e-pastā: anita.indena@mnkc.lv Tāpat kompetences centra konsultatīvais atbalsts pieejams, gatavojot pētījuma projekta pieteikuma dokumentus, sazinoties ar Evitu Gaidi, evita.gaide@fidea .lv, tālr.22424220.

22.07.2019

Projekta 4.kārtas ietvaros uzsāktie pētījuma projekti aktīvi uzsākuši pētniecības realizācijas darbus. Vairāk informācijas par katra pētījuma realizācijas gaitu skatāma katra sadarbības partnera mājaslapā (klikšķināt uz projekta nosaukuma).
Nr. Nosaukums Sadarbības partneris
P1 Koksnes būvizstrādājumu ugunsaizsardzības un konstruktīvo savienojumu risinājumu izstrādes atbalsta sistēmas izveide SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”
P2 Koksnes vainu labošanas tehnoloģija SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”
P3 Augstas tīrības betulīna ražošana no bērza pārstrādes blakusproduktiem A/S “Latvijas Finieris”
P4 Jaunas saplākšņa saistvielas un kompozītmateriāli A/S “Latvijas Finieris”
P5 Impregnēšanas maisījuma receptes modificēšana laminētajam saplāksnim ar dažādu struktūru virsmu A/S “Latvijas Finieris”
P6 Lineļļas krāsas uzklāšanas sistēmas nosacījumu padziļināta izpēte un eksperimentālās iekārtas sistēmas ieviešana SIA “EKJU” SIA “EKJU”
P7 Grupveida uzmērīšanas automatizācijas iespējas SIA “VMF LATVIA”
P8 Automatizēto uzmērīšanas ierīču un harvestera programmatūrā ietverto mizas vienādojumu izpēte SIA “VMF LATVIA”
P9 Bioloģiskā preparāta izstrāde sakņu trupes izraisīto zaudējumu samazināšanai skuju koku audzēs VMI “SILAVA”
P10 Tehnoloģija ģenētiskā ieguvuma efektīvai pārnesei stādu ražošanā un mežkopībā LVMI “SILAVA”
P11 Modelēšanas instrumentu un rekomendāciju izstrādāšana siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju mazināšanai mežaudzēs uz auglīgām organiskām augsnēm LVMI “SILAVA”
P12 Koka apšuvuma materiālu aizsargājoši dekoratīvā termomehāniskā apstrāde SIA “Pavasars Wood Constructions”
P13 Līmētās logu sagataves no ātraudzīgām koku sugām SIA “Kokpārstrāde 98”
P14 Alternatīvu mežizstrādes risinājumu aprobēšana nestandarta cirsmu izstrādei un augsnes gatavošanai SIA “Sandis un partneri”
P15 Sugu noteikšanas iespēju novērtēšana izmantojot Sentinel satelītu datus (Latvijas apstākļos) SIA “Topo dati” un SIA “QBit”

29.05.2019

SIA “TILDE” par pētījumu, kas realizēts SIA “Meža nozares kompetences centrs” otrās kārtas ietvaros (Nr.1.2.1.1/16/A/009), konkursā “REGIO STARS LATVIA 2019” saņēmusi galveno balvu kategorijā: Digitālo pārmaiņu veicināšana.
Vairāk par pētījumu lasīt “Meža nozares komunikācijas tehnoloģijas”.
Izstrādātais mašīntulks pieejams: https://mezi-mt.tilde.lv
REGIO STARS LATVIA 2019

30.04.2019

Šī gada 24.aprīlī, SIA “Meža nozares kompetences centrs” projektu atlases padomes (PAP) sēdē atbalstīti pētījuma projektu pieteikumi
 • P13 “Līmētās logu sagataves no ātraudzīgām koku sugām”
 • P14 “Alternatīvu mežizstrādes risinājumu aprobēšana nestandarta cirsmu izstrādei un augsnes gatavošanai”
 • P15 “Sugu noteikšanas iespēju novērtēšana izmantojot Sentinel satelītu datus (Latvijas apstākļos)”
Plašāka informācija par projektu pieteikumiem pieejama sadaļa PĒTĪJUMI

15.04.2019

12.februārī, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) organizētajā Magnetic Latvia Tehnoloģiju konferencē “Deep Tech Atelier”, Meža nozares kompetences centru, pētniecības projektu iepriekšējās jeb 2.kārtas (Nr. 1.2.1.1/16/A/009) realizācijā, pārstāvēja P12 pētījums “Kompleksas mežsaimniecības pakalpojumu sistēmas aprobācija” un P13 pētījums “Meža nozares komunikācijas tehnoloģijas”.

Līdz ar to noslēgusies pētījumu publiskā prezentēšana par kompetences centra 2.kārtā realizētajiem pētījumiem. Vairāk par to realizāciju skatīt šeit.

Meža nozares komunikācijas tehnoloģijas

01.04.2019

Vēl ir iespēja saņemt finansiālu atbalstu pētījumiem

SIA “Meža nozares kompetences centrs”, CFLA noslēgtā līguma Nr.1.2.1.1/18/A/004 projekta 4.kārtas ietvaros, aicina pieteikt savus pētījumus kādā no atbalstāmiem pētniecības virzieniem:

 • Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība.
 • Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas.

Pētījumu veikšanai ir iespējams saņemt finansējumu. Šobrīd pieejamais brīvais ERAF līdzfinansējums ir 507 807, 99 EUR.
Pētījuma īstenošanas laiks: 01.05.2019. (plānotais uzsākšanas datums) līdz 31.12.2021.

Kārtība, kādā kompetences centrs izvērtē pētniecības projektu pieteikumus (PPP) apskatāma šeit
Ar iesniedzamo dokumentu sarakstu var iepazīties 07.03.2019. publicētajā ziņā.

Pilnās dokumentu paketes iesniegšanas termiņš 12.04.2019. Zinātniskās projektu atlases padomes (PAP) sēde paredzēta 24.04.2019.

Pirms detalizētas dokumentācijas sagatavošanas pētījuma pieteicējs var iesniegt īsu pētījuma idejas aprakstu vai pieteikties sarunai kompetences centrā, zvanot uz mājas lapā norādītiem kontakttālruņiem vai sūtot ziņu e-pastā: birojs@mnkc.lv Tāpat kompetences centra konsultatīvais atbalsts pieejams, gatavojot pētījuma projekta pieteikuma dokumentus, sazinoties ar Evitu Gaidi, evita.gaide@fidea .lv, tālr.22424220.

07.03.2019

Iespējams saņemt finansiālu atbalstu pētījumiem

Pētījumu ideju iesniedzēji jeb projekta mērķa grupa ir mazie, vidējie un lielie komersanti, kas attīsta produktus un tehnoloģijas meža un saistītajā kokrūpniecības sektorā. Kompetences centra izvēlētā Viedās Specializācijas apakšjoma ir zināšanu ietilpīga bioekonomika – inovatīvi risinājumi mežsaimniecībā un kokapstrādē.

Pētniecības projektus nozares, starpnozaru vai starptautiskiem pētījumiem var iesniegt viens komersants vai arī pētījuma vadošais īstenotājs sadarbībā ar citu komersantu vai komersantiem vai pētniecības organizāciju.

Atbalstāmie pētniecības virzieni:

 • Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība.
 • Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas.

Kārtība, kādā kompetences centrs izvērtē pētniecības projektu pieteikumus (PPP) apskatāma šeit

Pētniecības projekta pieteikums sastāv no šādiem dokumentiem:

PPP sagatavošanai noderīgi materiāli:

Pirms detalizētas dokumentācijas sagatavošanas pētījuma pieteicējs var iesniegt īsu pētījuma idejas aprakstu vai pieteikties sarunai kompetences centrā. Gatavojot pilnu pētījuma projekta dokumentāciju, pieejams konsultatīvais atbalsts, sazinoties ar Evitu Gaidi, evita.gaide@fidea.lv, tālr.22424220.
Finansējums pieejams projekta „Meža nozares kompetences centrs”, projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004, ietvaros.
Īstenošanas laiks: 01.04.2019. (plānotais uzsākšanas datums) līdz 31.12.2021.

Projekta mērķis:
Kompetences centra mērķis ir atbalstīt iesniegtos un dzīvotspējīgos pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

25.02.2019

Šī gada 22.februārī, SIA “Meža nozares kompetences centrs” Zinātniskās projektu atlases padomes (PAP) sēdē izskatīti un atbalstīti pētījuma projektu pieteikumi
 • P1 “Koksnes būvizstrādājumu ugunsaizsardzības un konstruktīvo savienojumu risinājumu izstrādes atbalsta sistēmas izveide”
 • P2 “Koksnes vainu labošanas tehnoloģija”
 • P3 “Augstas tīrības betulīna ražošana no bērza pārstrādes blakusproduktiem”
 • P4 “Jaunas saplākšņa saistvielas un kompozītmateriāli”
 • P5 “Impregnēšanas maisījuma receptes modificēšana laminētajam saplāksnim ar dažādu struktūru virsmu”
 • P6 ”Lineļļas krāsas uzklāšanas sistēmas nosacījumu padziļināta izpēte un eksperimentālās iekārtas sistēmas ieviešana SIA “EKJU””
 • P7 “Grupveida uzmērīšanas automatizācijas iespējas”
 • P8 “Automatizēto uzmērīšanas ierīču un harvestera programmatūrā ietverto mizas vienādojumu izpēte”
 • P9 “Bioloģiskā preparāta izstrāde sakņu trupes izraisīto zaudējumu samazināšanai skuju koku audzēs”
 • P10 “Tehnoloģija ģenētiskā ieguvuma efektīvai pārnesei stādu ražošanā un mežkopībā”
 • P11 “Modelēšanas instrumentu un rekomendāciju izstrādāšana siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju mazināšanai mežaudzēs uz auglīgām organiskām augsnēm”
 • P12 “Koka apšuvuma materiālu aizsargājoši dekoratīvā termomehāniskā apstrāde”
Pētījumi tiks realizēti CFLA finansēta projekta ietvaros Nr. 1.2.1.1/18/A/004.
Plašāka informācija par projektu pieteikumiem pieejama sadaļa PĒTĪJUMI