PAR "MNKC"

Meža Nozares Kompetences Centrs (SIA MNKC) ir izveidots ar mērķi veicināt meža, koksnes un ar to saistīto nozaru attīstību, izstrādājot un ieviešot jaunus produktus un tehnoloģijas, lai piedalītos Eiropas Savienības struktūrfonda aktivitātē 2.1.2.1.1 „Kompetences Centri”.
Aktivitātes realizācijas laiks 04.2011-12.2015.
Aktivitātes „Kompetences Centri” būtība ir veikt rūpnieciskos pētījumus vai eksperimentālās izstrādnes, saņemot ERAF līdzfinansējumu 50-70% (rūpnieciskiem pētījumiem) vai 25-50% eksp. izstrādnēm.

MNKC mērķi ir: