Kompleksas mežsaimniecības pakalpojumu sistēmas aprobācija

Pētījums balstīts uz iepriekšējiem pētījumiem meža apsaimniekošanā privātajā un valsts sektorā. Ar iepriekš iegūtajiem datiem un pieredzi plānots izstrādāt metodiku kompleksai meža apsaimniekošanai, daudzpusīgi pielietojot mazgabarīta meža tehniku Latvijas apstākļos. Pētījumā aprobēto metodiku un pārbaudītās tehnoloģijas varēs ieviest meža apsaimniekošanā visā Latvijas teritorijā. Plānoto pētījumu novitāte saistīta ar mazgabarīta tehnikas un jaunāko mežsaimniecības plānošanas tehnoloģiju kompleksu izmantošanu meža apsaimniekošanas sistēmās. Pētījuma gaitā secīgi tiks noskaidrota mazgabarīta mežizstrādes tehnikas veiktspēja un kompleksu meža apsaimniekošanas plānošanas un darbu izpildes risinājumu izmantošanas iespējas. Pētījumā nepieciešamie lauka dati tiks ievākti ar specializētu telemetrisko datu ievākšanas aprīkojumu atbilstoši izstrādātajai metodikai.

Pētījuma mērķis

Pētījuma mērķis ir izstrādāt sistēmu kompleksu mežsaimniecības tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanai, kas ietver mežaudzes topogrāfisko un tehnoloģisko raksturojumu un mežsaimniecības pakalpojumus jaunaudzēs un vidēja vecuma audzēs, izmantojot standarta mazgabarīta harvestera un pievedējtraktora aprīkojumu.