Lineļļas krāsas padziļinātā izpēte un eksperimentālās uzklāšanas sistēmas izveides nosacījumu izstrāde SIA “EKJU”

Teorētiski projekta īstenotājiem ir zināmas lineļļas fizikāli ķīmiskās īpašības, bet, lai izgatavotu ražošanas vajadzībām atbilstošu rūpnieciski mērogojamu lineļļas uzklāšanas iekārtu, nepieciešama padziļināta produktu izpēte un tai sekojoša tehnoloģisko risinājumu izstrāde. Šobrīd ne Latvijā, ne arī pasaulē nav iespējams iegādāties gatavu lineļļas uzklāšanas iekārtu, jo tām nav bijis ne rūpnieciska, ne komerciāla pieprasījuma. Ekoloģiskās būvniecības un dārzu labiekārtošanas tendences ir aktualizējušas šo jautājumu un radījušas nepieciešamību pēc rūpnieciskas iekārtas. Projekta rezultātā tiktu veikta padziļināta lineļļas produktu izpēte un izstrādāta tehnoloģiskā shēma un rasējumi lineļļas uzklāšanas eksperimentālās iekārtas izgatavošanai, kā arī lineļļas krāsa tiktu pilnveidota, lai paātrinātu uzklāšanas un žūšanas ātrumu, bioloģisko un fizikālo koksnes aizsardzību. Realizējot šo projektu, uzņēmums iegūs zinātniski pamatotus tehnoloģiskos risinājumus, kā arī eksperimentālās iekārtas rasējumu, kas būs par pamatu iekārtas izgatavošanai tuvāko gadu laikā.

Pētījuma mērķis

Projekta mērķis ir, sadarbojoties ar zinātniekiem, veikt padziļinātu lineļļas krāsu izpēti un izstrādāt tehnoloģiskos procesus un nosacījumus eksperimentālās lineļļas krāsas uzklāšanas un žāvēšanas iekārtas prototipa izstrādei.