Dažādu veidu poliolefinu matricu – koksnes kompozīcijas

Projekta realizācijas rezultātā, izmantojot dažādu veidu poliolefinus un, kombinējot tos ar rūpnieciskiem kokrūpniecības atlikumiem, kā arī ar dažāda veida ķīmiskām piedevām, tiks iegūtas kompozīcijas ar paaugstinātu cietību un stiprību. Papildus tiks izpētīta arī novecināšana un tās ietekme uz kompozīcijas noturību.

Pētījuma mērķis

Izstrādāt jauna tipa poliolefinu – koksnes pārstrādes atlikumu (koksnes saturs 35 līdz 50%) kompozītu ar paaugstinātu virsmas cietību un stiprību.