Apaļo kokmateriālu automatizētās uzmērīšanas datu vadības sistēma

Lai veicinātu ne tikai SIA VMF LATVIA, bet visas meža nozares konkurētspēju, stabilitāti un rentabilitāti, projekta ievaros tiks radīts risinājums apaļo kokmateriālu automatizēto uzmērīšanas ierīču mērījumu datu plūsmas optimizācijai un automatizācijai. Tiks radīta informācijas sistēma, kas spēs pārveidot dažādus automātiskās uzmērīšanas ierīcēs izmantotus datu apmaiņas risinājumus vienotā, strukturētā formā, kalpojot par pamatu automatizētai uzmērīšanas rezultātu sagatavošanai.
Informācijas sistēmas un uzmērīšanas procesa atbalsta funkciju nodrošināšanai, tiks pētīta apaļo kokmateriālu automātisko uzmērīšanas ierīču tilpuma noteikšanas kvalitāte, sniedzot pamatojumu korektīvām darbībām dažādos apaļo kokmateriālu automatizētas uzmērīšanas procesa posmos – mērierīču darbībā, ekspertu rīcībā, datu plūsmā, aprēķinos.

Pētījuma mērķis

Izstrādāt sistēmu uzticamai apaļo kokmateriālu automatizētai tilpuma noteikšanai, kas sevī ietver šobrīd izmantoto automātisko uzmērīšanas ierīču un to tilpuma noteikšanas kvalitātes izpēti un atbilstošas informāciju sistēmas izstrādi, kas ļaus optimizēt uzmērīšanas ierīču mērījumu datu plūsmu, darījuma dalībniekiem nodrošinot ātri un kvalitatīvi sagatavotus uzmērīšanas rezultātus.