Rūpnieciskas betulīna ražošanas iespējas no bērza pārstrādes atlikumiem

Bērza mizas ārējais baltais slānis jeb tāss pēc sava ķīmiskā sastāva ir unikāls dabas produkts, kas satur lielu daudzumu (~35% no a.s. masas) vērtīgu ekstraktvielu (betulīns). Projekta mērķis ir attīstīt jaunu tehnoloģiju, nokomplektēt piltoiekārtu un pielāgot pilotiekārtas režīmus augstas pievienotās vērtības produkta bērza tāss ekstraktvielu (betulīna) iegūšanai rūpnieciskam līmenim kosmētikas tirgum. Pētījumu laikā ir paredzēts veikt betulīna iznākuma un sastāva pētījumus atkarībā no izejmateriāla sagatavošanas metodikas, kā arī betulīna ražošanas iekārtas attīstīšana un ražošanai optimālo režīmu izpēte. Balstoties uz iegūtajiem datiem, eksperimentālās izstrādes ietvaros veiks betulīna testa partiju saražošanu un tā fizikālo īpašību pielāgošanu kosmētikas izejvielu tirgum.

Darbība
01.07.2016.-31.12.2018
Sadarbības partneri
A/S “Latvijas Finieris”
Pētijuma gaita
Pētījuma 1. atskaites periodā tika veikts:
  • Eksperimenti ar optimālo izejmateriāla ieguves metodi;
  • Izejmateriāla kvalitātes novērtēšanas ekspresmetodes izstrāde;
  • Ekstrakcijas procesa protokola pilnveidošana;
  • Eksperimenti ar dažādiem šķīdinātājiem (etanols un izo-propanols), lai pārbaudītu šķīdinātāja ietekmi uz ekstraktvielu sastāvu un iznākumu.
  • Eksperimenti ar šķīdinātāja atgūšanai - spraukumu centrifugēšana un žāvēšana vakuuma skapī;
  • Veikta ekstrakt vielu smalcināšana, izmantojot bumbu dzirnavas;
  • Ražošanas iekārtas mērogošana.
Atskaites periodā gūti vērtīgi secinājumi gan par ražošanas procesa ekonomiskajiem aspektiem, gan izstrādāti palīglīdzekļi ražošanas procesa nodrošināšanai.