Paaugstinātas tecētspējas poliolefīnu-koksnes kompozīcija.

Izmantojot pirmreizējos poliolefīnus, rūpnieciskos kokrūpniecības ražošanas atlikumus un dažāda veida ķīmiskās piedevas iegūt paaugstinātās tecētspējas kompozīciju. Papildus izpētot tonēšanas iespējas un noturību pret ārējas vides aspektiem.

Darbība
01.06.2016.-31.12.2017
Sadarbības partneri
SIA “Troja”
Pētijuma gaita
Atbilstoši izvirzītajiem mērķiem sākotnēji notika fokusēšanās uz tehnoloģiskajiem lubrikantiem un to savietojamību. Tika atlasīti vairāki lubrikanti un dažādās metodēs pārbaudīta to ietekme uz kompozīta pārstrādi. Gala rezultātā noskaidrojot optimālāko lubrikantu maisījumu. Paralēli arī tika veikts darbs pie pētījumiem pie kompozīta otrreizējas pārstrādes un atkartotas izmantošanas.