Sakņu piepes izraisītās sporu infekcijas ierobežošana skuju koku audzēs

Pētījumā paredzēts analizēt dažādas celmu inficēšanas metodes ar P. gigantea, kā arī noskaidrot celmu apklāšanas nozīmi micēlija attīstībai celmos/ saknēs. Pētījumā tiks ievākti P. gigantea izolāti no egles koksnes, izstrādāta metodika P. gigantea micēlija ieaudzēšanai dažādos substrātos, P. veikts salīdzinājums egles koksnē laboratorijas apstākļos, apstrādāti celmi lauka apstākļos un ierīkoti ilgtermiņa eksperimenti kūdras augsnēs un minerālaugsnēs.

Pētījuma mērķis

Ir izstrādāt efektīvu bioloģisku preparātu skuju koku celmu aizsardzībai pret sakņu piepes sporu infekciju, kā arī aprobēt metodiku celmu apstrādei, lai stimulētu P. gigantea micēlija attīstību

Darbība
02.01.2017-31.12.2018
Sadarbības partneri
LVMI “Silava”
Pētijuma gaita
-