Investīciju projekta identifikācijas Nr.: 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007
Atveseļošanas fonda projekta investīciju apjoms: 3 125 000 EUR
Programmas darbības laiks: līdz 30.06.2026


Meža nozares kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:
• Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība.
• Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas.

MNKC mērķis ir atbalstīt vismaz 9 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi palielinot privātos pētniecības un attīstības izdevumus, izmantojot mērķtiecīgus valsts ieguldījumus, kas veicina jaunu produktu un tehnoloģiju attīstību, kā arī zināšanu nodošanu ekonomikā.
MNKC izvēlētā Viedās Specializācijas apakšjoma ir zināšanu ietilpīga bioekonomika – inovatīvi risinājumi mežsaimniecībā un kokapstrādē.
SVARĪGI!

Pētniecības projekta iesniedzējam jānodrošina VID nodokļu parāda neesamība uz Projektu atlases padomes sēdes datumu (datums tiks precizēts) un līdz brīdim, kad pētniecības projekts tiks apstiprināts CFLA.


Pieteikuma sagatavošanai noderīgi materiāli:
- MNKC Stratēģija
- Kārtība, kādā MNKC izvērtē pētniecības projektus
- Prezentācijas forma uz Projektu atlases padomes sēdi
- MK noteikumi Nr.418

Gatavojot pilnu pētījuma projekta dokumentāciju, pieejams konsultatīvais atbalsts.
Saziņai: KONTAKTI