Investīciju projekta identifikācijas Nr.: Nr. 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/001
Atveseļošanas fonda projekta investīciju apjoms: 5 000 000 EUR
Programmas darbības laiks: līdz 31.12.2027.

Finansējums paredzēts jaunu produktu, tehnoloģiju un pakalpojumu izstrādei, kas veicina zemu oglekļa emisiju ekonomiku, noturību pret klimata pārmaiņām vai pielāgošanos tām, piesaistot privāto līdzfinansējumu inovāciju ieviešanā.


Atbalstāmie pētniecības virzieni:
• Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība.
• Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas.

SVARĪGI!

Pieteikuma iesniedzējam jānodrošina VID nodokļu parāda neesamība uz pētniecības projektu vērtēšanas komisijas sēdes datumu (datums tiks precizēts) un līdz brīdim, kad pētniecības projekts tiks apstiprināts CFLA.Gatavojot pilnu pētījuma projekta dokumentāciju, pieejams konsultatīvais atbalsts.

Saziņai: KONTAKTI