Investīciju projekta identifikācijas Nr.: Nr. 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001
Atveseļošanas fonda projekta investīciju apjoms: 3 037 500 EUR
Programmas darbības laiks: līdz 31.12.2027.

Finansējums paredzēts komersantu digitālajai transformācijai, tai skaitā mūsdienīgu automatizācijas, robotizācijas un darba kontroles rīku ieviešanai ražotnē, piesaistot privāto līdzfinansējumu inovāciju ieviešanā.


Atbalstāmie pētniecības virzieni:
• Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība.
• Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas.

Līdz ar projekta pieteikumu var iesniegt Eiropas Digitālās inovācijas centra sagatavotu sākotnējo digitālā brieduma testu, kā arī digitālās attīstības ceļa karti, kas nodrošina priekšroku atbalsta saņemšanā.

Skaidrojumu skat. MK noteikumu Nr.34 2.p.
Saziņai ar EDIC skat. www.digitallatvia.lv

SVARĪGI!

Pieteikuma iesniedzējam jānodrošina VID nodokļu parāda neesamība uz pētniecības projektu vērtēšanas komisijas sēdes datumu (datums tiks precizēts) un līdz brīdim, kad pētniecības projekts tiks apstiprināts CFLA.Gatavojot pilnu pētījuma projekta dokumentāciju, pieejams konsultatīvais atbalsts.

Saziņai: KONTAKTI