PĒTĪJUMU VIRZIENI

Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība

Pētniecības virziena stratēģiskie mērķi ir virziena ietvaros realizēt projektus, kas veicinātu nākotnes meža vērtības palielināšanu Latvijā, piedāvājot rūpniecībai kokmateriālus ar prognozējamu kvalitāti, kas veicinātu meža resursu uzskaites, apsaimniekošanas plānošanas un loģistikas pārvaldības procesu attīstību, un uzņēmumu konkurētspējas palielināšanos, vai norādot iespēju to uzlabot tieši meža audzēšanas procesā utt.

Šajā virzienā tiek realizēti sekojoši pētījumi: 7; 8; 9; 10; 11; 14; 15; 21; 22; 23

Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas

Pētniecības virziena "Koksnes produkti ar uzlabotām un inovatīvām īpašībām" stratēģiskie mērķi ir plaša atjaunojamo resursu - koksnes un koksnes materiālu izmantošana tautsaimniecībā, jaunas paaudzes funkcionālie materiālu izstrāde iepakojumam un transportam, jaunas tehnoloģijas koksnes materiālu un produktu ražošanai, kā arī siltuma un jaudas ieguves intensifikācija no meža biomasas utt.

Šajā virzienā tiek realizēti sekojoši pētījumi: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 12; 13; 17; 18; 19; 20; 28; 29

Numurs Projekta nosaukums Sadarbības partneris Nozares/ starpnozaru pētījums Darbība Pētniecības projekta īstenošanas vieta, ATVK kods Pētniecības projekta izmaksas un intensitāte
Kopējās attiecināmās izmaksas, EUR t.sk., ERAF, EUR Finansējuma intensitāte, % Atbalsts veids
1 Koksnes būvizstrādājumu ugunsaizsardzības un konstruktīvo savienojumu risinājumu izstrādes atbalsta sistēmas izveide SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”, reģ.Nr.43603022749, lielais komersants starpnozaru 01/03/2019-31/03/2022 Dobeles iela 41, Jelgava, kods 0090000 300 000 171 750 60/40/50 grants
2 Koksnes vainu labošanas tehnoloģija SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”, reģ.Nr.43603022749, lielais komersants starpnozaru 01/03/2019-31/03/2022 Dobeles iela 41, Jelgava, kods 0090000, un Rundāles iela 11, Mežciems, Jaunsvirlaukas pag., Lelgavas nov., (SIA Amber Wood) kods 0540256 360 400 199 060 65/40/50 grants
3 Augstas tīrības betulīna ražošana no bērza pārstrādes blakusproduktiem A/S “Latvijas Finieris”, reģ.Nr.40003094173, lielais komersants starpnozaru 01/03/2019-30/06/2022 Finiera iela 6, Rīga, kods 0010000 1 136 990 630 293 65/40 grants
4 Jaunas saplākšņa saistvielas un kompozītmateriāli A/S “Latvijas Finieris”, reģ.Nr.40003094173, lielais komersants nozares 01/03/2019-31/12/2020 “Lignums”, Finiera iela 6, Rīga, kods 0010000 282 400 171 260 65/40 grants
5 Impregnēšanas maisījuma receptes modificēšana laminētajam saplāksnim ar dažādu struktūru virsmu A/S “Latvijas Finieris”, reģ.Nr.40003094173, lielais komersants nozares 01/03/2019-31/12/2020 Finiera iela 6, Rīga, kods 0010000 351 980 139 965 50/25 grants
6 Lineļļas krāsas uzklāšanas sistēmas nosacījumu padziļināta izpēte un eksperimentālās iekārtas sistēmas ieviešana SIA “EKJU” SIA “EKJU”, reģ.Nr.40003051329, vidējais komersants starpnozaru 01/03/2019-30/11/2021 Cecīļu iela 12, Ieriķi, Drabešu pag., Amatas nov., kods 0424701 721 592,55 469 003,02 75/50 grants
7 Grupveida uzmērīšanas automatizācijas iespējas SIA SIA “Koksnes plūsmas datu centrs”, reģ.Nr. 40203204831, vidējais komersants starpnozaru 01/04/2019-31/03/2021 Skaistkalnes iela 1, Rīga, kods 0010000 157 720 68 036 60/35 grants
8 Automatizēto uzmērīšanas ierīču un harvestera programmatūrā ietverto mizas vienādojumu izpēte SIA “VMF LATVIA”, reģ.Nr. 40003405130, vidējais komersants nozares 01/04/2019-30/06/2021 Skaistkalnes iela 1, Rīga, kods 0010000 216 323 129 793,80 60 grants
9 Bioloģiskā preparāta izstrāde sakņu trupes izraisīto zaudējumu samazināšanai skuju koku audzēs LVMI “Silava”, reģ.Nr.181014, lielais komersants nozares 01/03/2019-31/12/2021 Rīgas iela 111, Salaspils, kods 0801200 325 100 190 990 65/40 grants
10 Tehnoloģija ģenētiskā ieguvuma efektīvai pārnesei stādu ražošanā un mežkopībā LVMI “Silava”, reģ.Nr.181014, lielais komersants nozares 01/03/2019-31/12/2021 Rīgas iela 111, Salaspils, kods 0801200 760 300 444 795 65/40 grants
11 Modelēšanas instrumentu un rekomendāciju izstrādāšana siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju mazināšanai mežaudzēs uz auglīgām organiskām augsnēm LVMI “Silava”, reģ.Nr.181014, lielais komersants starpnozaru 01/03/2019-31/12/2021 Rīgas iela 111, Salaspils, kods 0801200 510 725 300 000 65/40 grants
12 Koka apšuvuma materiālu aizsargājoši dekoratīvā termomehāniskā apstrāde SIA “Pavasars Wood Constructions", reģ.Nr.44103093857, mazais komersants nozares 01/03/2019-31/03/2021 “Pavasars”, Raunas pag., Raunas nov., kods 0427776 200 000 150 000 80/60 grants
13 Līmētās logu sagataves no ātraudzīgām koku sugām SIA "Kokpārstrāde 98", reģ.Nr. 40003413585, lielais komersants nozares 01/05/2019-31/07/2021 SIA “Kokpārstrāde 98”, Dižkoki, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas nov., kods 0801642 440 510, 40 258 344,26 65/40 grants
14 Alternatīvu mežizstrādes risinājumu aprobēšana nestandarta cirsmu izstrādei un augsnes gatavošanai SIA “Sandis un partneri”, reģ.Nr. 40003506279, mazais komersants nozares 01/06/2019-30/06/2021 LVMI "Silava" un LLU valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas aģentūras "Meža pētīšanas stacija" Kalsnavas meža nov., kods 0700200 Ganību dambis 24D, Rīga, LV-1005, kods 0010000 140 000 105 000 70/45 grants
15 Sugu noteikšanas iespēju novērtēšana izmantojot Sentinel satelītu datus (Latvijas apstākļos) SIA “Topo dati”, reģ.Nr. 40003621917, vidējais komersants, SIA “QBit”, reģ.Nr. 43603071532, mazais komersants starpnozaru 01/06/2019-31/07/2020 Ģertrūdes iela 47, Rīga, kods 0010000 Pasta iela 47, Jelgava, kods 0090000 92 880 68 096,94 75/50 grants
17 Līmēto koka konstrukciju atlikumu pārstrāde lietderīgi izmantojamos lielizmēra koka konstrukciju materiālos SIA “Funduss”, reģ.Nr.44103017548, mazais komersants nozares 01/10/2019-30/09/2020 “Tiltakrogs”, Ieriķi, Amatas novads, Drabešu pagasts, kods 0424746 105 804 73 742.80 80/60 grants
18 Dekoratīvās apdares materiālu uzklāšanas sistēmas nosacījumu izpēte un eksperimentālās sistēmas tehnoloģiskā procesa izveide SIA “EKJU”, reģ.Nr.40003051329, vidējais komersants starpnozaru 01/10/2020-30/06/2022 Cecīļu iela 12, Ieriķi, Drabešu pag., Amatas nov., kods 0424701 350 990 228 207,50 75/50 grants
19 Specifisku un individualizētu pārklājumu izstrāde koksnes plātnēm A/S “Latvijas Finieris”, reģ.Nr.40003094173, lielais komersants nozares 01/10/2020-30/06/2022 Finiera iela 6, Rīga, kods 0010000 587 000,00 256 750 50/25 grants
20 Skenēšanas tehnoloģiju un zāģēšanas optimizācijas programmas izstrāde baļķu zāģēšanā lietderīgi izmantojamās koksnes pieauguma iegūšana Kontekss SIA, 45403010124, reģ.Nr., vidējais komersants starpnozaru 01/10/2020-31/12/2021 "Jaunkaļķi-1", Salas pag., Salas nov., kods 0568786 237 220,50 122 377,26 60/35 grants
21 Heterobasidion sakņu trupes ierobežošana egļu audzēs - ķīmisko aizsardzības līdzekļu pielietošanas iespējas kūdras augsnēs LVMI “Silava”, reģ.Nr.181014, lielais komersants nozares 01/11/2020-30/06/2022 Rīgas iela 111, Salaspils, kods 0801200 119 715 69 254,75 65/40 grants
22 Tehnoloģija agrīnai ar noturību saistītas pazīmes ģenētiskās determinācijas daļas diagnostikai parastajai egle LVMI “Silava”, reģ.Nr.181014, lielais komersants nozares 1/11/2020-30/06/2022 Rīgas iela 111, Salaspils, kods 0801200 124 500 70 040 65/40 grants
23 Modelēšanas rīki gruntsūdens līmeņa un citu faktoru ietekmes uz siltumnīcefekta gāzu emisijām no koku stumbra virsmas raksturošanai kūdreņos un purvaiņos LVMI “Silava”, reģ.Nr.181014, lielais komersants nozares 01/11/2020-30/06/2022 Rīgas iela 111, Salaspils, kods 0801200 172 075,71 100 999,97 65/40 grants
28 Pavasars Windows jaunā tipa koka logu prototipu izpēte un eksperimentālā izstrāde SIA “Pavasars Windows”, reģ.Nr. 44103102577, vidējais komersants starpnozaru 01/01/2021-30/06/2022 "Pavasars", Raunas pag., Raunas nov., LV-4131, kods 0427700 53740 34421,25 60/35 grants
SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”, reģ.Nr. 43603022749, lielais komersants Dobeles iela 41, Jelgava, LV-3001, kods 0090000 35860 21192,75 50/25 grants
29 Rūpnieciski izgatavotu specializētu koka celtniecības moduļu prototipu izstrāde SIA “Pavasars Housing Construction”, reģ.Nr. 44103104332, vidējais komersants starpnozaru 01/01/2021-30/06/2022 "Pavasars", Raunas pag., Raunas nov., LV-4131, kods 0427700 119000 81812,50 60/35 grants
SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”, reģ.Nr. 43603022749, lielais komersants Dobeles iela 41, Jelgava, LV-3001, kods 0090000 68000 39950 50/25 grants