Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība

Pētniecības virziena stratēģiskie mērķi ir virziena ietvaros realizēt projektus, kas veicinātu nākotnes meža vērtības palielināšanu Latvijā, piedāvājot rūpniecībai kokmateriālus ar prognozējamu kvalitāti, kas veicinātu meža resursu uzskaites, apsaimniekošanas plānošanas un loģistikas pārvaldības procesu attīstību, un uzņēmumu konkurētspējas palielināšanos, vai norādot iespēju to uzlabot tieši meža audzēšanas procesā utt.

Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas

Pētniecības virziena stratēģiskie mērķi ir plaša atjaunojamo resursu - koksnes un koksnes materiālu izmantošana tautsaimniecībā, jaunas paaudzes funkcionālie materiālu izstrāde iepakojumam un transportam, jaunas tehnoloģijas koksnes materiālu un produktu ražošanai, kā arī siltuma un jaudas ieguves intensifikācija no meža biomasas utt.

Pētniecības virziens "Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas"


Pētījums Pētījuma nosaukums Īstenotājs/i Īstenošanas periods Kopējās izmaksas,EUR AF līdzfinan-sējums, EUR
P3 Augsta blīvuma masīvkoka plātņu laminēšanas tehnoloģijas izstrāde un laminēšanas iekārtas prototipa izstrāde Kokpārstrāde 98 SIA; Kadiķis AV SIA 01.02.2023 - 30.04.2024 443 330,00 285 589,50
P4 Koksnes skenera, are spēju atpazīt koksnes defektus un veikt atbilstošu šķirošanu, izstrāde un iesviešana ražošanā AVOTI SIA; Mechanika Engineering SIA 01.02.2023 - 30.04.2024 535 500,00 340 679,00
P5 Kokmateriālu tilpuma ģeometrijas noteikšanas automatizācija Koksnes plūsmas datu centrs SIA 01.02.2023 - 31.12.2023 67 800,00 33 880,00
P6 Bērza saplākšņa ugunsdrošības uzlabošana pielietojumam būvizstrādājumos Latvijas Finieris AS 01.04.2023 - 31.03.2026 367 097,60 191 067,84
P7 Saplākšņa saistvielas optimizācija aizstājot fosilos izejmateriālus un efektivizējot resursu izmantošanu Latvijas Finieris AS 01.04.2023 - 31.03.2026 870 410,77 489 241,92
P8 Apaļo kokmateriālu kvalitātes noteikšana, izmantojot mašīnmācīšanās algoritmus, uzmērot individuāli ar automātisko uzmērīšanas ierīci VMF LATVIA SIA 01.02.2023 - 28.02.2025 230 014,66 141 817,82
P13 Koka konstrukciju izmantošanas iespēju izpēte specifiskām lauksaimniecības ražošanas ēkām Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts, SIA 01.02.2023 - 31.01.2025 244 400,00 137 385,00
P14 Modulāru, jaunas paaudzes koksnes skeneru tehnoloģiju izpēte un attīstība Zippy Vision SIA 01.02.2023 - 29.02.2024 428 100,00 263 107,50
P16 Bezatlikumu tehnoloģijas izstrāde CLT ražošanas atlikumu pārstrādei lietderīgi izmantojamos lielizmēra koka konstrukciju materiālos II kārta Forma SIA, Funduss SIA 01.02.2023 - 31.05.2024 252 589,00 183 232,00
P20 Koksnes šķiedras kūdras substrātu īpašību uzlabošanai un ekoloģiskās pēdas mazināšanai SIA Pindstrup Latvia 01.05.2024- 30.04.2026 231 250,00 130 000,00

Pētniecības virziens “Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība”

Pētījums Pētījuma nosaukums Īstenotājs/i Īstenošanas periods Kopējās izmaksas,EUR AF līdzfinan-sējums, EUR
P9 Tehnoloģija stādīto mežaudžu izvietojumam ainavā to kopējās vērtības kāpināšanai LVMI Silava 01.02.2023 - 31.12.2024 387 788,00 217 999,70
P10 Oglekļsaistīgas mežsaimniecības plānošanas programmas prototips un aprēķinu darbību datu kopas LVMI Silava 01.02.2023 - 31.12.2024 417 020,00 244 999,25
P11 Dižskābarža stādmateriāla ražošanas tehnoloģijas izstrāde LVMI Silava 01.02.2023 - 31.12.2024 149 423,00 83 999,95
P12 Kordas veidojošās bazīdijsēnes: to izmatošanas iespējas sakņu trupes ierobežošanā mežos are kūdras augsnēm LVMI Silava 01.02.2023 - 31.12.2024 224 400,00 125 960,00
P22 Moipu 300 F2 darba galvas izvērtējums jaunaudžu, krājas kopšanas un atjaunošanas cirtēs skuju koku audzēs Ogres tehnikums 01.05.2024- 31.12.2025 182 716,05 102 716,05