P20 “SKENĒŠANAS TEHNOLOĢIJU UN ZĀĢĒŠANAS OPTIMIZĀCIJAS PROGRAMMAS IZSTRĀDE BAĻĶU ZĀĢĒŠANĀ LIETDERĪGI IZMANTOJAMĀS KOKSNES PIEAUGUMA IEGŪŠANAI”

Mērķis

Izstrādāt ražošanas digitalizācijas tehnoloģiju kopumu baļķu zāģēšanai, kas ļautu palielināt derīgās koksnes izlaidi no vienas izejmateriāla vienības, izmantojot datorredzi, mākslīgo intelektu un automatizāciju. Izveidot tehnoloģijas inovatīvai baļķu zāģēšanas sistēmai, kas savāktu un izmantotu datus par baļķa atvērumu un serdes atrašanās vietu un optimizētu zāģkopu izmantojot reāla laika datus katram zāģējumam, nevis balstoties uz ideāla baļķa pieņemtiem parametriem. Integrēt izstrādātās tehnoloģijas esošā baļķu zāģēšanas līnijā iekārtā un iegūt datus par efektīvā materiāla vērtības un apjoma pieaugumu no vidējā kubikmetra.

Pētījuma apraksts

Ņemot vērā zaļās ekonomikas attīstības prasības attiecībā uz nepieciešamību racionalizēt dabas resursu izmantošanu, vienlaikus saglabājot konkurētspēju un palielinot produktivitāti, mūsdienīgs un nākotnē vērsts risinājums ir ražošanas digitalizācija, izstrādājot inovatīvas tehnoloģijas, kas ļauj izmantot automatizācijas un digitalizācijas iespējas veidā, kas palielinās iegūto vērtību no katras izejmateriālu vienības bez darbinieku skaita palielināšanas.

Rezultāts

Pētījuma rezultātā ir izstrādāta inovatīva skenēšanas tehnoloģija un zāģēšanas optimizācijas programma baļķu sazāģēšanai lietderīgi izmantojamās koksnes pieauguma iegūšanai. Sasniegtais tehnoloģiju gatavības līmenis TRL7. Savietota optimizācijas programma ar esošo zāģiekārtu un nodrošināta baļķu sazāģēšana atbilstoši optimizācijas programmas ieteikumiem. Pētījuma īstenošanas rezultātā tiks veicināta kokapstrādes nozares virzība uz Industriju 4.0, jo tradicionāli nozarē ražošanas procesi ir datorizēti un automatizēti, savukārt procesu vieda optimizācija un mašīnmācīšanās modeļu izmantošana palīdzēs izprast jaunas iespējas resursu optimizācijai un produktivitātes celšanai.