P21 “HETEROBASIDION SAKŅU TRUPES IEROBEŽOŠANA EGĻU AUDZĒS - ĶĪMISKO AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU PIELIETOŠANAS IESPĒJAS KŪDRAS AUGSNĒS”

Mērķis

Izstrādāt tehnoloģiju urīnvielas pielietojumam sakņu piepes infekcijas samazināšanai.

Pētījuma apraksts

Heterobasidion spp. izraisa sakņu trupi un ir viens no visbīstamākajiem skuju koku patogēniem. Sēnes izraisītie ekonomiskie zaudējumi Eiropas Savienībā sasniedz 500 milj. eiro gadā (Korhonen, Holdenrieder 2005). Latvijā egļu audzēs trupējušo egļu īpatsvars vidēji ir 22%, bet atsevišķās audzēs sasniedz pat 83 % (Arhipova et al. 2011), savukārt koksnes vērtības samazinājums ir vidēji 1070 eiro uz ha (Gaitnieks et al. 2007). Sakņu piepes (Heterobasidion spp.) izplatības ierobežošanai izmanto bioloģiskos preparātus, kas satur lielās pergamentsēnes (Phlebiopsis gigantea) sporas (Holdenrieder, Greig 1998). Latvijā kopš 2007. gada celmu apstrādei tiek izmantots Somijā ražotais bioloģiskais preparāts “Rotstop” (Pratt et al. 2000, Kenigsvalde u. c. 2011). Bioloģiskie preparāti, kuru sastāvā ir P. gigantea ir ļoti efektīvi priežu celmos, bet egļu celmos to efektivitāte dažkārt ir būtiski zemāka, tādēļ daudzās valstīs celmu aizsardzībai pret Heterobasidion sporām tiek izmantota urīnviela. Līdz šim nav pētīta urīnvielas efektivitāte egļu audzēs ar kūdras augsnēm. Latvijā egļu audzes kūdreņos aizņem vairāk nekā 70 000 hektāru. Tāpēc šādi pētījumi par Heterobasidion sporu infekcijas ierobežošanu ir ļoti aktuāli.

Rezultāts

Sasniegts pētījuma plānotais rezultāts: sagatavots celmu apstrādes ķīmiskā līdzekļa prototips un tā pielietošanas metodika. Sagatavotas 4 publikācijas. Galvenie secinājumi: sagatavotais celmu ķīmiskā apstrādes līdzekļa prototips - 30 % urīnviela izmantojama kā efektīvs celmu aizsardzības līdzeklis pret sakņu piepes sporu infekciju Latvijā egles un priedes audzēs un var būt alternatīva līdz šim izmantojam bioloģiskajam celmu aizsardzības līdzeklim Rotstop.

http://www.silava.lv/23/section.aspx/View/284