P4 “Jaunas saplākšņa saistvielas un kompozītmateriāli”

Mērķis

Izstrādāt jaunus produktus saplākšņa ražošanā

Pētījuma apraksts

“Jaunas saplākšņa saistvielas un kompozītmateriāli” ir turpinājums iepriekšējās kārtas “Jauni saplākšņa kompozītmateriāli” projektam akcentējot pētījumus divos virzienos: jaunu saplākšņa saistvielu izstrāde ar ekoloģiskām komponentēm, aizvietot fosilās komponentes daļas ar, videi draudzīgiem atjaunojamiem materiāliem; izstrādāt tirgū pieprasītus jaunus kompozītmateriālus, uzlabot esošās plātņu īpašības atbilstoši tirgus pieprasījumam

Rezultāts

Pētījuma projekta rezultātā izstrādāta un sekmīgi ieviesta lignīna fenola formaldehīdā sveķu ražošanas tehnoloģija AS Latvijas Finieris. Veiktas pilnizmēra paraugu ražošana un testēšana. AS Latvijas Finieris lignīna fenola formaldehīda līmi izmanto bērza saplākšņa ražošanā, plānots ražot ar lignīna fenola formaldehīda sveķu līmi 30% no produkcijas tuvākos gados. Līmes izmantošana ļauj samazināt ietekmi uz apkārtējo vidi (samazinājums 49%) un samazina globālās sasilšanas efektu (par 26%) salīdzinot ar fenola formaldehīdā sveķu ražošanu.

Izstrādātas jaunas saplākšņa līmes receptes, kas ļauj samazināt līmes pašizmaksu, uzlabot līmes izgatavošanu un aizstāt izejvielu importu ar Latvijā ražotu izejvielu.

Jaunu kompozītmateriālu pētījumā izgatavoti paraugi un notestēti. Izgatavoti divi demonstrātori. Kompozītmateriālam blīvums ir 15-20% zemāks salīdzinot ar bērza saplāksni.

Uguns reakcijas pētījuma ietvaros izstrādāts risinājums uguns reakciju slapējoša pārklājuma izmantošanai saplākšņa ražošanā, kas potenciāli atbilst klase B-s1, d0 saskaņā ar standarta EN 13501-1 prasībām. Pamatojoties uz pētījuma rezultātiem tiks turpināta produkta attīstība, izstrādājot pilnu produkta specifikāciju, ieskaitot biezuma diapazonu, montāžas veidus un apstrādes tipus, kā arī testēta produkta atbilstība citām uguns reakcijas prasībām. Produkta komercializācija plānota 2022. gadā.

https://www.finieris.lv/lv/uznemums/jaunumi1/es-atbalsta-projekti/jaunas-saplaksna-saistvielas-un-kompozitmateriali