P5 “Impregnēšanas maisījuma receptes modificēšana laminētajam saplāksnim ar dažādu struktūru virsmu”

Mērķis

Attīstīt tādus impregnēšanas maisījumus, kuri uzlabotu laminētā saplākšņa vizuālos un tehniskos kvalitātes rādītājus.

Pētījuma apraksts

Pētījuma gaitā būs izpētīta izejvielu un tehnoloģiskā procesa mijiedarbība un likumsakarības, izstrādāta jauna impregnēšanas maisījuma recepte un tehnoloģija, kā arī ieviesta jauna tehnoloģija ražošanā.

Rezultāts

Pētniecības projekta ietvaros ir Iegūta jauna impregnēšanas sveķu LFR-45 un parafīna emulsiju nesaturošu pretsalipšanas piedevu maisījuma recepte, kas nodrošina mazāk putekļu sietveida struktūru virsmām, un izpētīta impregnēšanas maisījuma un procesa parametru ietekmi uzlabotas kvalitātes laminētā saplākšņa ražošanai.

https://www.finieris.lv/lv/uznemums/jaunumi1/es-atbalsta-projekti/impregnesanas-maisijuma-receptes-modificesana-laminetajam-saplaksnim-ar-dazadu-strukturu-virsmu