“Koksnes skenera, are spēju atpazīt koksnes defektus un veikt atbilstošu šķirošanu, izstrāde un iesviešana ražošanā”Pētījuma mērķis:

Projekta ietvaros plānots izvērst efektīvu sadarbību starp diviem starpnozaru komersantiem – “AVOTI SWF” SIA, “Mechanika Engineering” SIA. Šī projekta ietvaros “AVOTI SWF” SIA sadarbībā ar “Mechanika Engineering” SIA un papildus, atsevišķu pētniecības pakalpojumu sniegšanai, piesaistot (plānots iesaistīt baltoties uz iepriekšējo sadarbību vai veicot cenu aptaujas procedūru) MNKC, plāno izstrādāt ēvelētas priedes masīvkoka skeneri, kura uzdevums ir nolasīt koksnes defektus, lai vēlāk sašķirotu 3 kvalitātes kategorijās (derīgs, labojams, brāķis).


Projekta rezultātā tiks izstrādāts koksnes skeneris, ar spēju atpazīt koksnes defektus un veikt atbilstošu kokmateriālu šķirošanu. Iekārtas prototips būs testēts rūpnieciskas ražošanas apstākļos (TRL7).


Šī projekta mērķa tirgus ir priedes masīvkoka mēbeļu un kokmateriālu, t.sk. saplākšņa ražotāji, kuri plāno būtiski uzlabot kvalitātes kontroli vai kuriem šādus uzlabojumus pieprasa pircēji vai tirgus.