“Kokmateriālu tilpuma ģeometrijas noteikšanas automatizācija”Pētījuma mērķis:

Iepriekš īstenotā projektā Grupveida uzmērīšanas automatizācija iespējas, kura ietvaros tika izstrādāta mērogojama kokvedēja modeļa attālināta iegūšana. Produktu ir nepieciešams attīstīt tālāk, un iestrādāt risinājumā automātisku kraujmēra aprēķināšanu.


Pētījuma mērķis ar mašīnredzes algoritmu palīdzību izstrādāt automātisku kraujmēra noteikšanas funkcionalitāti, kas balstās uz 3D mērogotu kokvedēju modeļu datiem un implementēt šo funkcionalitāti esošajā risinājumā, paaugstinot mērījumu datu kamerālās apstrādes efektivitāti un samazinot cilvēciskās, subjektīvās kļūdas un neprecizitātes.

Šāda automatizācija ļaus kāpināt uzmērīšanas efektivitāti un samazināt izmaksas, jo esošo kamerālās uzmērīšanas laiku samazinās līdz pat 10 minūtēm vienas kravas apstrādei.


Pētījuma progress: 12.09.2023

Aktivitātes īss apraksts:
► Datu bāze tiek sagatavota atbilstoši pēc mašīnredzes algoritma pielietojumam
► Pēc datubāzes sagatavošanas tiek taisīta paraugkopas sagatavošana.
► Pēc paraugkopas savākšanas tiks veidoti dati priekš algoritma trenēšanas.

Pētījuma progress: 08.12.2023

1.aktivitāte “Paraugkopas papildināšana, mašīnredzes algoritma trenēšana, pirmie rezultāti”: turpinās datu ievākšana priekš algoritma trenēšanas.

https://kpdc.lv/jaunumi