"Bērza saplākšņa ugunsdrošības uzlabošana pielietojumam būvizstrādājumos”Pētījuma mērķis:

Ar impregnēšanas tehnoloģiju uzlabot saplākšņa ugunsnoturību, radot produktu are plašām pielietošanas iespējām būvniecībā un citās nozarēs, kur materiāli are augstu ugunsdrošību ir obligāta prasība.


Projekta galvenās aktivitātes ir finieru impregnēšanas tehnoloģijas parādību un procesu izpēte, kas ietekmē saplākšņa ugunsnoturība, kā arī saplākšņa tālākās apstrādes iespējas atklājot jaunus ugunsnoturīgā saplākšņa pielietojumus dekoratīviem mērķiem, tai skaitā akustiskajos paneļos.

Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem tiks izstrādāta tehnoloģija, kas ļaus iegūtās zināšanas ieviest ražošanas līmenī, projekta noslēgumā iegūstot produktu are augstu pievienoto vērtību, klasificējot to pēc būvniecības un būvizstrādājumu ugunsdrošības standarta EN 13501-1 are ugunsreakcijas klasi B-s1, d0.

Lai nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu pētījumu īstenošanu atbilstoši izpētes procesu loģiskai un nemaināmai pēctecībai specifiskās tēmas ietvaros (katram iepriekšējam izpētes posmam nodrošinot nākamā posma uzsākšanu noteiktā laika intervālā), projekta aktivitātes plānotas optimālā prognozējamajā norises ilgumā 12 ceturkšņu garumā.