MEŽA NOZARES KOMPETENCES CENTRS

jeb saīsināti MNKC, realizē rūpniecisku pētījumu projektus, jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādē, tādējādi veicinot meža un ar to saistītu nozaru attīstību.