AKTUALITĀTES

23.03.2016

“Latvijas Būvniecības Gada balva 2015”.
Šā gada 10.martā kultūras pilī “Ziemeļblāzma” svinīgas ceremonijas laikā tika paziņoti konkursa “Latvijas Būvniecības Gada balva 2015” laureāti - labākās 2015.gada būves Latvijā 10 nominācijās.
Konkursam tika pieteikti 95 objekti, aptverot visu Latviju, kā arī pieteikti izcili objekti no Lielbritānijas, Igaunijas un Lietuvas, kuru realizācijā iesaistījušies Latvijas uzņēmumi. Visi pieteiktie objekti aplūkojami izstādē Līvu laukumā Rīgā līdz 31.martam.
Nominācijā “Koka būve” 3.vietu ieguva gājēju tilts Tērvetē (pasūtītājs “MNKC”, projekts “Meka”, A.Domkins, RTU, A.Paeglītis, “M.A.Taka”, A.Lieckalniņš, būvnieks “Kaunas tiltai”).
Konkurss “Latvijas Būvniecības Gada balva 2015” ir vērienīgākais ēku konkurss Latvijā un vienīgais konkurss ar precīziem vērtēšanas kritērijiem, kas tiek attiecināti uz ēku būvkonstruktīvo drošību, arhitektonisko izsteiksmību, materiālu un darbu izpildes kvalitāit, mikroklimatu, sociāli ekonomiskajiem ieguvumiem un pielietotajiem inovatīvajiem risinājumiem. Konkursa devīze: drošība un kultūras mantojuma saglabāšana.

14.03.2016

CFLA 11.03.2016.izsludināja atklātu projektu iesniegumu atlasi ES fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" (turpmāk - SAM) 1.2.1.1.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros saskaņā ar MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 2 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi".
Skat. NORMATĪVIE DOKUMENTI
Pasākuma ietvaros projektu iesniedzēji ir kompetences centri.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016. gada 14. marta līdz 2016. gada 16. maijam.
Otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamais kopējais ERAF finansējums ir 25 650 000 euro.

03.02.2016

05.01.2016.ir apstiprināti jauni MK noteikumi Nr.2 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”. Skat. “NORMATĪVIE DOKUMENTI”.
Pašlaik sadarbības iestādē CFLA tiek izstrādāts KC programmas realizācijas nolikums, kuru plānots pabeigt š.g.marta mēnesī. Pēc tā apstiprināšanas tiks izsludināts projekta pieteikums KC projektu realizācijai.”

15.12.2015

31.12.2015. noslēdzas LIAA administrētās Eiropas Savienības struktūrfondu programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” apakšaktivitātes “Kompetences centri” 2007-2013 plānošanas perioda projekts “Meža nozares kompetences centrs”.
Šajā laika perioda ir īstenoti 19 rūpnieciskie pētījumi, t.sk., 18 nozares projekti un 1 individuālais projekts. Izstrādātas 10 patentspējīgas vienības un 10 tehnoloģijas, izplatītas vairāk nekā 70 zinātniskas publikācijas, iesniegti vairāk nekā 130 citi nodevumi (pētījumu pārskati, algoritmi, datu bāzes, vienādojumu sistēmas, parametru kopumi, rekomendācijas).
Joprojām pētījumu dalībnieki gatavo publikācijas, kas indeksēti SCOPUS vai Web of Science datu bāzēs. Piedalās dažādās konferencēs un semināros, kuros ar panākumiem tiek prezentēti pētījumu rezultāti un iegūtas jaunas zināšanas tālākai pētniecībai.
Projektu “Meža nozares kompetences centrs” ir plānots turpināt nākošajā struktūrfondu plānošanas periodā 2014-2020.