NORMATĪVIE DOKUMENTI

MK noteikumi 2014.-2020.gada plānošanas periodam

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi
Likumi.lv

Projektu iesniegumu atlases nolikums

Informācija par 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” projektu iesniegumu otrās atlases kārtu pieejama CFLA tīmekļa vietnē: www.cfla.gov.lv