Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība

Pētniecības virziena stratēģiskie mērķi ir virziena ietvaros realizēt projektus, kas veicinātu nākotnes meža vērtības palielināšanu Latvijā, piedāvājot rūpniecībai kokmateriālus ar prognozējamu kvalitāti, kas veicinātu meža resursu uzskaites, apsaimniekošanas plānošanas un loģistikas pārvaldības procesu attīstību, un uzņēmumu konkurētspējas palielināšanos, vai norādot iespēju to uzlabot tieši meža audzēšanas procesā utt.

Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas

Pētniecības virziena "Koksnes produkti ar uzlabotām un inovatīvām īpašībām" stratēģiskie mērķi ir plaša atjaunojamo resursu - koksnes un koksnes materiālu izmantošana tautsaimniecībā, jaunas paaudzes funkcionālie materiālu izstrāde iepakojumam un transportam, jaunas tehnoloģijas koksnes materiālu un produktu ražošanai, kā arī siltuma un jaudas ieguves intensifikācija no meža biomasas utt.

Numurs Projekta nosaukums Sadarbības partneris Nozares/ starpnozaru pētījums Darbība Pētniecības projekta īstenošanas vieta, ATVK kods Pētniecības projekta izmaksas un intensitāte
Kopējās attiecināmās izmaksas, EUR t.sk., ERAF, EUR Finansējuma intensitāte, % Atbalsts veids