P1 “Koksnes būvizstrādājumu ugunsaizsardzības un konstruktīvo savienojumu risinājumu izstrādes atbalsta sistēmas izveide”

Mērķis

Izstrādāt atbalsta rīkus koksnes izmantošanai būvniecībā Latvijā

Pētījuma apraksts

Koka konstrukciju ugunsdrošība un tās uzlabošana ir vienmēr aktuāls jautājums, kurš jāatrisina katras būves projektēšanas pirmsākumos. Būtiskākie priekšnosacījumi drošai būvei gan no uguns, gan mehāniskas iedarbes riskiem ir materiāliem izmantoto ugunsaizsardzības līdzekļu un konstruktīvo savienojumu veiktspējas nesamazināšanās reālās ekspluatācijas apstākļos. Svarīgi ir panākt, lai būvniecībā izmantotie materiāli un izstrādājumi nezaudētu savas sākotnējās ugunsizturības īpašības, tāpēc nepieciešams veikt pētījumus par aizsargājošās apstrādes veiktspēju gan paātrinātas novecināšanas, gan poligona apstākļos. Nepieciešams izpētīt normatīvo vidi un citu valstu pieredzi, lai izstrādātu priekšlikumus labvēlīgai un veicinošai koksnes izmantošanai būvniecībā Latvijā. Koka konstrukciju risinājumi, apvienojot dažādus koka izstrādājumus un metāla elementus, arvien vairāk parādās kā veiktspējīgi risinājumi ēkās un būvēs. Pētījumā paredzēts izstrādāt un pārbaudīt konstruktīvo savienojumu risinājumus, sevišķi to ugunsaizsardzības veiktspēju.

Rezultāts

Atbalsta sistēma koksnes izmantošanai būvniecībā. Pētījuma rezultāti tiks iesniegti publicēšanai vismaz divos zinātniskos rakstos, kas indeksēti Web of Science/ SCOPUS datu bāzēs.