P10 “Tehnoloģija ģenētiskā ieguvuma efektīvai pārnesei stādu ražošanā un mežkopībā”

Mērķis

Izstrādāt tehnoloģijas ģenētiskā ieguvuma efektīvai pārnesei stādu ražošanā un meža audzēšanā, nodrošinot maksimālo atdevi no meža selekcijā un atjaunošanā ieguldītajiem līdzekļiem.

Pētījuma apraksts

Pētījuma gaitā tiks ierīkoti eksperimenti un sagatavotas rekomendācijas augstvērtīga meža reproduktīvā materiāla ieguves kāpināšanai: eglei – sasniedzot pirmos rezultātus un izstrādājot sēklu plantāciju ražības kāpināšanas programmu; bērzam – sagatavojot tehnoloģiju mikroklonāli pavairojamam materiāla efektīvai uzglabāšanai, līdz ar to padarot efektīvāku šāda materiāla ražošanu un veicinot tā izmantošanu. Tiks sagatavoti priekšlikumi meža selekcijas indeksu pilnveidošanai, ietverot rezistenci raksturojošās piezīmes, kā arī priekšlikumi meža politikas veidotājiem veicināt selekcionēta stādāmā materiāla ar definētām specifiskām pazīmēm izmantošanu, tā kāpinot ekonomisko ieguvumu.

Rezultāts

Selekcijas indeksā ietvertas rezistenci raksturojošas pazīmes (indekss, apraksts) un sagatavoti stādījumi ilgtermiņa selekcijas efekta novērojumiem. Sagatavoti priekšlikumi meža un saistīto nozaru politikas veidošanai selekcionēta stādmateriāla izmantošanas veicināšanai.

Pārskats par pētījuma rezultātiem šeit