P2 “Koksnes vainu labošanas tehnoloģija”

Mērķis

Atrast piemērotu zaru un citu koksnes vainu labošanas tehnoloģiju cieto lapkoku, ozola un oša, masīvkoksnes lameļu labošanai, izmantojot mūsdienīgas viedās tehnoloģijas.

Pētījuma apraksts

Lai sasniegtu projekta mērķi, nepieciešams izpētīt un klasificēt sastopamās koksnes vainas ozola un oša lamelēs, kuras tiek izmantotas kā segmateriāls vairākslāņu koksnes produktos, tādos kā, grīdas dēļi, apdares paneļi. Priekšizpētē jāveic esošo un iespējamo tehnoloģiju tehnisko iespēju izpēte.
Pētījumā jāveic apjomīgs koksnes paraugu virsmas attēlu digitalizācijas process, kā rezultātā tiks izveidota datu bāze, kuru varēs izmantot programmproduktu izstrādē, kas atpazīs dažādas koksnes vainas un pielāgos piemērotāko formu to labošanai. Jāveic eksperimentālu labojumu veikšanu, izmantojot dažādas formas ieliktņus un pieejamās tehnoloģijas, kā arī jāpārbauda labojumu ilgnoturību, veicot mākslīgo novecināšanu mainīgos apkārtējās vides apstākļos. Jāizpēta labojumu ietekme uz dažādiem apdares veidiem un to vizuālais rezultāts.
Lai aprobētu tehnoloģiju, jāizprojektē un jāizgatavo tehnoloģijas prototips, kuru var pārbaudīt zaru un citu koksnes vainu labošanai cietkoksnes lamelēs rūpnieciskos apstākļos. Tehnoloģijas inovācijas pakāpe un komercializācijas potenciāls ir augsts un tās potenciālie lietotāji ir plašs koksnes produktu ražotāju loks.

Rezultāts

• Izstrādāts koksnes vainu labošanas tehnoloģiskās līnijas prototips un aprobēta tehnoloģija;
• Izveidota koksnes vainu klasifikācijas sistēma, kas salāgojama ar mašīnmācīšanās un mākslīgā intelekta sistēmām;
• Aprobētas dažādas tehnoloģijas (CNC, lāzers, 3D printēšana) koksnes vainu labošanai;
• Izveidotas lielo datu kopas ar koksnes paraugu attēliem un vainām u.c.

MNKC_P2_Final.pdf