P9 “Bioloģiskā preparāta izstrāde sakņu trupes izraisīto zaudējumu samazināšanai skuju koku audzēs”

Mērķis

Izstrādāt efektīvu bioloģisko preparātu celmu apstrādei pret Heterobasidion spp. sporu infekciju, preparāta sastāvā iekļaujot vairākus ģenētiski atšķirīgus Latvijas izcelsmes P. gigantea izolātus.

Pētījuma apraksts

Sakņu piepes (Heterobasidion spp.) izplatības ierobežošanai izmanto bioloģiskos preparātus, kas satur lielās pergamentsēnes (Phlebiopsis gigantea) sporas. Latvijā kopš 2007. gada celmu apstrādei tiek izmantots Somijā ražotais bioloģiskais preparāts “Rotstop”. Minētajos preparātos tiek izmantots viens sēnes izolāts. Atšķirībā no iepriekš veiktajiem projektiem, pētījuma gaitā tiks izveidots maisījums, kas sastāvēs no vairākiem lielās pergamentsēnes izolātiem.

Rezultāts

Tehnoloģijas prototips (1 gab.) bioloģiskās celmu apstrādes preparāta sagatavošanai. Parauglaukumi ilgtermiņa pētījumiem (2 gab.). Publikācijas par projekta rezultātiem starptautiskā zinātniskās literatūras datu bāzē esošā izdevumā (2 gab.).

Relīze par pētījuma pabeigšanu šeit