PĒTĪJUMU VIRZIENI

Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas

Pētniecības virziena "Koksnes produkti ar uzlabotām un inovatīvām īpašībām" stratēģiskie mērķi ir plaša atjaunojamo resursu - koksnes un koksnes materiālu izmantošana tautsaimniecībā, jaunas paaudzes funkcionālie materiālu izstrāde iepakojumam un transportam, jaunas tehnoloģijas koksnes materiālu un produktu ražošanai kā arī siltuma un jaudas ieguves intensifikācija no meža biomasas utt.

Šajā virzienā tiek realizēti sekojoši pētījumi: 3;4;5;6;7;9;14;15

Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība

Pētniecības virziena stratēģiskie mērķi ir virziena ietvaros realizēt projektus, kas veicinātu nākotnes meža vērtības palielināšanu Latvijā, piedāvājot rūpniecībai kokmateriālus ar prognozējamu kvalitāti, kas veicinātu meža resursu uzskaites, apsaimniekošanas plānošanas un loģistikas pārvaldības procesu attīstību, un uzņēmumu konkurētspējas palielināšanos, vai norādot iespēju to uzlabot tieši meža audzēšanas procesā utt.

Šajā virzienā tiek realizēti sekojoši pētījumi: 1;2;8;12;13;16

Numurs Projekta nosaukums Sadarbības partneris Darbība
1 Metodes koku augšanas apstākļu uzlabošanas pasākumu plānošanai un kvalitātes kontrolei LVMI “Silava” 01.07.2016.-31.12.2018
2 Metodes selekcijas rezultātu efektīvai praktiskai izmantošanai un adaptācijas pārbaudēm lapu kokiem LVMI “Silava” 01.07.2016.-31.12.2018
3 Rūpnieciskas betulīna ražošanas iespējas no bērza pārstrādes atlikumiem A/S “Latvijas Finieris” 01.07.2016.-31.12.2018
4 Jauni saplākšņa kompozītmateriāli. A/S “Latvijas Finieris” 01.07.2016.-31.12.2018
5 Uzlabotas kvalitātes impregnēšanas sveķu izstrāde to izmantošana impregnētu filmu pārklājumu ražošanai. A/S “Latvijas Finieris” 01.07.2016.-31.12.2018
6 Paaugstinātas tecētspējas poliolefīnu-koksnes kompozīcija. SIA “Troja” 01.06.2016.-31.12.2017
7 Jaunāko līmēšanas un aizsargājoši dekoratīvās apstrādes tehnoloģiju validācija augstas pievienotās vērtības koksnes produktu ražošanai SIA “Marko KEA”, SIA “Amber Wood”, SIA “4 PLUS”, SIA “Jaunzeltiņi” 01.07.2016.-31.12.2018
8 Sakņu piepes izraisītās sporu infekcijas ierobežošana skuju koku audzēs LVMI “Silava” 02.01.2017-31.12.2018
9 Daudzstāvu koka moduļu māju ražošanas iespēju izpēte un īpaši platu masīvkoksnes un koksnes līmēto plātņu moduļu māju prototipēšana SIA “WWL Houses”, SIA “Arccon” 02.01.2017-31.12.2018
12 Kompleksas mežsaimniecības pakalpojumu sistēmas aprobācija Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "L.V.Mežs" 03.04.2017-31.12.2018
13 Meža nozares komunikācijas tehnoloģijas SIA “Tilde” 03.04.2017-31.12.2018
14 Lineļļas krāsas padziļinātā izpēte un eksperimentālās uzklāšanas sistēmas izveides nosacījumu izstrāde SIA “EKJU” SIA “EKJU” 24.11.2017.-31.12.2018
15 Dažādu veidu poliolefinu matricu – koksnes kompozīcijas SIA “Troja” 26.01.2018.-31.12.2018.
16 Apaļo kokmateriālu automatizētās uzmērīšanas datu vadības sistēma SIA “VMF LATVIA”” 16.03.2018.-31.12.2018.