“Dižskābarža stādmateriāla ražošanas tehnoloģijas izstrāde”Pētījuma mērķis:

Dižskābarža mežaudžu audzēšanas uzsākšana Latvijā ir risinājums mūsu mežu adaptācijas spēju uzlabošanai, un vērtīgās apaļkoksnes sortimentu piedāvājums mūsu valstī diversificēs arī meža nozares uzņēmumu iespējas. Lai šos mērķus sasniegtu, ir nepieciešams adaptēt dižskābarža atjaunošanas metodes, kas būtu sekmīgi pielietojamas mūsu apstākļos. Lai nozīmīgos apjomos varētu uzsākt dižskābarža audzēšanu Latvijā, nepieciešams izveidot stādmateriāla audzēšanas tehnoloģiju, kas ļaus nodrošināt kvalitatīvu un mūsu apstākļiem piemērotu reproduktīvo materiālu. Paredzot, ka nākotnes klimats Latvijā būs piemērots dižskābarža mežaudžu augšanai, no selekcijas procesā atlasītiem māteskokiem iegūtu ģenētiski augstvērtīgu stādu apsteidzoša ieaudzēšana kāpinās nākotnes mežaudžu vērtību un mazinās ar klimata pārmaiņām saistītos ilgtermiņa riskus atjaunojamās/ieaudzējamās sugas izvēlē.


Mūsu pētījuma mērķis ir izstrādāt tehnoloģiju dižskābarža stādmateriāla audzēšanai mežaudžu noturības, bioloģiskās daudzveidības, meža atjaunošanas un ieaudzēšanas vajadzībām. Izstrādātā tehnoloģija paredzēta pielietošanai Latvijas meža kokaudzētavās kvalitatīva un mūsu apstākļiem piemērota dižskābarža stādmateriāla ražošanai, aprobējot un pielāgojot jau praksē izmantotās lapu koku (bērzs, melnalksnis) audzēšanas tehnoloģijas, kā arī meklējot un pārbaudot inovatīvus risinājumus.


Galvenās pētījuma aktivitātes būs dižskābarža atjaunošanās ekoloģijas apraksts, sēklu materiāla ražošanas, uzglabāšanas un kvalitātes kontroles rekomendāciju izveide, eksperimentālo stādmateriāla partiju izaudzēšana. Pētījuma rezultātā tiks izveidota Latvijas meža kokaudzētavās pielietojama tehnoloģija kvalitatīva un mūsu apstākļiem piemērota dižskābarža stādmateriāla ražošanai.