“Koka konstrukciju izmantošanas iespēju izpēte specifiskām lauksaimniecības ražošanas ēkām”Pētījuma mērķis:

Pētījums par koka konstrukciju izmantošanas iespējām koku stādu uzglabāšanas ēkās are paaugstinātām ugunsdrošības prasībām ir mērķēts, lai izpētītu masīvkoka līmēto konstrukciju materiālu spēju kalpot, kad konstrukcijas ir pakļautas specifiskiem ekspluatācijas apstākļiem.

Pētījuma laikā tiks modelēti stādu audzētavas, stādu uzglabāšanas ēkas, siltumtehniskie rādītāji, izpētīti projektēto konstrukciju materiālu fizikālās īpašības un veikti ēkas siltumtehnisko rādītāju mērījumi dabā, lai varētu salīdzināt ēkas situma un mitruma apmaiņas teorētiskās norises pret faktiski novērotajām. Papildu izpēte tiks veikta konstrukciju materiāliem, kuriem ir nepieciešama degtspēju samazinoša konstrukciju apstrāde, lai varētu iegūt pierādījumus par to cik vēlama vai nevēlama ir antipirēnu apstrāde, kad koka konstrukcijas pakļautas pazeminātām temperatūrām.

Izpētes rezultātā tiks iegūti dati par būvē izmantoto koksnes izstrādājumu un būvniecības risinājumu siltuma un mitruma režīmiem atkarībā no ekspluatācijas laika klimata telpās un ārpus tām.