“Modulāru, jaunas paaudzes koksnes skeneru tehnoloģiju izpēte un attīstība”Pētījuma mērķis:

Pētniecības projektā plānots izstrādāt jaunas paaudzes modulāru koksnes skeneru un zāģēšanas optimizācijas skeneru tehnoloģiju kopumu, kas ļautu ražot gan šķērsvirziena, gan garenvirziena skenerus un optimizācijas sistēmas, kas ļautu atpazīt paplašinātu koksnes artefaktu un defektu daudzumu, uzlabotu precizitāti un spētu optimizēt četru plakņu griešanas stratēģijas. Skeneriem paredzēta gan šķērsvirziena, gan garenvirziena skenēšanas iespēja


Pētījuma progress: 12.09.2023

1.Aktivitātes “Vienots, modulārs sensoru interfeiss” rezultātā ir radīts:
► Sensoru augstas abstrakcijas klases interfeiss līniju, 3D un attēla masīva kamerām
► Sensoru augstas abstrakcijas kases interfeiss līniju un 3D kamerām
► Sensoru datu pieņemšanas interfeiss
► Izveidotas uzņēmuma līmeņa programmatūras bibliotēkas.
► Rezultāts ļauj ātrāk ieviest jaunas sensoru tehnoloģijas, kā arī nodrošināt savstarpēju aizvietojamību

2.Aktivitātes “Attēlu iegūšana kokmateriāla skenēšanai šķērsvirzienā” rezultātā izstrādāts modulis:
► Materiāla garums līdz 9000 mm, max platums/biezums – 400 mm, 200 mm, Ātrums – 160 m/min, 3D precizitāte – X 2 mm, Z – 0.2 mm

3.Aktivitātes “Četrpusējas skenēšanas sistēmas tehnoloģijas pētījumi, izstrāde un testi” rezultātā:
► Izstrādātas četrpusējas skenēšanas moduļa tehnoloģijas, kas ļauj skenēt četrpusēju materiālu ar otrogonālām plaknēm ar izmēra starpību ļīdz 400 mm un maksimālo izmēru 500 mm x 500 mm
► Tehnoloģija ļauj skenēt bez pauzes – t.i. ir nodrošināts modelis bez mehāniskas fokusēšanas
► Tehnoloģija ļauj iegūt precīzu plaknes virsmas projeciju arī piramīdas veida brusēm – iespēja optimizēt zāģēšanu paralēli mizai
► Rezultāta komponentēm tiek gatavots patents
► Rezultāts pārsniedz plānoto


Pētījuma progress: 08.12.2023

1. Aktivitātes “CUDA optimizācijas sistēma” rezultātā ir radīts:

• Sasniegtais ātrums, veicot pilnu 2D produktu izvietojuma optimizāciju četrām plaknēm ar 10 dažādiem biezumiem (t.i. produktu grupām) un oportūnistisko plaknes izvēles optimizāciju, ir 1900 milisekundes. Sasniegts projektā izvirzītais mērķis zem 2 sekundēm.
• Nodrošināts, ka pilna 2D produktu izvietojuma optimizācija iespējama zem 200 ms, ieskaitot datu savākšanu un apstrādi.
• Nodrošināts šobrīd pasaulē pilnvērtīgākais brusu optimizācijas algoritms.
• Divu plakņu optimizācijas komponenti iespējams izmantot lai veiktu optimizācijas vērtības maksimizēšanas simulāciju lai dažādos scenārijos izvērtētu pasūtījuma izpildes izmaksas.

2.Aktivitātes “Time-of-flight sistēmu integrēšanas modulis” rezultātā izstrādāts modulis:

• Ir iegūti 3D punktu mākoņi un izvērtēta iespējamā outlier un trokšņu ietekme uz mērījumu precizitāti.
• Izvērtēti trokšņu statistiskie raksturlielumi.
• Atrasti algoritmiski risinājumi, lai nodrošinātu mizas elementu un skaidas ietekmes mazināšanu.
• Izstrādāts API un SDK šo kameru pielietošanai risinājumos.

3.Aktivitātes “Hiperspektrālo risinājumi destruktīvu organisku kokmateriāla izmaiņu konstatēšanai” :


• Pētījuma ietvaros tika analizēti esošie pētījumi, kuros analizēta baltās un brūnās trupes ietekme uz koka struktūru un šīs struktūras defektu identifikācija izmantojot hiperspektrālās kameras.
• Sasniegts viens no diviem rezultātiem, kura sasniegšanas uzskatāma par pētījuma sekmīgu noslēgumu.

4.Aktivitātes “3D objektu outlier izņemšanas modulis” rezultātā:

Izveidoti algoritmi, kas ir pārbaudīti uz reāliem datiem. Algoritmi ļauj apstrādāt pusbruses, dēļus, baļķus un finierējuma gabalus.

5.Aktivitātes “Risinājumi analītiskās analīzes arhiketūra mākoņpakalpojumam” rezultātā:

• Izveidots vienota arhitektūra datu apmaiņai serializācijas un deserializācijas veidā, izmantojot industrijas vienu no vadošajiem datu ziņojumu protokoliem, to paplašinot ar kompresētiem bināriem datiem.
• Izveidota vienota Docker arhitektūra, kas ļauj izvērst mikroservisus tādiem digitālo dvīņu pakalpojumiem, kas izmanto masīvu GPU un ļauj šādu servisu izvērst neatkarīgi no atrašanās vietas.

https://www.zippyvision.com/mnkc