“Bezatlikumu tehnoloģijas izstrāde CLT ražošanas atlikumu pārstrādei lietderīgi izmantojamos lielizmēra koka konstrukciju materiālos II kārta”Pētījuma mērķis:

Starpnozaru pētījuma ietvaros paredzēts turpināt darbu pie SIA “Funduss” iepriekš īstenotā pētījuma konstatētajām tehnoloģijas nepilnībām, būtiski uzlabot tehnoloģiju CLT ražošanas atlikumu pārstrādei lietderīgi izmantojamos lielizmēra koka konstrukciju materiālos, tādējādi nodrošinot gan bezatlikuma pārstrādes principa ievērošanu, gan būtiski uzlabojot ražošanas tehnoloģiju, efektivitāti, apstrādājamā materiāla spektru un gatavā materiāla tālāko pielietojumu.

Lai stiprinātu pētniecības projekta kapacitāti un veicinātu zināšanu pārnesi, projekta ietvaros ir paredzēts piesaistīt jaunus partnerus un attiecīgi izveidot sadarbību starp diviem dažādu nozaru uzņēmumiem – SIA “Funduss” un SIA “Forma”, papildus ārpakalpojuma veidā piesaistot Pētniecības organizāciju.

Pētniecības projekta mērķis ir būtiski uzlabot iepriekš izstrādāto tehnoloģiju, tajā novēršot nepilnības, kas tika konstatētas jau īstenotā pētniecības projekta (P17 – “Līmēto koka konstrukciju atlikumu pārstrāde lietderīgi izmantojamos lielizmēra koka konstrukciju materiālos”) ietvaros, kā arī, ņemot vērā nozares speciālistu atgriezenisko saiti, kuri eksperimentālā kārtā veica pārstrādāto konstrukciju materiālu, kas ražoti ar izstrādāto tehnoloģiju, pielietošanu reāla projekta ietvaros.