“Augsta blīvuma masīvkoka plātņu laminēšanas tehnoloģijas izstrāde un laminēšanas iekārtas prototipa izstrāde”Pētījuma mērķis:

Pētījuma ietvaros, sadarbojoties diviem starpnozaru komersantiem – SIA Kokpārstrāde 98 un SIA AV Kadiķis, plānots izstrādāt augsta blīvuma masīvkoka plātņu laminēšanas tehnoloģiju un tehnoloģijai atbilstošu laminēšanas iekārtas prototipu.


Galvenie risināmie izaicinājumi tehnoloģijas izstrādē:

- Priedes plātnes potenciālās koksnes vainas (sveķu kabatas, zaru vietas u.c.), kas var ietekmēt gatavās produkta kvalitāti;
- Priedes cēlkoku un hdf atšķirīgi koksnes blīvumi, cietība, noturība pret temperatūru, mitrumu, u.c.;
- Koksnes laminējuma ilgmūžība un to ietekmējošie faktori;
- Dažādi apstrādes režīmi dēļ materiālu atšķirīgām īpašībām;
- Jaunu koksnes veidu izmantošana un ieviešana ražošanā liks veikt pētījumus un eksperimentus gan uzņēmumā, piemēram, koksnes skeneru pielāgošanai, lai tie atpazītu ne vien priedei, bet arī citām sugām raksturīgās vainas un brāķus, gan veicot testus laboratorijās.
- Līmes uzklāšana uz plānās laminējamās virsmas.
- Sakomplektētas plātnes apgriešana pirms ievietošanas presē.


Pētniecības projekta rezultātā tiks izstrādāta tehnoloģija un produktu (laminētu masīvkoka plātņu un to laminēšanas iekārtas) prototips, kas būs validēta reālā darbības vidē (TRL7).