“Saplākšņa saistvielas optimizācija aizstājot fosilos izejmateriālus un efektivizējot resursu izmantošanu”Pētījuma mērķis:

Projekta rezultātā saplākšņu līmēšanā izmantotie neatjaunojamie dabas resursi – fenols un formaldehīds, tiks aizstāti ar atjaunojamiem dabas resursiem – lignīnu un suberīnskābēm, kuri iegūti kā blakusprodukti citos rūpniecības procesos, tādējādi pilnībā vai daļēji atbrīvojoties no kaitīgajiem naftas produktiem, samazinot nepieciešamību pēc izejvielu importa. Kā arī tiks izpētīti citi iespējamie pielietojumi suberīnskābēm un to iegūšanas procesā radušajiem blakusproduktiem.

Lai nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu pētījumu īstenošanu atbilstoši izpētes procesu loģiskai un nemaināmai pēctecībai specifiskās tēmas ietvaros (katram iepriekšējam izpētes posmam nodrošinot nākamā posma uzsākšanu noteiktā laika intervālā), projekta aktivitātes plānotas optimālā prognozējamajā norises ilgumā 12 ceturkšņu garumā.

Pētījuma progress: 08.12.2023

2023.gada I projekta ceturksnis

• Apzinātas alternatīvas iespējas kraft lignīna efektīvākai disperģēšanai un/vai to šķīšanas pakāpes palielināšanai pamatšķīdumā;
• Noteiktas potenciālās piedevas, kuras var uzlabot kraft lignīna disperģēšanu/šķīšanu;
• Nodefinēti maisīšanas režīmi, kuri potenciāli uzlabos kraft lignīna disperģēšanu/šķīšanu;
• Izstrādāts testēšanas plāns (protokols), pēc kurā būs veikti laboratorijas eksperimenti.

2023.gada II projekta ceturksnis

• Atbilstoši testēšanas plānam un protokolam uzsākti laboratorijas eksperimenti;
• Kvalitatīvāku rezultātu iegūšanai, koriģēta darba procedūra atbilstoši pirmajiem saņemtajiem praktiskajiem testēšanas rezultātiem;
• Izvērtējot potenciālo izmantojamo kraft lignīna disperģēšanas/šķīšanas uzlabošanas piedevu testēšanas rezultātus, turpmākajai izpētei nākamajā testēšanas posmā izvēlētas 3 labākos rezultātus uzrādījušās piedevas;
• Precizēts tehnoloģiskā pētījuma procesa īstenošanai vajadzīgais papildus materiāltehniskais nodrošinājums un veikta iekārtu, materiālu pasūtīšana turpmākai stabilitātes pētījumu nodrošināšanai;
• Sagatavota atskaite par kraft lignīna un dažādu piedevu maisīšanas testiem, iegūtajiem rezultātiem.

https://www.finieris.lv/lv/uznemums/jaunumi1/es-atbalsta-projekti/saplaksna-saistvielas-optimizacija-aizstajot-fosilos-izejmaterialus-un-efektivizejot-resursu-izmantosanu