“Saplākšņa saistvielas optimizācija aizstājot fosilos izejmateriālus un efektivizējot resursu izmantošanu”Pētījuma mērķis:

Projekta rezultātā saplākšņu līmēšanā izmantotie neatjaunojamie dabas resursi – fenols un formaldehīds, tiks aizstāti ar atjaunojamiem dabas resursiem – lignīnu un suberīnskābēm, kuri iegūti kā blakusprodukti citos rūpniecības procesos, tādējādi pilnībā vai daļēji atbrīvojoties no kaitīgajiem naftas produktiem, samazinot nepieciešamību pēc izejvielu importa. Kā arī tiks izpētīti citi iespējamie pielietojumi suberīnskābēm un to iegūšanas procesā radušajiem blakusproduktiem.

Lai nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu pētījumu īstenošanu atbilstoši izpētes procesu loģiskai un nemaināmai pēctecībai specifiskās tēmas ietvaros (katram iepriekšējam izpētes posmam nodrošinot nākamā posma uzsākšanu noteiktā laika intervālā), projekta aktivitātes plānotas optimālā prognozējamajā norises ilgumā 12 ceturkšņu garumā.