P12 “Koka apšuvuma materiālu aizsargājoši dekoratīvā termomehāniskā apstrāde”

Mērķis

Izstrādāt tehnoloģiju, kurā termiskā apstrāde ir kombinēta ar mehānisko, iegūstot principiāli atšķirīgu koksnes struktūru. Izpētīt iegūto virsmu noturību dažādos izmantošanas apstākļos

Pētījuma apraksts

Projekta ietvaros tiks izstrādāta tehnoloģija, kurā termiskā apstrāde ir kombinēta ar mehānisko, iegūstot principiāli atšķirīgu koksnes struktūru. Projektā ir plānots arī izpētīt iegūto virsmu noturību dažādos izmantošanas apstākļos. Tiks veikts rūpnieciskais pētījums (koksnes termomehāniskās aizsardzības izpēte) un eksperimentālā izstrāde (tehnoloģijas prototips).

Rezultāts

Kvalitātes apliecināšanas parametri. Validēta termomehāniskās apstrādes tehnoloģija. Pētījuma rezultāti tiks iesniegti publicēšanai vismaz divos zinātniskos rakstos, kas indeksēti Web of Science/ SCOPUS datu bāzēs.