REZULTĀTI

05.08.2022. Noslēdzies projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/004 “Meža nozares kompetences centrs”

30.06.2022. noslēdzās ES struktūrfondu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” 4.kārtas ietvaros īstenotais projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/004 “Meža nozares kompetences centrs”.

Projekta darbības periods: 01.01.2019.-30.06.2022.

Kopējais projekta apmērs: 7,9 milj. EUR, t.sk. ERAF 4,5 milj. EUR, privātās investīcijas 3,3 milj. EUR


Sasniegtie rādītāji:
• atbalstīto pētījumu skaits – 24
• atbalstīto komersantu skaits – 15
• izstrādātas jaunas tehnoloģijas - 11
• izstrādāti jauni produkti – 16
• izplatītas zinātniskas publikācijas - 36

Kontaktinformācija: KONTAKTI

Pētniecības projektu sasniegtie rezultāti:

Numurs Projekta nosaukums Sadarbības partneris Nozares/ starpnozaru pētījums Darbība Pētniecības projekta īstenošanas vieta, ATVK kods Pētniecības projekta izmaksas un intensitāte
Kopējās attiecināmās izmaksas, EUR t.sk., ERAF, EUR Finansējuma intensitāte, %
1 Koksnes būvizstrādājumu ugunsaizsardzības un konstruktīvo savienojumu risinājumu izstrādes atbalsta sistēmas izveide SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”, reģ.Nr.43603022749, lielais komersants starpnozaru 01/03/2019-30/09/2021 Dobeles iela 41, Jelgava 301,796 171,750 60/40/50
2 Koksnes vainu labošanas tehnoloģija SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”, reģ.Nr.43603022749, lielais komersants starpnozaru 01/03/2019-30/09/2021 Dobeles iela 41, Jelgava un Rundāles iela 11, Mežciems, Jaunsvirlaukas pag., Lelgavas nov., (SIA Amber Wood) 360,567 199,060 65/40/50
3 Augstas tīrības betulīna ražošana no bērza pārstrādes blakusproduktiem A/S “Latvijas Finieris”, reģ.Nr.40003094173, lielais komersants starpnozaru 01/03/2019-31/12/2021 Finiera iela 6, Rīga 1136889 630,208 65/40
4 Jaunas saplākšņa saistvielas un kompozītmateriāli A/S “Latvijas Finieris”, reģ.Nr.40003094173, lielais komersants nozares 01/03/2019-31/12/2020 “Lignums”, Finiera iela 6, Rīga 285,400 171,260 65/40
5 Impregnēšanas maisījuma receptes modificēšana laminētajam saplāksnim ar dažādu struktūru virsmu A/S “Latvijas Finieris”, reģ.Nr.40003094173, lielais komersants nozares 01/03/2019-31/12/2020 Finiera iela 6, Rīga 351,973 139,965 50/25
6 Lineļļas krāsas uzklāšanas sistēmas nosacījumu padziļināta izpēte un eksperimentālās iekārtas sistēmas ieviešana SIA “EKJU” SIA “EKJU”, reģ.Nr.40003051329, vidējais komersants starpnozaru 01/03/2019-28/02/2021 Cecīļu iela 12, Ieriķi, Drabešu pag., Amatas nov. 721 590 469,003 75/50
7 Grupveida uzmērīšanas automatizācijas iespējas SIA “VMF LATVIA”, reģ.Nr. 40003405130, vidējais komersants starpnozaru 01/04/2019-31/12/2020 Skaistkalnes iela 1, Rīga 121,634 50,656 60/35
8 Automatizēto uzmērīšanas ierīču un harvestera programmatūrā ietverto mizas vienādojumu izpēte SIA “VMF LATVIA”, reģ.Nr. 40003405130, vidējais komersants nozares 01/04/2019-30/06/2021 Skaistkalnes iela 1, Rīga 134,423 80,653 60
9 Bioloģiskā preparāta izstrāde sakņu trupes izraisīto zaudējumu samazināšanai skuju koku audzēs LVMI “Silava”, reģ.Nr.181014, lielais komersants nozares 01/03/2019-31/12/2021 Rīgas iela 111, Salaspils 314,958 190,990 65/40
10 Tehnoloģija ģenētiskā ieguvuma efektīvai pārnesei stādu ražošanā un mežkopībā LVMI “Silava”, reģ.Nr.181014, lielais komersants nozares 01/03/2019-31/12/2021 Rīgas iela 111, Salaspils 746,224 444,795 65/40
11 Modelēšanas instrumentu un rekomendāciju izstrādāšana siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju mazināšanai mežaudzēs uz auglīgām organiskām augsnēm LVMI “Silava”, reģ.Nr.181014, lielais komersants starpnozaru 01/03/2019-31/12/2021 Rīgas iela 111, Salaspils 510,725 300,000 65/40
12 Koka apšuvuma materiālu aizsargājoši dekoratīvā termomehāniskā apstrāde SIA “Pavasars Wood Constructions", reģ.Nr.44103093857, mazais komersants nozares 01/03/2019-31/12/2020 “Pavasars”, Raunas pag., Raunas nov. 200,000 150,000 80/60
13 Līmētās logu sagataves no ātraudzīgām koku sugām SIA "Kokpārstrāde 98", reģ.Nr. 40003413585, lielais komersants nozares 01/05/2019-31/07/2021 SIA “Kokpārstrāde 98”, Dižkoki, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas nov. 426,358 258,344 65/40
14 Alternatīvu mežizstrādes risinājumu aprobēšana nestandarta cirsmu izstrādei un augsnes gatavošanai SIA “Sandis un partneri”, reģ.Nr. 40003506279, mazais komersants nozares 01/06/2019-30/06/2021 SLVMI "Silava" un LLU VZI MAA "Meža pētīšanas stacija" Kalsnavas meža nov. 140,000 105,000 70/45
15 Sugu noteikšanas iespēju novērtēšana izmantojot Sentinel satelītu datus (Latvijas apstākļos) SIA “Topo dati”, reģ.Nr. 40003621917, vidējais komersants, SIA “QBit”, reģ.Nr. 43603071532, mazais komersants starpnozaru 01/06/2019-31/07/2020 Ģertrūdes iela 47, Rīga, Pasta iela 47, Jelgava 92,873 68,097 75/50
17 Līmēto koka konstrukciju atlikumu pārstrāde lietderīgi izmantojamos lielizmēra koka konstrukciju materiālos SIA “Funduss”, reģ.Nr.44103017548, mazais komersants nozares 01/10/2019-30/09/2020 “Tiltakrogs”, Ieriķi, Amatas novads, Drabešu pagasts 105,804 73,743 80/60
18 Dekoratīvās apdares materiālu uzklāšanas sistēmas nosacījumu izpēte un eksperimentālās sistēmas tehnoloģiskā procesa izveide SIA “EKJU”, reģ.Nr.40003051329, vidējais komersants starpnozaru 01/10/2020-30/06/2022 Cecīļu iela 12, Ieriķi, Drabešu pag., Amatas nov. 350,990 228,208 75/50
19 Specifisku un individualizētu pārklājumu izstrāde koksnes plātnēm A/S “Latvijas Finieris”, reģ.Nr.40003094173, lielais komersants nozares 01/10/2020-30/06/2022 Finiera iela 6, Rīga 550,500 234,000 50/25
20 Skenēšanas tehnoloģiju un zāģēšanas optimizācijas programmas izstrāde baļķu zāģēšanā lietderīgi izmantojamās koksnes pieauguma iegūšanai Kontekss SIA, 45403010124, reģ.Nr., vidējais komersants starpnozaru 01/10/2020-31/12/2021 "Jaunkaļķi-1", Salas pag., Salas nov. 237,220 122,377 60/35
21 Heterobasidion sakņu trupes ierobežošana egļu audzēs - ķīmisko aizsardzības līdzekļu pielietošanas iespējas kūdras augsnēs LVMI “Silava”, reģ.Nr.181014, lielais komersants nozares 01/11/2020-30/06/2022 Rīgas iela 111, Salaspils 119,715 69,255 65/40
22 Tehnoloģija agrīnai ar noturību saistītas pazīmes ģenētiskās determinācijas daļas diagnostikai parastajai eglei LVMI “Silava”, reģ.Nr.181014, lielais komersants nozares 01/11/2020-30/06/2022 Rīgas iela 111, Salaspils 124,500 70,000 65/40
23 Modelēšanas rīki gruntsūdens līmeņa un citu faktoru ietekmes uz siltumnīcefekta gāzu emisijām no koku stumbra virsmas raksturošanai kūdreņos un purvaiņos LVMI “Silava”, reģ.Nr.181014, lielais komersants nozares 01/11/2020-30/06/2022 Rīgas iela 111, Salaspils 172,075 101,000 65/40
28 Pavasars Windows jaunā tipa koka logu prototipu izpēte un eksperimentālā izstrāde SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” un SIA “Pavasars Windovs” vid. starpnozaru 01/01/2021-30/06/2022 "Pavasars", Raunas pag., Raunas nov. un Dobeles iela 41, Jelgava 85,493 55,614
29 Rūpnieciski izgatavotu specializētu koka celtniecības moduļu prototipu izstrāde SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” un SIA “Pavasars Housing Construction” vid. starpnozaru 01/01/2021-30/06/2022 "Pavasars", Raunas pag., Raunas nov. un Dobeles iela 41, Jelgava 174,066 121,763