“Līmētās logu sagataves no ātraudzīgām koku sugām”

Mērķis

Projekta mērķis ir izpētīt ātraudzīgo koku sugu īpašības un to atbilstību logu sagatavju līmēšanas un apdares vajadzībām.

Pētījuma apraksts

SIA “Kokpārstrāde 98” dažādu koksnes profilmateriālu ražošanai, līdz šim izmantota tikai priedes koksne, tomēr tradicionālo koksnes resursu pieejamību apgrūtina gan lielā konkurence ražotāju starpā, gan dabas aizsardzības diskusiju antagonisms, kas rada riskus ilgtspējības apliecinājumu pieejamībai. Pēdējās desmitgadēs pasaulē ir veiktas grandiozas investīcijas ātraudzīgo koku sugu plantācijās, tādēļ šobrīd tirgū ir pieejami koksnes resursi ar skaidru to izcelsmi. Jaunizstrādāto produktu mērķa tirgus ir esošie uzņēmuma klienti Skandināvijas valstīs, kas ir apliecinājuši gatavību pirkt dažādas sagataves no ātraudzīgām koku sugām lielos apjomos, ja uzņēmums spēs nodrošināt nepieciešamās kvalitātes prasības. Projekta ietvaros paraudzētas gan rūpnieciskā pētījuma, gan eksperimentālās izstrādes aktivitātes. Pētījuma rezultātā tiks izstrādāti maģistra un promocijas darbi, kā arī publicētas divas publikācijas (indeksētas Scopus un/vai Web of Science datu bāzēs)

Rezultāts

• Izstrādāta pilna ražošanas procesa tehniskā karte.
• Veikta testa partijas ražošana.
• Veikta produkta kalkulācija.
• Jaunais produkts izstrādāts un tā ražošana iespējama bez papildu investīcijām.
• Izstrādātas un iesniegtas publicēšanai 2 zinātniskās publikācijas.

https://www.kokparstrade98.com/copy-of-jaunumi