Alternatīvu mežizstrādes risinājumu aprobēšana nestandarta cirsmu izstrādei un augsnes gatavošanai

Mērķis

Projekta mērķis ir izstrādāt un aprobēt kompaktklases tehnikas pielietošanā balstītas mežizstrādes darba metodes, kvalitātes prasības un pakalpojumu plānošanas atbalsta rīku nestandarta cirsmu izstrādei, tajā skaitā atsevišķu koku zāģēšanai, sanitārajai cirtei, kā arī mazu dimensiju koku zāģēšanai kopšanas un galvenajā cirtē un ātraudzīgu koku sugu stādījumos (apses, lapegles un papeles hibrīdi un bērzs).

Pētījuma apraksts

Pētījums ietver: 1) uz attālās izpētes metodēm balstīta risinājumu izstrādāšanu mežizstrādes apstākļu raksturošanai un kokmateriālu pievešanas plānošanai, izvēloties optimālāko maršrutu līdz krautuves vietai, vēlamo mežizstrādes sezonu un ceļu pakošanai nepieciešamā materiāla daudzumu; 2) mežizstrādes darba metožu izstrādāšanu un aprobēšanu atsevišķu koku zāģēšanai, sanitārajai cirtei, kā arī mazu dimensiju koku zāģēšanai kopšanas un galvenajā cirtē un ātraudzīgu koku sugu stādījumos; 3) kvalitātes prasību sagatavošanu dažādiem ciršu veidiem, izmantojot kompaktklases tehniku; 4) lēmuma pieņemšanas atbalsta rīka – kalkulatora – izstrādāšanu mežsaimniecisko darbību plānošanai, izmantojot kompaktklases tehniku; 5) publicitātes pasākumus sabiedrības informēšanai par pētījumu rezultātiem. Pētījuma mērķauditorija ir privātie meža īpašnieki, AS “Latvijas valsts meži” un citi valsts mežu apsaimniekotāji, mežizstrādes pakalpojumu sniedzēji, vidējās izglītības iestādes, kas gatavo mežizstrādes mašīnu operatorus, un augstākās izglītības iestādes, kas gatavo mežsaimniecības inženierus. Pētījuma rezultātā tiks publicētas divas publikācijas (indeksētas Scopus un/vai Web of Science datu bāzēs).