P18 “Dekoratīvās apdares materiālu uzklāšanas sistēmas nosacījumu izpēte un eksperimentālās sistēmas tehnoloģiskā procesa izveide”

Mērķis

Sadarbojoties ar zinātniski pētnieciskajiem institūtiem apkopot zināšanas par dekoratīvās apdares krāsas īpašībām, uznešanas nosacījumiem un veikt pārklātas koksnes izpēti. Noskaidrot optimālus kritērijus rūpnieciskai koksnes krāsošanai ar dekoratīvās apdares krāsu, izmantojot blīvās pakās sakrautu detaļu iemērkšanas metodi. Radīt rūpnieciski mērogojamas dekoratīvās apdares krāsas iekārtas tehnoloģiskā procesa un parametru aprakstu un principiālo shēmu izstrādi.

Pētījuma apraksts

Līdz šim koksnes aizsardzībai pret ārējiem bojājumiem SIA “EKJU” ir izmantoti ūdens bāzes ķīmiskie aizsardzības līdzekļi. Pēdējo gadu pētījumi pierāda, ka koka ilgmūžību un vizuālo pievilcību no vides aizsardzības un CO2 izmešu viedokļa vislabāk veicina minimāla iejaukšanās koka dabiskajā struktūrā, tādējādi izmantojot apliešanas vai iemērkšanas metodes, tās saglabā kokam raksturīgās īpašības un dabiskās vizuālās iezīmes, vienlaicīgi, nodrošinot CO2 izmešu “iesaldēšanu koksnē”.

Projekta rezultātā tiktu noteikti kritēriji rūpnieciskai koksnes krāsošanai ar dekoratīvās apdares krāsu, izmantojot blīvās pakās sakrautu detaļu iemērkšanas metodi. Tiktu radīta rūpnieciski mērogojamas dekoratīvās apdares krāsas iekārtas tehnoloģiskā procesa un parametru apraksti un izstrādāta principiālā iekārtas shēma. Tiktu pilnveidots apadresē materiāls, lai to var izmantot detaļu apdarē ar iemērkšanas metodi sagatavēm atrodoties sakrautām blīvā pakā, vienlaikus nodrošinot sagatavju kvalitatīvu apdari un bioloģisko un fizikālo koksnes aizsardzību.

Rezultāts

Izstrādāta 1 jauna tehnoloģija: izstrādāta tehnoloģiskā procesa shēma un iekārtas principiālā shēma. Pētījuma rezultāti tiks iesniegti publicēšanai vismaz divos zinātniskos rakstos, kas indeksēti Web of Science/ SCOPUS datu bāzēs.